ДСТУ 8661:2016 Фрукти сушені. Правила приймання та методи випробувань

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 8661:2016

ФРУКТИ СУШЕНІ

Правила приймання та методи випробувань

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Науково-дослідний і проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції»

РОЗРОБНИКИ: Т. Громова; І. Мазуренко, д-р техн. наук; Л. Зубарева; Є. Аксенюк (науковий керівник); Л. Пилипенко, д-р техн. наук; Л. Хрущ; О. Проноза

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 31 травня 2016 р. № 152 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 1750-86)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Правила приймання

5 Методи випробування

6 Оформлення результатів

7 Вимоги щодо безпеки

8 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФРУКТИ СУШЕНІ
Правила приймання та методи випробувань

DRIED FRUITS
Acceptence rules, methods of testing

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на сушені фрукти, напівфабрикат, призначений для заводського оброблення та готовий продукт, що реалізують у вигляді сухофруктових сумішей чи без суміші, та фруктові десерти (далі — продукція), а також установлює правила приймання та методи визначення показників якості.

Стандарт не поширюється на продукцію, висушену за методом сублімації.

Вимоги щодо безпеки викладено в розділах 7 та 8.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2887-94 Паковання та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 2890-94 Тара і транспортування. Терміни та визначення

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 4913:2008 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Методи визначання мінеральних домішок

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

ДСТУ 7804:2015 Продукти переробляння фруктів та овочів. Методи визначення сухих речовин або вологи

ДСТУ 7963:2015 Продукти харчові. Готування проб для мікробіологічних аналізів

ДСТУ 8051:2015 Продукти харчові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізів

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 5717.2:2006 Банки скляні для консервів. Основні параметри та розміри (ГОСТ 5717.2-2003, IDT)

ДСТУ ISO 762:2013 Продукти плодоовочеві. Метод визначання мінеральних домішок

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.4.072-79 ССБТ. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия (ССБП. Чоботи спеціальні гумові формові, що захищають від води, нафтових мастил та механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 3479-85 Бумага папиросная. Технические условия (Папір цигарковий. Технічні вимоги)

ГОСТ 6656-76 Бумага писчая потребительских форматов. Технические условия (Папір для писання споживчих форматів. Технічні умови)

ГОСТ 12003-76 Фрукты сушеные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Фрукти сушені. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 13341-77 Овощи сушеные. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб (Овочі сушені. Правила приймання, методи відбирання та готування проб)

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия (Лінійки для креслення. Технічні умови)

ГОСТ 18510-87 Бумага писчая. Технические условия (Папір писальний. Технічні умови)

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробування)

ГОСТ 24936-89 Магниты постоянные для электротехнических изделий. Общие технические требования (Магніти постійні для електротехнічних виробів. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд й обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 25555.5-91 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения диоксида серы (Продукти перероблення плодів та овочів. Методи визначення діоксиду сірки)

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования (Лупи. Типи, основні параметри. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробування)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДНАОП 1.8.10-3.09-98 Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості

ДСанПін 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила та норми охорони поверхневих від забруднення)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід та каналізація будівель).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online