СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-79:2012 Настанова з проведення спостережень за осіданням фундаментів, деформаціями конструкцій будівель і споруд та режимом підземних вод на майданчиках теплових та атомних електростан...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ПРОВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ОСІДАННЯМ ФУНДАМЕНТІВ,
ДЕФОРМАЦІЯМИ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ТА РЕЖИМОМ ПІДЗЕМНИХ
ВОД НА МАЙДАНЧИКАХ ТЕПЛОВИХ ТА АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-79:2012

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень «Енергопроект»

2 РОЗРОБНИКИ: М.Т. Сергеєнко, К.О. Бурак, О.М. Поліщук, Е.С. Тіхомірова

3 ВНЕСЕНО: Департаментом стратегічної політики, інвестицій та ядерно- енергетичного комплексу Міненерговугілля України

4 УЗГОДЖЕНО: Мінрегіоном України, Інститутом геологічних наук НАН України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною інспекцією ядерного регулювання України, ДП «Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань УкрНДІІНТВ»

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказом Міненерговугілля України за № 1091 від 27.12.2012 р.

6 НА ЗАМІНУ: МУ 34-70-084-84 «Методические указания по наблюдениям за осадками фундаментов, деформация ми конструкций зданий и сооружений и режимом грунтовых вод на тепловых и атомных электростанциях»

7 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2017 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Геодезичні спостереження за осіданням та деформаціями будівель, споруд і технологічного обладнання

6.1 Загальні положення

6.2 Спостереження за деформаціями будівель і споруд методом високоточного геометричного нівелювання коротким променем

6.3 Геодезичний контроль кренів споруд баштового типу

6.4 Геодезичний контроль при оцінці надійності гідротехнічних споруд

6.5 Геодезичний контроль при оцінці надійності фундаментів турбоагрегатів потужністю 180 МВт і більше

6.6 Вимірювання деформацій перекосів (поворотів) ригелів фундаменту і опор підшипників турбоагрегатів

6.7 Геодезичний контроль горизонтальності та площинності головного роз’єму реакторної установки типу ВВЕР-1000 і ВВЕР-400

6.8 Геодезичний контроль при оцінці надійності колій вантажопідіймального обладнання

6.9 Геодезичний контроль при оцінці надійності колій мостового крану в.п.360+160/2х70 т.с. РВ АС з ВВЕР-1000

7 Проведення спостережень за режимом підземних вод

7.1 Загальні положення

7.2 Організація режимної мережі

7.3 Спорудження режимної мережі

7.4 Виконання відкачок (прокачок), відбір проб води

7.5 Вимоги до технічних засобів і точність вимірювань

7.6 Спостереження за рівнем і температурою підземних вод

7.7 Спостереження за хімічним станом підземних вод

7.8 Ревізія і контроль стану режимних свердловин і пунктів спостережень

7.9 Обробка результатів спостережень і звітна документація

7.10 Аналіз і видача рекомендацій

Додаток А Геометричні умови забезпечення надійності будівель і споруд АС і ТЕС

Додаток Б Конструкція реперів вихідної нівелірної основи та деформаційних марок станції спостереження за осіданням фундаментів будівель і споруд АС і ТЕС

Додаток В Вказівки до розроблення методики спостережень за осіданням фундаментів будівель і споруд високоточним нівелюванням коротким променем

Додаток Г Типові схеми розміщення деформаційних марок для вимірів осідань фундаментів будівель і споруд АС і ТЕС

Додаток Д Вимірювання осідань фундаментів турбоагрегатів потужністю 180 МВт і більше та теплових розширень колон

Додаток Е Зразки матеріалів автоматизованого опрацювання даних спостережень за осіданням будівель і споруд

Додаток Ж Передача позначки на високі горизонти

Додаток И Методика геодезичного контролю геометричних параметрів підкранової колії полярного крану РВ АС з ВВЕР-1000

Додаток К Схема розміщення спостережних свердловин

Додаток Л Зразки облаштування оголовка спостережної свердловини

Додаток М Паспорт спостережної свердловини

Додаток Н Зразок етикетки проби води

Додаток П Відомість проб води, що направляються на лабораторні дослідження

Додаток Р Польовий журнал спостережень (реєстрації замірів рівня і температури, відбору проб)

Додаток С Польовий журнал ревізії стану гідрогеологічних спостережних свердловин за режимом підземних вод

Додаток Т Відомість результатів хімічного аналізу води

Додаток У Перелік методик визначення хімічного складу води

Додаток Ф Бібліографія

ВСТУП

Ця настанова входить до складу системи нормативних документів України, які вдосконалюють систему, регламентують діяльність з проектування та будівництва нових ядерних установок, теплових електростанцій, реконструкцію та розширення діючих, а також їх експлуатацію. Настанова розроблена на виконання Плану заходів на 2006—2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. № 436.

