ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ОСНОВИ І ФУНДАМЕНТИ БУДІВЕЛЬ
ТА СПОРУД
Основні положення

ДБН В.2.1-10:2018

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"

РОЗРОБНИКИ: Я. Домбровський; Ю. Іщенко; І. Матвеев, канд. техн. наук; Ю. Мелашенко, канд. техн. наук (науковий керівник); Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук; В. Титаренко, канд. техн. наук; Г. Фаренюк, д-р техн. наук; В. Шумінський, канд. техн. наук

За участі: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (С. Біда, канд. техн. наук; Ю. Великодний, канд. техн. наук; Ю. Винников, д-р техн. наук; М. Зоценко, д-р техн. наук)

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (О. Галінський, д-р техн. наук; С. Марчук; С. Романов, канд. техн. наук; О. Чернухін, канд. техн. наук)

Київський національний університет будівництва і архітектури (І. Бойко, д-р техн. наук; М. Корнієнко, канд. техн. наук)

Національний гірничий університет (В. Шаповал, д-р техн. наук; О. Шатенко, д-р техн. наук)

Інститут геологічних наук НАНУ (М. Демчишин, д-р техн. наук)

Харківський національний університет будівництва та архітектури (О. Самородов, д-р техн. наук; Г. Стріжельчик, канд. геол.-м. наук)

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова (Є. Черкез, д-р. геол.-м. наук)

Одеський національний морський університет (М. Дубровський, д-р. техн. наук) Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (К. Бікус, канд. техн. наук; В. Сєдін, д-р техн. наук)

Одеська державна академія будівництва і архітектури (Д. Великий; В. Митинсь- кий, канд. техн. наук; О. Новський, канд. техн. наук; В. Осадчий, канд. техн. наук; А. Ткаліч, канд. техн. наук; Д. Якушев)

Інститут гідромеханіки національної академії наук України (Б. Островерх, канд. техн. наук; О. Савицький, д-р техн. наук)

СП "Основа-Солсиф" (С. Дворнік)

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет (Г. Капленко, канд. техн. наук)

2 ВНЕСЕНО:

3 ПОГОДЖЕНО: Міністерство екології та природних ресурсів України (лист № 5/1-7/2884-18 від 23.04.2018 р.);

Державна служба України з питань праці (лист № 1741/1/5.2-ДП-18 від 06.03.2018 р.);

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист № 02-5454/261 від 18.04.2018 р.)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02.08.2018 № 200

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" (2019-01-01)

5 НА ЗАМІНУ ДБН В.2.1-10-2009

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Інженерні вишукування

7 Проектування котлованів для влаштування фундаментів, заглиблених споруд і підпірних стін

7.1 Проектування котлованів для влаштування фундаментів і заглиблених споруд

7.2 Проектування підпірних стін

8 Проектування основ і фундаментів споруд

8.1 Загальні положення

8.2 Навантаження і впливи

8.3 Розрахункові характеристики ґрунтів

8.4 Ґрунтові води

8.5 Глибина залягання фундаментів

8.6 Розрахунок фундаментів за деформаціями основ

8.7 Визначення кренів окремих фундаментів споруд

8.8 Граничні деформації споруд

8.9 Розрахунок фундаментів за несучою здатністю основ

8.10 Критерії визначення розмірів підошви фундаментів

9 Розрахунки фундаментів за конструктивними особливостями та умовами взаємодії з основою

9.1 Фундаменти неглибокого закладання

9.2 Фундаменти заглиблені

9.3 Фундаменти глибокого закладання

9.3.1 Загальні положення

9.3.2 Стіни у ґрунті

9.3.3 Опускні колодязі

9.4 Фундаменти, що зводяться способом "зверху - вниз"

9.5 Розрахунки системи "основа - фундамент - споруда"

