ДСТУ В 1.0:2018 Национальная стандартизация. Стандартизация в области вооружения и военной техники. Основные положения. С поправкой

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 Національна стандартизація
СТАНДАРТИЗАЦІЯ
У СФЕРІ ОЗБРОЄННЯ
ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Основні положення

ДСТУ В 1.0:2018

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продукції оборонного призначення» (ТК 176)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 11 травня 2018 р. № 128 з 2019-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ В 1.0:2005, ДСТУ В 1.8-2000, ДСТУ В 1.9:2005

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Мета, завдання, принципи та об'єкти стандартизації у сфері озброєння та військової техніки

6 Особливості стандартизації у сфері озброєння та військової техніки

7 Національні нормативні документи на продукцію військового призначення

8 Позначення національних нормативних документів на продукцію військового призначення

9 Організація робіт зі стандартизації у сфері озброєння та військової техніки

10 Побудова, викладення та оформлення національних нормативних документів на продукцію військового призначення

11 Вимоги щодо забезпечення охорони державної таємниці

Додаток А (довідковий) Схема взаємозв'язку національних нормативних документів на продукцію військового призначення з об'єктами стандартизації

Додаток Б (довідковий) Приклади оформлення «Титульного аркуша» та першої сторінки військових доповнень до національного стандарту, національного стандарту на особливий період та національного стандарту на продукцію військового призначення на особливий період

Додаток В (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ
СТАНДАРТИЗАЦІЯ У СФЕРІ ОЗБРОЄННЯ
ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Основні положення

NATIONAL STANDARDIZATION
STANDARDIZATION IN THE AREA OF ARMAMENT
AND MILITARY EQUIPMENT
Main provisions

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовують під час виконання робіт з національної стандартизації у сфері озброєння та військової техніки (далі — ОВТ), а також розроблення проектів національних нормативних документів (далі — НД) на продукцію військового призначення (далі — ПВП) і (далі — НД на ПВП).

Цей стандарт також установлює особливості проведення робіт з національної стандартизації у сфері ОВТ.

Вимоги цього стандарту також поширюються на міждержавні стандарти (військові стандарти (ГОСТ В), військові доповнення до стандартів (ГОСТ ВД), доповнення до стандартів на особливий період (ГОСТ ... ВД та ГОСТ В ... ВД), стандарти на особливий період (ГОСТ ... В, ГОСТ В ...В), передбачені Угодою про організацію робіт щодо міждержавної стандартизації озброєння та військової техніки від 13 листопада 1992 року, під час їх перевіряння, переглядання, скасування та відновлення дії.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD) Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів

ДСТУ 1.7:2015 (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ) Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів

ДСТУ 1.8:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення програми робіт з національної стандартизації

ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online