ДСТУ EN 1889-2:2013 Машини для підземних розробок. Підземні самохідні машини. Безпека. Частина 2. Локомотиви рейкові (EN 1889-2:2003+A1:2009, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Машини для підземних розробок
ПІДЗЕМНІ САМОХІДНІ МАШИНИ
БЕЗПЕКА
Частина 2. Локомотиви рейкові
(EN 1889-2:2003 + А1:2009, IDT)

ДСТУ EN 1889-2:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Вироби вугільного машинобудування» (ТК 134); Державне підприємство «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» (ДП «Дондіпровуглемаш»); Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ)

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Бережинський, д-р техн. наук (науковий керівник); З. Іохельсон, д-р техн. наук; М. Кривогубець; Г. Морозов; І. Чеверда

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1424 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1889-2:2003+А1:2009 Machines for underground mines — Mobile machines working underground — Safety — Part 2: Rail locomotives (Машини для підземних розробок. Підземні самохідні машини. Безпека. Частина 2. Локомотиви рейкові) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 1889-2:2003

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік видів небезпек

5 Вимоги і/або заходи щодо безпеки

6 Перевірка вимог щодо безпеки

7 Інформація для користувача

Додаток А Вимога до освітленості головними фарами локомотива

Додаток В Випробування гальм

Додаток С Розміри кабін машиністів локомотивів

Додаток D Дані для контролю вимог щодо безпеки

Додаток Е Типова форма опису локомотивів, які працюють під землею

Додаток ZA Відповідність цього стандарту основним вимогам Директиви 98/37/ЄС щодо безпечності машин

Додаток ZB Відповідність цього стандарту основним вимогам Директиви 2006/42/ЄС

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних і міждержавних стандартів, чинних в Україні, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад з англійської мови EN 1889-2:2003+А1:2009 Machines for underground mines — Mobile machines working underground — Safety — Part 2: Rail locomotives (Машини для підземних розробок. Підземні самохідні машини. Безпека. Частина 2. Локомотиви рейкові).

Європейський стандарт EN 1889-2:2003 зі зміною А1:2009 розробив CEN/TC 196 «Machines for underground mines — Safety».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 134 «Вироби вугільного машинобудування».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— у розділі 2, додатку ZA тa «Бібліографії» подано «Національні пояснення» і «Національні примітки», виділені в тексті рамкою;

— з тексту вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову» до EN 1889-2:2003, що не стосується цього національного стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ 3651:1997;

— виправлено помилки оригіналу, а саме:

у «Вступі» до EN 1889-2 — переліки «f)» і «д)» замінено на «—»;

у 5.11.1.6 4) — «пневматичні» замінено на «гідравлічні»;

у таблиці А.2 — «рисунка 2» замінено на «рисунка А.2»;

— долучено додаток НА, в якому наведено перелік національних і міждержавних стандартів, чинних в Україні, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті;

— текст стандарту, змінений А1:2009, виділено подвійною вертикальною лінією на берегах.

Європейські та міжнародні стандарти EN 1070, EN 1679-1, EN ISO 8030, ISO 6405-1, ISO 6405-2, ISO 6805, EN 60529, ISO 7745 не набули чинності в України як національні стандарти.

ВСТУП до EN 1889-2:2003

Європейський стандарт належить до стандарту типу С згідно з EN 1070.

Устатковання, види небезпек та небезпечні ситуації зазначено у відповідних розділах цього стандарту.

Стандарт враховує сучасний стан науки, техніки та технічних засобів, вимоги якого потрібно максимально застосовувати для запобігання або попередження небезпек під час експлуатування рейкових локомотивів у підземних умовах.

Під час розробляння європейського стандарту передбачалося, що:

— компоненти:

a) розроблено відповідно до прийнятих технічних стандартів і розрахункових інструкцій, з урахуванням передбачуваних ударів і вібрацій, охоплюючи всі відмови;

b) механічної та електричної частини в робочому стані;

c) виготовлено з матеріалів відповідної міцності та мають придатну для використання якість;

d) не мають дефектів;

e) не містять таких шкідливих матеріалів, як асбест;

— компоненти підтримують у належному ремонтопридатному і робочому стані, за якого, незважаючи на зношування, збережено необхідні розміри;

— відбулися домовленості між виробником або його уповноваженим представником і споживачем (наприклад, щодо застосування вогнестійких рідин, засобів захисту та пристроїв утримання навантаги).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ДЛЯ ПІДЗЕМНИХ РОЗРОБОК
ПІДЗЕМНІ САМОХІДНІ МАШИНИ
БЕЗПЕКА
Частина 2. Локомотиви рейкові

МАШИНЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ
ПОДЗЕМНЫЕ САМОХОДНЫЕ МАШИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Часть 2. Локомотивы рельсовые

MACHINES FOR UNDERGROUND MINES
MOBILE MACHINES WORKING UNDERGROUND
SAFETY
Part 2. Rail locomotives

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки й випробування (перевірки) рейкових локомотивів, які застосовують у підземних шахтних виробках (шахтних локомотивів) та в інших підземних виробках (наприклад, тунельних локомотивів).

1.1 Цей стандарт містить технічні вимоги щодо зниження небезпек, наведених у розділі 4, що можуть виникнути під час підготовлення до експлуатування, експлуатування та технічного обслуговування локомотива, які виконують відповідно до умов виробника або його уповноваженого представника.

1.2 У цьому стандарті не розглянуто особливі небезпеки, пов’язані із зубчастим приводом локомотивів, із зубчастим і шестерним буферними зчепленнями.