9.6 Палі і пальові фундаменти

9.6.1 Загальні вимоги до проектування паль і пальових фундаментів

9.6.2 Визначення несучої здатності паль за властивостями ґрунтової основи

9.6.3 Розрахунок паль і пальових фундаментів за деформаціями ґрунтових основ споруд

9.7 Проектування фундаментів у сейсмічно небезпечних районах

10 Проектування підземних і заглиблених споруд

11 Проектування інженерної підготовки основ

12 Проектування водозахисту основ і фундаментів

13 Охорона основ і фундаментів пам’яток культурної спадщини

14 Екологічні вимоги при проектуванні основ і фундаментів

15 Консервація (розконсервація) основ і фундаментів споруд незавершеного будівництва

16 Контроль якості улаштування основ і фундаментів

17 Особливості науково-технічного супроводу проектування та будівництва основ та фундаментів споруд

Додаток А Граничні значення деформацій основ і фундаментів споруд при новому будівництві

Додаток Б Граничні значення додаткових деформацій основ і фундаментів споруд у зоні впливу нового будівництва

Додаток В Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ОСНОВИ І ФУНДАМЕНТИ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
Основні положення

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Основные положения

BASES AND FOUNDATIONS OF BUILDINGS AND STRUCTURES
Main principles

Чинні від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми встановлюють вимоги до проектування основ і фундаментів будівель та споруд цивільного та промислового призначення (далі - споруд), в тому числі з підземними поверхами, підземних і заглиблених будівель та споруд.

1.2 Ці норми застосовують при проектуванні основ і фундаментів споруд для нового будівництва та реконструкції існуючих споруд.

1.3 При проектуванні основ і фундаментів споруд необхідно дотримуватись вимог ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-6, ДБН В.1.2-7, ДБН В.1.2-8, ДБН В.1.2-9, ДБН В.1.2-10, ДБН В.1.2-11.

1.4 Ці норми не поширюються на проектування основ і фундаментів промислових споруд (газгольдери, копри), гідротехнічних споруд, автомобільних і залізничних доріг, аеродромних покриттів, фундаментів машин і обладнання з динамічними навантаженнями, споруд метрополітену, шахт, тунелів і портів, водопостачання, каналізації, меліоративних систем, підземних споруд, що влаштовуються закритим способом.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-14-2016 Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування

ДБН А.3.1-5-2016 Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.1-25-2009 Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення

ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об’єктів

ДБН В.1.2-6-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища

ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

ДБН В.1.2-10-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.1.2-11-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДБН В.1.2-12-2008 Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.2-24:2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДСТУ Б А.1.1-25-94 Ґрунти. Терміни та визначення

ДСТУ Б В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань палями

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація

ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань

ДСТУ Б В.2.1-7:2000 (ГОСТ 20276-99) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польового визначення характеристик міцності і деформованості

ДСТУ Б В.2.1-9:2016 Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням

ДСТУ Б В.2.1-27:2010 Основи та фундаменти споруд. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Конструкції будівель і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384:2008, NEQ)

ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016 Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів

ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016 Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення

ДСТУ-Н Б В.1.1-39:2016 Настанова щодо інженерної підготовки ґрунтової основи будівель і споруд

ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких ґрунтах

ДСТУ-Н Б В.1.1-41:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на закарстованих територіях

ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на підроблюваних територіях

ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих ґрунтах

ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016 Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд

ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану

ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт, улаштування основ та спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, MOD)

ДСТУ-Н Б В.2.1-29:2014 Настанова щодо проектування і влаштування заглиблених споруд способом "стіна в ґрунті"

ДСТУ-Н Б В.2.1-31:2014 Настанова з проектування підпірних стін

ДСТУ-Н Б В.2.1-32:2014 Настанова з проектування котлованів для улаштування фундаментів і заглиблених споруд

ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016 Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури та містобудування

СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками (Фундаменти машин з динамічними навантаженнями)

СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод (Захист гірничих виробок від підземних та поверхневих вод)

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online