ГБН В.2.3-37472062-3:2015 Защита конструкций зданий и сооружений железнодорожного транспорта от коррозионного разрушения

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ   

ЗАХИСТ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ
І СПОРУД ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
ВІД КОРОЗІЙНОГО РУЙНУВАННЯ

ГБН В.2.3-37472062-3:2015

 Київ 2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ)

РОЗРОБНИКИ:

Науковий керівник роботи А.А.Плугін, д.т.н. Виконавці: А.М.Плугін, д.х.н.; Д.А.Плугін, д.т.н.; С.В.Мірошніченко, к.т.н.; О.А.Калінін, к.т.н.; В.В.Палій, к.т.н.; М.І.Петращук; Є.Г.Щур; О.О.Скорик, к.т.н.; М.М.Мкртичьян; О.С.Борзяк, к.т.н.; О.А.Плугін, к.т.н.; О.А.Дудін, к.т.н.; О.В.Афанасьєв, к.т.н.; Ю.М.Горбачова, к.т.н.; В.В.Новіков

2 ВНЕСЕНО: Департамент будівель та споруд Державної  адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» Міністерства інфраструктури України

3 ПОГОДЖЕНО: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (лист від  11.11.2015 №7/18-13342)

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (лист від 24.06.2015  № 3495 /0/7.2-6/6/15)

Міністерство екології та природних ресурсів України (лист від 25.08.2015  №5/1-7/10321-15)

Державна санітарно-епідеміологічна служба України  (лист від  07.07.2015 №04.01-11-4021/17)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України №553 від 24.12.2015

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 01.04.2016

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

 

1       СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2       НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3       ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4       ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

5       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

6       АГРЕСИВНІ ВПЛИВИ НА КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

6.1   Загальні відомості про агресивні впливи на конструкції будівель

6.2   Показники інтенсивності впливу поперемінного заморожування - відтавання і температурно-вологісний режим експлуатації конструкцій будівель

6.3   Оцінка ступеня агресивного впливу експлуатаційного середовища за характером корозійного руйнування

6.4   Визначення ступеня агресивного впливу газоподібних середовищ за їх характеристиками та умовами експлуатації конструкції

6.5   Визначення ступеня агресивного впливу солі, пилу, твердих аерозолів за їх характеристиками та умовами експлуатації конструкції

6.6   Визначення ступеня агресивного впливу ґрунтів за їх характеристиками та умовами експлуатації конструкції

6.7   Визначення ступеня агресивного впливу рідких неорганічних середовищ і ґрунтових вод за їх характеристиками та умовами експлуатації конструкції

6.8   Визначення ступеня агресивного впливу рідких органічних середовищ за їх характеристиками та умовами експлуатації конструкції

6.9   Визначення ступеня агресивного впливу біологічно активних середовищ на будівельні конструкції

6.10 Визначення критеріїв небезпеки електрокорозії сталевої арматури залізобетонних конструкцій та металевих конструкцій і деталей

6.11 Визначення критерію небезпеки електрокорозії бетону і будівельного розчину бетонних, залізобетонних і кам’яних конструкцій

7 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРОЗОСТІЙКОСТІ ТА КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ БЕТОНУ

8 ЗАХИСТ БЕТОННИХ, ЗАЛІЗОБЕТОННИХ І КАМ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ВІД МОРОЗНОГО РУЙНУВАННЯ

9 ЗАХИСТ КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ВІД КОРОЗІЇ

9.1 Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії

9.2   Захист сталевих закладних деталей та з’єднувальних елементів залізобетонних конструкцій від корозії                                                 

9.3   Захист бетонних підлог від корозії

9.4   Захист бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд теплогазопостачання і вентиляції від корозії

9.5   Захист бетонних і залізобетонних ємкісних споруд і трубопроводів від корозії

9.6   Захист бетонних і залізобетонних конструкцій мереж і споруд водовідведення від корозії. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від біокорозії

9.7   Захист кам’яних та азбестоцементних конструкцій від корозії

9.8   Захист металевих конструкцій від корозії

9.9   Захист металевих конструкцій і споруд теплогазопостачання і вентиляції від корозії

9.10 Захист металевих ємкісних споруд і трубопроводів від корозії

9.11 Електрохімічний захист підземних металевих споруд від корозії

9.12 Захист дерев’яних конструкцій від корозії

10  ЗАХИСТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ВІД ЕЛЕКТРОКОРОЗІЇ

