ДСТУ-Н Б В.2.1-31:2014 Настанова з проектування підпірних стін

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПІРНИХ СТІН

ДСТУ-Н Б В.2.1-31:2014

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ
Мінрегіон України
 2015

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК), ТК 304 «Захист будівель та споруд», ПК-7 «Інженерний захист територій, будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах»

РОЗРОБНИКИ: І. Матвеев, канд. техн. наук (науковий керівник); Г. Соловйова, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; Ю. Мелашенко, канд. техн. наук; А. Кісіль, канд. техн. наук, М. Мар’єнков, канд. техн. наук; Ю. Іщєнко

За участю: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (ПолтНТУ); М. Зоценко, д-р техн. наук; Ю. Винников, д-р техн. наук; Ю. Великодний, канд. техн. наук; С. Біда, канд. техн. наук; М. Харченко, канд. техн. наук

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА); І. Бойко, д-р техн. наук; М. Корнієнко, канд. техн. наук

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ); О. Галінський, канд. техн. наук; О. Чернухін, канд. техн. наук

ДП Донецький ПромбудНДІпроект (ДПБНДІП); В. Абрамов, канд. техн. наук

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (ДВНЗ ПДАБА); М. Савицький, д-р техн. наук; В. Сєдін, д-р техн. наук; Т. Нікіфорова, канд.техн. наук; М. Моторний, канд. техн. наук; Г. Гуслиста, канд. техн. наук; І. Матюшенко, канд. техн. наук; А. Шаповал, канд. техн. наук

Національний гірничий університет (НГУ); О. Шашенко, д-р техн. наук; В. Шаповал, д-р техн. наук СП «Основа-Солсиф»; С. Дворнік

Проектний інститут «Київський Промбудпроект»; Е. Воловик ДП УкрНДІІНТВ; Г. Стріжельчик, канд. г.-м.наук; І. Закопайло

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.12.2014 № 394, чинний з 2015-10-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

1 Сфера застосування 1

2 Нормативні посилання 2

3 Терміни та визначення понять 2

4 Познаки та скорочення 4

5 Загальні положення 5

6 Види і конструкції підпірних стін 6

7 Вихідні дані для проектування і розрахунків підпірних стін 20

8 Розрахунок підпірних стін і стін підвалів 31

9 Проектування підпірних стін і стін підвалів 57

Додаток А Методика уточнених інженерно-геологічних вишукувань для розрахунку підпірних стін і огороджувальних конструкцій на зсувних ділянках 61

Додаток Б Приклади розрахунків підпірних стін 67

Додаток В Приклади проектування підпірних стін у складних умовах будівництва 76

Додаток Д Бібліографія 81

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПІРНИХ СТІН

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОДПОРНЫХ СТЕН

THE RULES OF RETAINING STRUCTURES DESIGN

Чинний від 2015-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт розповсюджується на проектування і будівництво підпірних стін постійного призначення для промислових і цивільних споруд, а саме: гідротехнічних, атомних, хімічних, меліоративних, транспортних, дорожніх і аеродромних, а також підпірних стін, що зводяться на підроблюваних територіях, схилах і ділянках, схильних до зсувних процесів, розташованих на територіях з просідаючими і слабкими ґрунтами.

1.2 Стандарт поширюється також на проектування підпірних стін спеціального призначення (протизсувних, протиобвальних) та призначених для будівництва в особливих умовах (щільна забудова, динамічні впливи, сейсміка, вплив температури).

1.3 Цей стандарт розроблено у розвиток розділу 13 ДБН В.2.1-10 та розділів 2 і 3 СНиП 2.09.03 і поширюється на проектування:

- підпірних стін, що зводяться на природній основі і розташовані на територіях промислових підприємств, міст, селищ, магістральних, під’їзних і внутрішньомайданчикових залізничних і автомобільних дорогах;

- зовнішніх стін підвалів різного призначення вбудованих і окремо розташованих, заглиблених частин будівель і підземних споруд;

- утримуючих споруд постійного призначення (наприклад, постійні огороджувальні стіни котлованів з паль різних конструкцій тощо)

1.4 Вимоги до проектування тимчасових огороджувальних конструкцій котлованів і відсічних стін регламентовані ДСТУ-Н Б В.2.1-32, споруд, що зводяться способом «стіна в ґрунті» - ДСТУ-Н Б В.2.1-29.

1.5 Стандарт не поширюється на проектування підпірних стін при дії хвильових і льодових сил, сил зіткнення (бічні удари), фільтраційних сил, обумовлених різницею рівнів води біля утримуючої споруди, тимчасових огороджувальних стін котлованів, відсічних стін між існуючою спорудою і новобудовою при щільній забудові.

1.6 Цей стандарт містить положення і особливості проектування, додаткові вимоги до інженерних вишукувань, методики розрахунків, приклади конструктивних рішень при проектуванні підпірних протизсувних споруд.

1.7 Стандарт розповсюджується також на роботи з оцінки несучої здатності і деформативності існуючих чи проектованих підпірних стін, утримуючих та протизсувних споруд при розробці заходів зі збереження, забезпечення довговічності існуючих об’єктів, при розробці котлованів, забезпеченні стійкості схилів, влаштуванні заглиблених і глибоких фундаментів на схилах в зоні впливу існуючої споруди.

1.8 Стандарт не поширюються на розрахунки стійкості укосів, визначення зсувного тиску, коефіцієнта стійкості.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН А.2.1-1-2014 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1 -2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення

ДБН В.1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах. Частина 1. Будинки і споруди на підроблюваних територіях. Частина 2. Будинки і споруди на просідаючих фунтах

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.1.2-15:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи

ДБН В.2.1-10-2009 Об’єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти будинків і споруд. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.3-22:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДСТУ Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт, улаштування основ та спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, MOD)

ДСТУ Б В. 2.6-139:2010 Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні підпірних стін. Технічні умови (ГОСТ 26815-86, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384-2008, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ)

ДСТУ-Н EN 1997-1:2010 Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 1. Загальні правила (EN 1997-1:2004, IDT)

ДСТУ-Н Б В.2.1 -32:2014 Настанова з проектування котлованів для улаштування фундаментів і заглиблених споруд

СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения (Підпірні стіни, судоходні шлюзи, рибопропускні та рибозахисні споруди)

СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий (Споруди промислових підприємств)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online