1.3 Цей стандарт не враховує вплив радіації та вібрації. Він не поширюється на локомотиви з дистанційним керуванням або локомотиви для роботи в потенційно вибухонебезпечній атмосфері. Небезпеки, спричинені шумом, в цьому стандарті не розглянуто, відповідний стандарт перебуває на стадії розробляння.

1.4 Цей стандарт поширюється на локомотиви, розроблені після дати видання цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом із змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань застосовують останнє видання наведених документів (разом зі змінами).

EN 292-1:1991 Safety op machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2:1991 + EN 292-2:1991/A1:1995 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 2: Technical principles and specifications

EN 294 Safety of machinery - Safety distances to prever danger zones being reached by the upper limbs

EN 349 Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 418:1992 Safety of machinery - Emergancy stop equipment, functional aspects - Principles for design

EN 457 Safety of machinery - Auditory danger signals - General requirements, design and testing (ISO 7731:1986, modified)

EN 547-1 Safety of machinery - Human body measurements - Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery

EN 547-2 Safety of machinery - Human body measurements - Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings

EN 547-3 Safety of machinery - Human body measurements - Part 3: Anthropometric data

EN 563 Safety of machinery - Temperatures of touchable surfaces - Ergonomics data to establish temperature limit values for not surfaces

EN 894-1 Safety of machinery - Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators - Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2 Safety of machinery - Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators - Part 2: Displays

EN 894-3 Safety of machinery - Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators - Part 3: Control actuators

EN 953 Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and construction of fixed and moveable guards

EN 954-1 Safety of machinery - Safety related parts of control system - Part 1: General principles for design

EN 982 Safety of machinery - Safety requirements for fluid power system and their components - Hydraulics

EN 983 Safety of machinery - Safety requirements for fluid power system and their components - Pneumatics

EN 1050:1996 Safety of machinery - Principles for risk assessment

EN 1070:1998 Safety of machinery - Terminology

EN 1679-1 Reciprocating internal combustion englnes - Safety - Part 1: Compression ignition engines

EN 13202:2000 Ergonomics of the thermal environment - Temperatures of touchable hot surfaces - Guidance for eastablishing surface temperature limit values in production standards with the aid of EN 563

EN 60204-1:1998 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements

EN ISO 3411 Earth-moving machinery - Human physical simensions of operators and minimum operator space envelope (ISO 3411:1995)

EN ISO 8030 Rubber and plastic hoses - Method of test for flammability

ISO 1813 Belt driver - V-ribbed belts, joined V-belts and V-belts including wide section belts and hexagonal belts - Electrical conductivity of antistatic belts: Characteristics and methods of test

ISO 3864 Safety colors and safety signs

ISO 6405-1 Operation and maintenance of earth moving machinery - Specification for common symbols for operator controls and other displays

ISO 6405-2 Eath-miving machinery - Symbols for operator control and other displays - Part 2: Specific symbols for machines, equipment and accessories

ISO 6805 Rubber hoses and assemblies for underground mining - Wire-reinforced hydraulic types for coal mining - Specification

IEC 60332-1 Tests on electric cables under fire conditions - Part 1: Test on a single vertical insulated wire or cable

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2:1991 + EN 292-2:1991/А1:1995 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN 294 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягнення небезпечних зон руками

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні проміжки, щоб уникнути здавлювання частин людського тіла

EN 418:1992 Безпечність машин. Пристроїв аварійної зупинки. Функціювання і принципи проектування

EN 457 Безпечність машин. Звукові сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування

EN 547-1 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 1. Принципи визначання розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах

EN 547-2 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу

EN 547-3 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані

EN 563 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь

EN 894-1 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії вимоги до проектування індикаторів та органів керування.

EN 894-2 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 953 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 954-1 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування

EN 982 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки гідравлічних і пневматичних систем та їхніх складових частин. Гідравліка

EN 983 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки гідравлічних і пневматичних систем та їхніх складових частин. Пневматика

EN 1050:1996 Безпечність машин. Принцип оцінювання ризику

EN 1070:1998 Безпечність машин. Терміни та визначення

EN 1679-1 Двигуни внутрішнього згорання поршневі. Безпечність. Частина 1. Двигуни із займанням від стискання

EN 13202:2000 Ергономіка теплового середовища. Температура гарячих поверхонь, доступних для дотику. Настанови з визначання граничних значень температури поверхні у стандартах на продукцію з використовуванням EN 563

EN 60204-1:1998 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

EN ISO 3411 Машини землерийні. Антропометричні дані операторів і мінімальних робочих простір довкола оператора

EN ISO 8030 Рукави гумові й пластмасові. Метод випробування на займистість

ISO 1813 Пасові приводи. Паси поліклинові, складені клинові й клинові, а також широкі та шестикутні. Електропровідність антистатичних пасів. Характеристики і методи випробування

ISO 3864 Графічні символи. Кольори та ознаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення

ISO 6405-1 Машини землерийні. Символи для органів керування та інших індикаторів. Частина 1. Загальні символи

ISO 6405-2 Машини землерийні. Символи для органів керування та інших індикаторів. Частина 2. Спеціальні символи для машин, устатковання та допоміжних пристроїв

ISO 6805 Рукави й рукави гумові складені. Рукави гідравлічного типу, армовані дротом, для видобутку вугілля. Технічні умови

IEC 60332-1 Кабелі електричні. Випробування на займистість. Частина 1. Випробування одинично прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online