З набуттям чинності цієї настанови в Україні втрачає чинність МУ 34-70-084-84 «Методические указания по наблюдениям за осадками фундаментов, деформациями конструкций зданий и сооружений и режимом грунтовых вод на тепловых и атомных электростанциях» (нормативний документ колишнього СРСР).

Разом із тим, спостереження за осіданням фундаментів, деформаціями конструкцій будівель і споруд та режимом підземних вод на майданчиках теплових і атомних електростанцій, є важливою частиною робіт для забезпечення надійного функціонування системи станція-геологічне середовище. Спостереження не тільки підвищують експлуатаційну надійність станцій, але й дозволяють мінімізувати шкідливий вплив на оточуюче середовище.

Метою даної настанови є встановлення єдиного методичного підходу до організації і проведення спостережень з врахуванням сучасного рівня розвитку науки та нових технічних засобів, які застосовуються при виконанні спостережень, сучасних методів опрацювання результатів, досвіду проведення спостережень на діючих ТЕС і АС у світі, вимог чинних в Україні нормативних документів.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ПРОВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ОСІДАННЯМ ФУНДАМЕНТІВ,
ДЕФОРМАЦІЯМИ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ТА РЕЖИМОМ ПІДЗЕМНИХ
ВОД НА МАЙДАНЧИКАХ ТЕПЛОВИХ ТА АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Чинний від 2013-27-03

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця настанова є нормативним документом, який визначає вимоги до складу робіт, точності вимірювань, технічних засобів, методів опрацювання результатів при проведенні спостережень за осіданням фундаментів, деформаціями конструкцій будівель і споруд та режимом підземних вод на майданчиках теплових та атомних електростанцій, які повинні виконуватися як в період будівництва, так і на діючих теплових і атомних електростанціях, та вимоги до складу та повноти інформації в звітних документах.

1.2 Вимоги цієї настанови призначені для вишукувальних, проектно-вишукувальних і науково- дослідних установ і підприємств, незалежно від їх форм власності і відомчого підпорядкування, господарська діяльність яких пов’язана з проведенням спостережень за осіданням фундаментів, деформаціями конструкцій будівель і споруд та режимом підземних вод на майданчиках теплових та атомних електростанцій.

1.3 Настанова призначена для фахівців що: складають проекти організації (програми) спостережень; виконують вимірювання та спостереження; опрацьовують результати спостережень і оцінюють стан об’єктів.

1.4 Настанова призначена для використання службами експлуатації ТЕС і АС, інженерно- технічним персоналом проектних, вишукувальних та науково-дослідних організацій, які беруть участь у проектуванні, проведенні спостережень та оцінюють стан споруд та геологічного середовища.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій настанові є посилання на такі нормативно-правові документи:

Закон України «Про картографічну і топографо-геодезичну діяльність»

«Про затвердження основних положень створення Державної геодезичної мережі України» Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 р. № 844

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384-2008, NEQ)

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво об'єктів

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів

ДБН В.1.3-2:2010 Геодезичні роботи у будівництвіСОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-79:2012

ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия (Нівеліри. Загальні технічні умови)

ГОСТ 11158-76 Рейка нивелирная (Рейка нівелірна)

ГОСТ 11897-94 Штативы для геодезических приборов. Общие технические условия (Штативи для геодезичних приладів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерений деформаций зданий и сооружений (Грунти. Методи вимірювань деформацій будівель та споруд)

ДГН 6.6.1-65.001-98 Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

НП 306.2.141-2008 Загальні положення безпеки атомних станцій (затверджено наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19.11.2007 № 162)

НП 306.2.144-2008 Вимоги з безпеки до вибору майданчика для розміщення атомної станції (затверджений наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 07.04.2008 № 68)

