ДБН В.2.3-19:2018 Сооружения транспорта. Железные дороги колеи 1520 мм. Нормы проектирования

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СПОРУДИ ТРАНСПОРТУ
ЗАЛІЗНИЦІ КОЛІЇ 1520 мм
Норми проектування

ДБН В.2.3-19:2018

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ)

РОЗРОБНИКИ: О. Афанасьєв, канд. техн. наук; О. Калінін, канд. техн. наук; С. Мірошніченко, канд. техн. наук; А. Плугін, д-р техн. наук (керівник розробки); Д. Плугін, д-р техн. наук; Л. Трикоз, д-р техн. наук

ЗА УЧАСТЮ: О. Борзяк, канд. техн. наук; О. Лобяк, канд. техн. наук; А. Никитинський, канд. техн. наук; О. Плугін, канд. техн. наук; С. Жалкін, канд. техн. наук

Державний економіко-технологічний університет залізничного транспорту (Е. Даніленко, д-р техн. наук; В. Молчанов, канд. техн. наук; В. Бойко, канд. техн. наук)

ПАТ "Укрзалізниця" (А. Акуленко; В. Самсонкін, д-р техн. наук; В. Чемеринський; В. Шиш, канд. техн. наук)

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна (В. Бобровський, д-р техн. наук; М. Курган, д-р техн. наук; О. Патласов, канд. техн. наук; В. Петренко, д-р техн. наук)

ДП "Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва "Київдіпротранс" (О. Дараган; Ю. Паценко; О. Прищепчук; Т. Селіванова)

2 ВНЕСЕНО: AT "Укрзалізниця"

3 ПОГОДЖЕНО: Міністерство інфраструктури України (лист від 11.05.2018 № 4846/45/10-18) Державна служба України з питань праці (лист від 30.03.2018 № 2443/3/5.2-ДП-18)

Міністерство екології та природних ресурсів України (лист від 15.05.2018 № 7/16-4880)

Міністерство охорони здоров’я України (лист від 04.06.2018 № 05.1-16-13914)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 14.06.2018 № 02-9012/261)

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (лист від 21.05.2018 № 5-28-0.13-5760/2-18)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 28.09.2018 № 261

НАДАНО ЧИННОСТІ: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" (з 2019-04-01)

5 НА ЗАМІНУ: ДБН В.2.3-19-2008

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Поздовжній профіль і план колії. Розташування роздільних пунктів

7 Земляне полотно

8 Верхня будова колії

9 Землі залізничного транспорту. Захист колій і споруд

10 Мости і труби

11 Тунелі

12 Роз’їзди, обгінні пункти, залізничні станції та вузли залізничного транспорту загального користування

13 Примикання і перетини

14 Перетин державного кордону

15 Колійне господарство

16 Пасажирське господарство

17 Господарство комерційної роботи та маркетингу

18 Локомотивне господарство

19 Вагонне господарство

20 Водопостачання і водовідведення

21 Теплопостачання

22 Електрифікація

23 Електропостачання нетягових споживачів

24 Електрохімічний захист від корозії підземних комунікацій

25 Сигналізація, централізація і блокування (СЦБ)

26 Зв’язок

27 Автоматизована система управління залізничним транспортом

28 Адміністративні, виробничі та службово-технічні будівлі

29 Протипожежні вимоги

30 Охорона навколишнього природного середовища

Додаток А Визначення потрібної пропускної спроможності залізничних ліній

Додаток Б Методика розрахунку і конструювання земляного полотна

Додаток В Визначення підвищення зовнішньої рейки в кривих

Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СПОРУДИ ТРАНСПОРТУ
ЗАЛІЗНИЦІ КОЛІЇ 1520 мм
Норми проектування

СООРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ КОЛЕИ 1520 мм
Нормы проектирования

TRANSPORT FACILITIES
RAILWAYS 1520 MILLIMETERS
Norms of design

Чинні від 2019-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми поширюються на проектування та будівництво залізниць колії 1520 мм зі звичайним рухом поїздів та прискореним рухом пасажирських та приміських поїздів: нових залізничних ліній; додаткових (других, третіх, четвертих) головних колій, під’їзних колій; реконструкцію та капітальний ремонт існуючих ліній; окремих споруд і пристроїв загальної мережі залізниць України, а також на проектування та будівництво перспективних залізничних ліній зі швидкісним рухом пасажирських поїздів.

Ці норми поширюються також на проектування і будівництво залізничних під’їзних колій.

1.2 Норми для проектування і будівництва верхньої будови колії розроблено з урахуванням максимальних навантажень на осі рухомого складу та максимальних погонних навантажень на залізничну колію (на 2 рейки) від рухомого складу:

- для вантажних вагонів: максимального навантаження на вісь - 245 кН (25,0 тс), максимального погонного навантаження восьмивісного вагона - 103 кН/м (10,5 тс/м);

- для локомотивів: максимального навантаження на вісь - 230-250 кН (23,5-25,5 тс), максимального погонного навантаження - 95,2-104 кН/м (9,7-10,6 тс/м).

