ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЙ, БУДІВЕЛЬ
 І СПОРУД ВІД ЗСУВІВ ТА ОБВАЛІВ

Основні положення
 
ДБН В.1.1-46:2017

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"

РОЗРОБНИКИ: О. Бєлоконь, канд. техн. наук; Ю. Калюх, д-р техн. наук; І. Любченко, канд. техн. наук; М. Мар'єнков, д-р техн. наук; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук; В. Титаренко, канд. техн. наук (науковий керівник); Г. Фаренюк, д-р техн. наук; А. Шевченко; В. Шумінський, канд. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ: Інститут гідромеханіки НАН України (А. Білеуш, д-р техн. наук); Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України (Я. Берчун; Д. Стефанишин, д-р техн. наук; О. Трофимчук, д-р техн. наук); Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (С. Біда, канд. техн. наук; Ю. Великодний, канд. техн. наук; Ю. Винников, д-р техн. наук; М. Зоценко, д-р техн. наук; М. Харченко, канд. техн. наук; А. Ягольник, канд. техн. наук); Інститут геологічних наук НАН України (М. Демчишин, д-р техн. наук; Т. Кріль, канд. геол. наук);

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова (Т. Козлова, канд. геол.-мін. наук; Є. Черкез, д-р геол.-мін. наук);

Дніпропетровський національний гірничий університет (В. Шаповал, д-р техн. наук; О. Шашенко, д-р техн. наук);

Київський національний університет будівництва і архітектури (М. Корнієнко, канд. техн. наук);

ПАТ "Укргідропроект" (О. Вайнберг, д-р техн. наук);

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (К. Бікус, канд. техн. наук; В. Сєдін, д-р техн. наук; А. Шаповал, канд. техн. наук);

ДП "Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань" (І. Закопайло; О. Крамаренко;

О.  Куденко; Г. Стрижельчик, канд. геол.-мінерал. наук);

СП "Основа-Солсиф" (С. Дворнік; Ю. Карпенко; С. Новофастовський); Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича (В. Полевецький, канд. техн. наук);

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (В. Федюк; В. Фесенко)

2  ВНЕСЕНО: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

3  ПОГОДЖЕНО: Міністерство екології та природних ресурсів України (лист № 5/1-7/2104-17 від 20 березня 2017 р.); Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист № 02-3631/261 від 10 березня 2017 р.)

4  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.04.2017 р. № 96, чинні з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"

5  НА ЗАМІНУ: ДБН В.1.1-3-97

Мінрегіон України, 2017

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
 Державне підприємство "Укрархбудінформ"

 

ЗМІСТ

 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Основні положення

6 Додаткові вимоги щодо виконання інженерних вишукувань

7 Основні критерії призначення споруд інженерного захисту та заходів інженерного захисту

8 Вимоги до охорони навколишнього середовища

Додаток А Порушеність зсувами території України та їх поширення у межах інженерно-геологічних регіонів

Додаток Б Характеристика зсувних та обвальних процесів на схилах та їх класифікація

Додаток В Оцінка стійкості схилів (укосів), величини зсувного тиску та навантажень від обвалів

Додаток Г Особливості організації та технології будівництва споруд інженерного захисту на схилах (укосах)

Додаток Д Оцінка очікуваних збитків та ефективності протизсувних заходів

Додаток Е Моніторинг технічного стану об'єктів інженерного захисту та споруд інженерного захисту

Бібліографія

ВСТУП

Ці норми містять основні вимоги щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів, складу інженерних вишукувань, оцінки впливу споруд інженерного захисту на навколишнє середовище, врахування сейсмічних впливів на схили та науково-технічного супроводу на всіх етапах життєвого циклу споруд інженерного захисту.

Ці норми є обов'язковими при розробленні проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт і технічне переоснащення споруд інженерного захисту і узгоджені з чинними нормативними документами в частині термінів та визначення понять.

У розвиток положень цих норм розроблено ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016 .

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів поділяють на споруди інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів (далі - споруди інженерного захисту) та заходи інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів (далі - заходи інженерного захисту).

1.2 При захисті територій, будівель і споруд від зсувних та обвальних процесів (далі - об'єкти інженерного захисту) при проектуванні, новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні (далі - проектування і будівництво) споруд інженерного захисту у сейсмічних районах, районах з поширенням ґрунтів з особливими властивостями (ґрунти, що просідають та набрякають, насипні, намивні тощо), на територіях з гірничими виробками, а також у районах з розвитком інших небезпечних екзогенних геологічних процесів (підтоплення, затоплення, ерозія та розмиви берегів водотоків і водойм, абразія, карст, суфозія, селеві потоки тощо) слід враховувати вимоги ДБН В.1.1-12, ДБН В.1.1-24, ДБН В.1.1-25.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво ДБН А.3.1-5-2016 Організація будівельного виробництва ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.1-25-2009 Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-4-2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування СНиП 2.02.02-83 Основания гидротехнических сооружений (Основи гідротехнічних споруд)

ДСТУ 3517-97 Гідрологія суші. Терміни та визначення

ДСТУ 3994-2000 Безпека в надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення

ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань

ДК 019:2010 Класифікатор надзвичайних ситуацій

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online