10.1 Захист залізобетонних конструкцій від електрокорозії

10.2 Уземлення залізобетонних конструкцій

10.3 Екранний захист залізобетонних фундаментів

10.4 Захист сталебетонних і металоін’єкційних конструкцій підземних і заглиблених споруд

10.5 Захист бетонних, залізобетонних, кам’яних конструкцій від електрокорозії бетону і розчину

10.6 Захист підземних металевих споруд від електрокорозії

10.7 Пасивний захист підземних металевих споруд

10.8 Активний захист підземних металевих споруд

11 ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

11.1  Вимоги охорони праці під час проведення робіт

11.2  Охорона навколишнього середовища

Додаток А Умови, причини та ознаки морозного руйнування, корозії, електрокорозії

Додаток Б Визначення параметрів впливу вібрації на будівельні конструкції

Додаток В Опис і спосіб перевезення найбільш розповсюджених вантажів, що є агресивними речовинами

Додаток Г Визначення питомого електричного опору ґрунту

Додаток Д Визначення небезпеки електрокорозії металевих конструкцій і арматури залізобетонних конструкцій

Додаток Е Визначення електричних потенціалів на конструкціях будівель та споруд

Додаток Ж Визначення безнапірної водопроникності бетону

Додаток И Визначення оптимального складу високоміцного, тріщиностійкого і водонепроникного бетону для конструкцій і споруд залізничного транспорту

Додаток К Матеріали для захисту поверхонь залізобетонних конструкцій

Додаток Л Вимоги до первинного захисту сталевих конструкцій від корозії

Додаток М Захист поверхонь металевих конструкцій від корозії

Додаток Н Матеріали для захисту деревини від корозії

Додаток П Схема екранного захисту і захисту за допомогою діодних уземлювачів

Додаток Р Засоби пасивного захисту підземних металевих споруд від електрокорозії

Додаток С Схеми і характеристики улаштувань активного захисту підземних металевих споруд від електрокорозії

 ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ЗАХИСТ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ
І СПОРУД ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
ВІД КОРОЗІЙНОГО РУЙНУВАННЯ

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ОТ КОРРОЗИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ

PROTECTING OF CONSTRUCTIONS OF BUILDINGS
AND STRUCTURES OF RAILWAY TRANSPORT
FROM CORROSION FAILURE

Чинні від 01.04.2016

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці галузеві будівельні норми встановлюють вимоги проектування захисту конструкцій будівель і споруд залізничного транспорту України: будівель вокзальних комплексів; адміністративно-побутових та виробничотехнічних будівель станцій, роз’їздів, обгінних та зупинних пунктів, підприємств залізниць; будівель локомотивних і вагонних депо, пунктів технічного огляду вагонів; будівель постів електричної централізації (ЕЦ), зв’язку, стрілочних постів, чергових по переїзду; пасажирських зупинних пунктів, високих та низьких пасажирських платформ, перонів, павільйонів, навісів, конкорсів, підземних (тунельних) та наземних переходів, вантажних платформ і складів, пакгаузів, переїздів, водопропускних споруд, у т.ч. водовідвідних лотків, покриттів платформ, переїздів, пішохідних доріжок, шумозахисних і захисних огорож від корозійного руйнування.

Ці галузеві будівельні норми поширюються на бетонні, залізобетонні, кам’яні, азбестоцементні, сталеві, алюмінієві, дерев’яні конструкції.

Ці галузеві будівельні норми поширюються на конструкції, що експлуатуються за температурою від мінус 40ºС до плюс 50ºС. 

1.2 Ці галузеві будівельні норми не поширюються на мости, шляхопроводи, естакади, віадуки, акведуки, водопропускні труби і лотки в залізничних насипах, тунелі, галереї, селеспуски, підпірні стіни, а також опорні конструкції контактної мережі залізниць України.

Ці галузеві будівельні норми не поширюються на проектування конструкцій із спеціальних бетонів (полімербетонів, кислототривких і жаростійких бетонів), а також на проектування захисту будівельних конструкцій від корозійного руйнування, спричиненого радіоактивними речовинами. 