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.06.2007 № 132)

Єдине міжвідомче керівництво по організації та здійсненню державного моніторингу вод (затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 24.12.2001 № 485)

ГКНТА-2.01.02-01-93 Інструкція про типи центрів геодезичних пунктів. (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 1993 р. за № 66)

ДНАОП 0.03-1.76-89 Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций (ПРБ АС-89) (Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій)

КДП 204-12 Укр.-95 Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України (затверджено наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.95 № 30)

Вимоги з безпеки до вибору майданчика для розміщення атомної станції (затверджений наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 07.04.2008 № 68)

Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів (затверджена наказом Мінрегіону від 16.05.2011 № 45).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цій настанові використані терміни, установлені у Законі України «Про картографічну і топографо-геодезичну діяльність», ГКД 34.20.507-2003 та НП 306.2.141-2008.

Нижче подано терміни, додатково використані у цій настанові, та визначення позначених ними понять:

3.1 будівництво

Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення об’єктів будівництва (ДБН А.2.2-3)

3.2 висота абсолютна; висота точки

Відстань вздовж прямовисної лінії від прийнятої в країні відлікової поверхні до точки (ДБН В.1.3-2)

3.3 висота відносна

Висота будь-якої точки земної поверхні відносно іншої точки, рівнева поверхня якої прийнята за вихідну. Дорівнює різниці висот абсолютних цих точок, тобто перевищенню між цими точками (геодезичний словник)

3.4 генеральний проектувальник

Проектувальник, який за згодою замовника залучає до виконання робіт третіх осіб (субпроектувальників). (Порядок розроблення проектної документації на будівництво об’єктів затверджений наказом Мінрегіону від 16.05.2011 № 45)

3.5 геодезичне забезпечення

Комплекс організаційних, технологічних, технічних та інших заходів, що спрямовані на забезпечення відповідності геометричних параметрів об’єктів будівництва вимогам проектної та нормативної документації (ДБН В.1.3-2)

3.6 геодезичний контроль

Комплекс геодезичних робіт направлених на забезпечення дотримання проектних (істинних) просторових та геометричних параметрів елементів, конструкцій, частин та будівлі (споруди) в цілому (ДБН В.1.3-2)

3.7 геодезичний моніторинг

Комплекс геодезичних робіт та систематичних спостережень за динамікою розвитку деформацій в період будівництва та експлуатації будівництв (ДБН В.1.3-2)

3.8 геодезичні роботи у будівництві

Роботи, які виконані геодезичними методами, геодезичними приладами з визначення просторового положення будівель (споруд); визначення форм та розмірів об’єктів; одержання геометричних, аналітичних та цифрових моделей просторових об'єктів; вимірювання, визначення, контроль та моделювання просторового положення об’єктів (ДБН В.1.3-2)

3.9 геодинамічний полігон

Територія, в межах якої виконують комплексні геодезичні, геофізичні, гідрологічні, сейсмічні та ін. перманентні та дискретні дослідження для визначення просторових деформацій земної кори, будівель і споруд, вивчення причин цих деформацій і прогнозування їх у просторі та часі (геодезичний словник)

3.10 геометричний параметр

Лінійна чи кутова величина об’єкта будівництва, що підлягає геодезичному контролю (ДБН В.1.3-2)

3.11 деформаційна марка

Геодезичний знак у вигляді шкали, кульки або штиря, що жорстко закріплений на конструкції будівлі чи споруди (фундаменті, колоні, стіні, перекритті, тощо), який змінює своє положення внаслідок осідання, просідання, підйому, зсуву чи відхилу від вертикалі конструкції будівлі чи споруди (ДБН В.1.3-2)

3.12 енергоблок АС

Частина АС, що виконує функцію АС у визначеному проектом обсязі (НП 306.2.141-2008)

3.13 замовник

Інвестор або інша юридична (фізична) особа, яка за дорученням інвестора видає замовлення на виконання проектно-вишукувальних робіт і на будівництво об’єкта, укладає договори (контракти), контролює хід будівництва, здійснює технічний нагляд, приймає закінчені роботи (послуги), проводить розрахунки та здає об’єкт в експлуатацію (ДБН А.2.2-3)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online