1.3 Земляне полотно необхідно проектувати і розраховувати під навантаження на вісь чотиривісного вантажного вагона 294 кН (30 тс) та погонне навантаження восьмивісного вагона 135 кН/м (13,8 тс/м).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативно-правові акти і документи:

Закон України "Про транспорт"

Закон України "Про залізничний транспорт"

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

Commission Regulation (EU) No 1299/2014 оf 18 November 2014 on the technical specifications for interoperability relating to the infrastructure subsystem of the rail system in the European Union Text with EEA relevance

ДСТУ 4344:2004 Рейки звичайні для залізниць широкої коли. Загальні технічні умови

ДСТУ 4496:2005 Залізничний транспорт. Безпечність руху залізничного транспорту. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання

ДСТУ 7173:2010 Лісові ділянки вздовж залізничних і автомобільних доріг та у смугах їх відведення захисні Норми виділення

ДСТУ EN 13674-1:2015 Залізничний транспорт. Колія. Залізниця. Частина 1. Залізничні рейки. Вігноле 46 кг/м та вище (EN 13674-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 62305:2012 Бпискавкозахист

ДСТУ EN 62305-1:2012 Загальні принципи

ДСТУ EN 62305-2:2012 Керування ризиками

ДСТУ EN 62305-3:2012 Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей

ДСТУ EN 62305-4:2012 Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах

ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробування на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Основи та підвалини будинків і споруд, ґрунти. Класифікація

ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань

ДСТУ Б В.2.1-12:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності

ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97) Споруди транспорту. Габарити підмостові суднохідних протонів мостів на внутрішніх водних шляхах Норми і технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.3-29:2011 Габарити наближення будівель і рухомого складу залізниць коли 1520 (1524) мм (ГОСТ 9238-83, MOD)

ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ Б В.2.5-30 2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ Б В.2.5-38 2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (ІЕС 62305:2006, NEQ)

ДСТУ Б В.2.6-209:2016 Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 і 1435 мм. Технічні умови

ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху

ДСТУ Б В.2.7-204:2009 Будівельні матеріали. Щебінь із природного каменю для баластного шару залізничної колії. Технічні умови

ДСТУ-Н Б В.2.3-27:2011 Споруди транспорту. Залізниці. Визначення ширини смуги відведення

ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013 Настанова з монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем (СНиП 3.05.01-85, MOD)

ДСТУ ГОСТ 809:2017 (ГОСТ 809-2014, IDT) Шурупи колійні. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 16016:2017 (ГОСТ 16016-2014, IDT) Болти клемові для рейкових скріплень залізничної колії. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 16017:2017 (ГОСТ 16017-2014, IDT) Болти закладні для рейкових скріплень залізничної копії. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 16018:2017 (ГОСТ 16018-2014, IDT) Гайки для клемових та закладних болтів рейкових скріплень залізничної колії. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 16277:2017 (ГОСТ 16277-2016, IDT) Підкладки роздільного скріплення залізничної колії. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 21797:2017 (ГОСТ 21797-2014, IDT) Шайби пружинні двовиткові для залізничної копії. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 22343:2017 (ГОСТ 22343-2014, IDT) Клеми роздільного рейкового скріплення залізничної колі. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 33186:2017(ГОСТ 33186-2014, IDT) Клеми пружинні пруткові для кріплення рейок. Технічні умови

ДБН А.2.1-1:2014 інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН Б 2.2-12:2018 Планування і забудова територій

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-25-2009 Захист від небезпечних геологмних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів Інженерний захист території та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В.1 2-4 2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

ДБН В.2.1-107018 Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти будинків і споруд. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2 2-5-97 Будинки та споруди. Захисні споруди цивільної оборони

ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.2-27:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги

ДБН В.2.3-6:2016 Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування

ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування

ДБН В.2.5-23:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-39:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-77:2014 Котельні

ГБН В.2.3-37472062-1:2012 Споруди транспорту. Сортувальні пристрої залізниць. Норми проектування

ГБН В.2.3-37472062-2:2013 Службово-технічні будівлі і споруди станційно-вокзальних комплексів та зупинних пунктів залізничного транспорту. Проектування, будівництво

ГБН В.2.3-37472062-3:2015 Захист конструкцій будівель і споруд залізничного транспорту ви корозійного руйнування

ВБН В.2.2-58.1-94 Держкомнафтогазу України. Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93.3 кПа

ГСТУ 45.016-2000 Споруди зв'язку підземні. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ГКД 341.004.003-94 Норми технологічного проектування енергетичних систем та електричних мереж 35 кВ і вище

СНиП 2.01.14-83 Определение расчетных гидрологических характеристик (Визначення розрахункових гідрологічних характеристик)

СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы (Магістральні трубопроводи)

СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт (Промисловий транспорт)

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов (Нафтопродуктопроводи, що прокладаються на території міст та інших населених пунктів)

СНиП 2.06 04-82 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) (Навантаження та вплив на гідротехнічні споруди (хвильові, льодові та від суден)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будівлі)

СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий (Споруди промислових підприємств)

СНиП 2.11.01-85 Складские здания (Складські будівлі)

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої)

СНиП 11-44-78 Тоннели железнодорожные и автодорожные (Тунелі залізничні та автодорожні)

ВСН 56-78 Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР (Інструкція з проектування станцій та вузлів на залізницях загальної мережі Союзу РСР)

(ПУЭ) Правила устройства электроустановок (Правила улаштування електроустановок)

РД 3215-91 Нормы искусственного освещения объектов железнодорожного транспорта (Норми штучного освітлення об'єктів залізничного транспорту)

ГОСТ 29322-2014 (ІЕС 60038:2009) Напряжения стандартные (Напруження стандартні)

СОУ-Н ЕЕ 40.01-00100227-101:2014 Норми технологічного проектування енергетичних систем і електричних мереж 35 кВ і вище

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online