СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005 Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 08. Ремонт і ремонтно-налагоджувальні роботи засобів і систем технологічного контролю, автоматичного р...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

НОРМИ ЧАСУ НА РЕМОНТ ОСНОВНОГО І ДОПОМІЖНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Частина
08
РЕМОНТ І РЕМОНТНО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНІ
РОБОТИ ЗАСОБІВ І СИСТЕМ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
КОНТРОЛЮ, АВТОМАТИЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ, ЗАХИСТУ, СИГНАЛІЗАЦІЇ, ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКИ,
ТЕЛЕМЕХАНІКИ І
ЗВ'ЯЗКУ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми часу рекомендуються для визначення трудомісткості і формування договірних цін на ремонт і ремонтно-налагоджувальні роботи засобів і систем технологічного контролю, автоматичного регулювання, захисту, сигналізації, обчислювальної техніки, електроавтоматики, телемеханіки і зв'язку (далі - Норми часу) енергетичних підприємств, а також підприємств та організацій, що здійснюють ці роботи, незалежно від форм власності.

1.2 Норми часу встановлені на ремонт, що виконується у відповідності з Правилами організації технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж Міністерства палива та енергетики України ГКД 34.20.661-2003.

1.3 Норми часу розраховані на умови виконання ремонту на місці встановлення обладнання і виробничих базах ремонтних підприємств.

1.4 В основу розроблення Норм часу покладені:

- „Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 08 Ремонт и ремонтно-наладочные работы средств и систем технологического контроля, автоматического регулирования, защиты, сигнализации, вычислительной техники, электроавтоматики, телемеханики и связи" НЧ-26-06-19-93;

- технологія ремонту;

- місцеві норми часу;

- зауваження і пропозиції енергетичних підприємств.

1.5 В складі робіт Норм часу перераховані основні операції технологічних процесів, другорядні не згадуються, але виконання яких є обов'язковим.

1.6 При проведенні робіт необхідно дотримуватись:

- Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж ГКД 34.20.507-2003;

- Правил безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж ДНАОП 1.1.10-1.02-01;

- Правил роботи з інструментом та пристроями ДНАОП 1.1.10-1.04-01;

- Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України НАПБ В.01.034-99/111 (ГКД 34.03.303-99).

1.7 Нормами часу враховано час на:

- підготовчо-заключні роботи і обслуговування робочого місця;

- отримання і здавання, переміщення апаратури і матеріалів, а також час на переміщення виконавців в межах робочої зони ділянки, цеха, лабораторії;

- проведення організаційних і технічних заходів, оформлення наряду-допуску бригади до роботи в умовах діючих цехів енергопідприємства;

- відпочинок та особисті потреби.

1.8 В Нормах часу не враховано час на доставку інструменту, приладів, пристроїв, оснастки підрядником до місця роботи і визначається додатково за домовленістю сторін.

1.9 При виконанні, а також обладнанні вітчизняного виробництва, що ремонтується вперше, а також обладнанні вітчизняного виробництва, виготовленому як дослідний зразок (партія), до норм часу застосовується коефіціент К = 1,2 виготовленому

1.10 При ремонті приладу, який потребує переградуювання або викреслювання нової шкали, до норм часу застосовується коефіцієнт викреслювання К=1,2.

1.11 При виконанні ремонтних робіт на діючих електричних установках, які знаходяться під напругою вище 1000 В, до норм часу застосовується коефіцієнт К = 1,2.

1 12 При ремонті приладів, які є морально застарілими і фізично зношеними, нормативний термін яких закінчився, до норм часу може застосовуватися коефіцієнт з граничним рівнем, який узгоджується між замовником і підрядником:

- К = 1,1 - за третій ремонт;

- К = 1,2 - за четвертий ремонт;

- К = 1,3 – за п'ятий ремонт.

1.13 При заміні застарілої апаратури на нову до норм часу застосовується коефіцієнт К = 1,3.

1.14 При необхідності розділити норму часу на заміну конкретного вузла на операції „демонтаж" і „монтаж" до норм часу застосовуються коефіцієнти:

- К = 0,4 - при демонтажу;

- К = 0,6 - при монтажу.

1.15 В Нормах часу на ремонт приладів (засобів вимірювання) враховано час на пред'явлення їх перевіряльнику і не враховано час на державну відомчу повірку.

1.16 При доставці деталей, вузлів або матеріалів на відстань більше 50 м до норм часу на ремонт (виготовлення) енергообладнання (вузлів) може застосовуватися підвищувальний коефіцієнт К=1,05-1,20, який узгоджується між замовником і підрядником.

1.17 При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт на базах ремонтних підприємств або на складах електростанцій до норм часу на ремонт (виготовлення) енергообладнання (вузлів) може застосовуватися коефіцієнт К=1,05-1,20, який узгоджується між замовником і підрядником.

При відправці відремонтованого обладнання (вузлів) в упакованому вигляді або закріпленні їх на транспортних засобах (пристосувань транспортних засобів) до норм часу може застосовуватися коефіцієнт К=1,05-1,20, який узгоджується між замовником і підрядником.

1.18 При виконанні термінових, аварійних, а також не передбачення графіком ремонтних робіт і робіт, які виконуються у вихідні та святкові дні (на вимогу Замовника), до норм часу може застосовуватися коефіцієнт К=1,1-1,2, який узгоджується між замовником і Підрядником.

1.19 При одночасному застосуванні до норм часу декільком коефіцієнтів останні перемножуються.

1.20 В Нормах часу вказаний середній розряд робіт у відповідності із Державним класифікатором України "Класифікатор професій" ДК 003-95.

1.21 Середній розряд робіт в Нормах часу відповідає середньозваженій величині по кількості виконавців робіт.

1.22 Виконання робіт бригадою (ланкою) робітників, середній розряд яких не відповідає приведеним в даному збірнику, не може бути підставою для зміни норм часу на ці роботи.

1.23 Норми часу, що не ввійшли в цю частину, визначаються за відповідними частинами Норм часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання, а при їх відсутності або у випадку необхідності більшої деталізації - на основі місцевих норм часу або норм часу, що встановлені експертним шляхом і узгоджуються із замовником.

1.24 3 введенням цих Норм часу втрачають чинність „Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования Часть 08. Ремонт и ремонтно-наладочные работы средств и систем технологического контроля, автоматического регулирования, защиты, сигнализации, вычислительной техники, электроавтоматики, телемеханики и связи" НЧ-26-06-19-93, що діяли раніше, крім більш прогресивних.

 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих нормах часу є посилання на такі нормативні документи:

-ГКД 34 20.661-2003 Організація технічного обслуговування і обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж. Правила НЧ-26-06-19-93 Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 08 Ремонт и ремонтно-наладочные работы средств и систем технологического контроля автоматического регулирования, защиты, сигнализации, вычислительной техники, электроавтоматики, телемеханики и святи (Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 08 Ремонт і ремонтно-налагоджувальні роботи засобів і систем технологічного контролю, автоматичного регулювання, захисту, сигналізації, обчислювальної техніки, електроавтоматики, телемеханіки і зв'язку)

- ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

- ДНАОП 1.1.10-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

- ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила роботи з інструментом та пристроями

- НАПБВ.01.034-99/111 (ГКД 34.03.303-99) Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України

- ДК 003-95 Державний класифікатор України. Класифікатор професій

- ГОСТ 8.513-84 ГСИ Повірка засобів вимірювання. Організація і порядок проведення

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online