1.3 Вимоги цих галузевих будівельних норм повинні враховуватися під час проектування будівництва, реконструкції, капітального ремонту будівель та споруд, а також під час розроблення інструктивних документів Укрзалізниці з їх утримання. 

1.4 У цих галузевих будівельних нормах визначені технічні вимоги до захисту будівельних конструкцій будівель і споруд залізничного транспорту для терміну експлуатації 50 років (якщо не вказано інше). 

1.5 Ці галузеві будівельні норми потрібно застосовувати разом з      ДСТУ Б В. 2.6-145, ГБН В.2.3-37472062-2, ДБН В.2.6-160, ДБН В.2.6-162, ДБН В.2.6-163, СНиП 2.03.13, іншими чинними державними будівельними нормами і стандартами щодо вимог до захисту від корозійного руйнування конструкцій будівель і споруд залізничного транспорту України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих галузевих будівельних нормах є посилання на такі документи:

ДБН А.3.1-7-96 Управління, організація і технологія. Виробництво бетонних і залізобетонних виробів;  

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека будівництва;

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування;

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель;

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення;

ДБН В.2.6-160:2010 Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення;

ДБН В.2.6-162:2010 Конструкції будинків і споруд. Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення;

ДБН В.2.6-163:2010 Конструкції будівель і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу;

ГБН В.2.3-37472062-2:2013 Службово-технічні будівлі і споруди станційно-вокзальних комплексів та зупинних пунктів залізничного транспорту;

ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення;

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, транспортування та зберігання;  

ДСТУ Б А.2.4-15:2008 СПБД. Антикорозійний захист конструкцій будівель і споруд. Робочі креслення;

ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги;

ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії; 

ДСТУ Б В.2.5-30:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії;

 ДСТУ Б В.2.5-47:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні напірні вібро-гідропресовані. Технічні умови (ГОСТ 12586.0-83, MOD) 

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні i залізобетонні. Загальні технічні умови;  

ДСТУ Б В.2.6-71:2008 Панелі металеві тришарові стінові з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови;  

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Конструкція будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384-2008, NEQ);

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови;

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови;

ДСТУ Б В.2.7-45:2010 Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови;  

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови;

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги;

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань;

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) Будівельні матеріали. Цементи сульфатостійкі. Технічні умови;

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 Суміші бетонні. Технічні умови;  

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001, NEQ);

ДСТУ Б В.2.7-215:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу;

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань;

ДСТУ Б В.2.7-255:2011 Цегла кислототривка. Технічні умови;  

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732-79, MOD)

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія;

ДСТУ-Н Б.В.1.1-29:2010 Захист від пожежі. Вогнезахисне обробляння будівельних конструкцій. Загальні вимоги та методи контролювання;

ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах;

ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения;

ГОСТ 9.402-80 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием; 

ГОСТ 9.903-81 Единая система защиты от коррозии и старения. Стали и сплавы высокопрочные. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание;

ГОСТ 9.908-85 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости;  

ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности;

ГОСТ 926-82 Эмаль ПФ-133. Технические условия;

ГОСТ 6456-82 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия; 

ГОСТ 6465-76 Эмаль ПФ-115. Технические условия;

ГОСТ 7313-75 Эмали ХВ-785 и лак ХВ-784-. Технические условия;

ГОСТ 10144-89* Эмали ХВ-124. Технические условия;

ГОСТ 10277-90 Шпатлевки. Технические условия;

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия;

ГОСТ 15907-70* Лаки ПФ-170 и ПФ-171. Технические условия;

ГОСТ 18374-79 Эмали ХВ-110 и ХВ-113. Технические условия;

ГОСТ 23143-83 Эмали ЭП-773. Технические условия;

ГОСТ 23494-79 Грунтовка ХС-059, эмали ХС-759, лак ХС-724. Технические условия;

СТ СЭВ 5058-85 Защита от коррозии в строительстве. Добавки для повышения стойкости бетона. Классификация; 

ДСП-201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами);

НПАОП 0.00-1.59-87 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением; 

НПАОП 60.1-1.01-04 Правила охорони праці при експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті;

НПАОП 60.1-1.48-00 Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих залізницях;

НПАОП 63.21-1.25-07 Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві;

НПАОП 60.1-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України;

СНиП 2.03.13-88 Полы.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online