ДСТУ В-П 15.004:2019 Система разработки и постановки на производство вооружения и военной техники. Стадии жизненного цикла вооружения и военной техники

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система розроблення і поставлення на виробництво
озброєння та військової техніки
СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

ДСТУ В-П 15.004:2019

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продукції оборонного призначення» (ТК 176)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 06 серпня 2019 р. № 239 з 2020–10–01 до 2023–10–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ В 15.004–84)

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Стадії життєвого циклу виробів озброєння та військової техніки

5.1 Опис моделі життєвого циклу виробів озброєння та військової техніки

5.2 Стадія «задум»

5.3 Стадія «розроблення»

5.4 Стадія «виробництво»

5.5 Стадія «використання»

5.6 Стадія «підтримка»

5.7 Стадія «вилучення»

6 Проведення робіт на стадіях життєвого циклу виробів озброєння та військової техніки

7 Типові фази та етапи на стадіях життєвого циклу виробів озброєння та військової техніки

8 Сутність процесів послідовного змінення стану виробу озброєння та військової техніки на стадіях життєвого циклу

9 Модернізація виробів озброєння та військової техніки

Додаток А (довідковий) Моделі життєвого циклу виробів озброєння та військової техніки

Додаток Б (довідковий) Схема взаємодії «системи, яка становить інтерес» та «забезпечувальних систем»

Бібліографія

ВСТУП

 Цей стандарт належить до комплексу національних стандартів системи розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки.

Розроблення стандарту зумовлено потребою гармонізувати національні нормативні документи на продукцію військового призначення з міжнародними стандартами та стандартами НАТО. Стандарт сприятиме розробленню нормативно-правових та нормативних документів у сфері озброєння та військової техніки.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ І ПОСТАВЛЕННЯ НА ВИРОБНИЦТВО
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

SYSTEM OF DEVELOPMENT AND LAUNCHING INTO MANUFACTURE
OF ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT
LIFE CYCLE STAGES
OF ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT

Чинний від 2020–10–01
до 2023–10–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює типові стадії життєвого циклу озброєння та військової техніки (далі — ОВТ), а також фази (етапи) робіт та їхній зміст на кожній стадії життєвого циклу.

Цей стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ В 1.0:2018 Національна стандартизація. Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2860–94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 3021–95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3278–95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ В 3576–97

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ В-П 15.001:2018 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 12207:2018 (ISO/IEC/IEEE 12207:2017, IDT) Інженерія систем і програмних засобів. Процеси життєвого циклу програмних засобів

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15288:2016 (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, IDT) Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу систем

ДСТУ ISO/IEC TS 24748-1:2018 (ISO/IEC TS 24748-1:2016, IDT) Інженерія систем і програмних засобів. Керування життєвим циклом. Частина 1. Настанови щодо керування життєвим циклом.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online