ДСТУ EN 894-3:2017 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 3. Органи керування (EN 894-3:2000 + A1:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин
ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ
ДО ПРОЕКТУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ
І ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ
Частина 3. Органи керування

ДСТУ EN 894-3:2017
(EN 894-3:2000 + А1:2008, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 28 грудня 2017 р. № 495 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 894-3:2000 + А1:2008 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators (Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 3. Органи керування) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 894-3:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Процедура вибирання

5 Оцінювання завдання та збирання інформації

6 Проміжне вибирання сімейств органів керування

7 Визначення прийнятних типів органів керування

8 Додаткова інформація щодо проектування ручних органів керування

Додаток А (довідковий) Приклад застосування цього стандарту

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок EN 894-3:2000 + А1:2008 з основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 894-3:2017 (EN 894-3:2000 + А1:2008, IDT) «Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 3. Органи керування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 894-3:2000 + А1:2008 (версія en) «Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 894-3:2014 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 3. Органи керування (EN 894-3:2000 + А1:2008, IDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «Цей європейський стандарт» та «Ця частина європейського стандарту» замінено на «Цей стандарт», крім додатка ZB;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані»» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 894-3:2000 + А1:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— у розділі 7 вилучено примітку щодо посилання 1, якого в тексті стандарту немає;

— вилучено додаток ZA «Взаємозв’язок між цим стандартом та основними вимогами Директиви 98/37/ЄС, зміненої Директивою 98/79/ЕС», оскільки стаття 25 Директиви 2006/42/ЄС скасовує дію Директиви 98/37/ЄС з 29 грудня 2009 р. (виправлення від 09.06.2006). На час публікації останньої редакції цього стандарту (жовтень 2008 року) Директива 98/37/ЄС ще частково діяла одночасно з новою Директивою 2006/42/ЄС, тому посилання на стару директиву в першоджерелі є правочинним, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року будь-які посилання на Директиву 98/37/ЄС не є правочинними;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

EN 894 складається з чотирьох частин:

— Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування;

— Частина 2. Індикатори;

— Частина 3. Органи керування;

— Частина 4. Розміщення та компонування індикаторів і органів керування.

EN 292-1, EN 292-2 та EN 1050 втратили чинність і були замінені на EN ISO 12100-1:2003; EN ISO 12100-2:2003 та EN ISO 14121-1:2007, відповідно, які, у свою чергу, втратили чинність і були замінені на EN ISO 12100:2010, який наразі чинний в Україні (його долучено до національного додатка НА).

ISO 447 в Україні не прийнято як національний.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ
ІНДИКАТОРІВ І ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ
Частина 3. Органи керування

SAFETY OF MACHINERY
ERGONOMICS REQUIREMENTS FOR THE DESIGN
OF DISPLAYSAND CONTROL ACTUATORS
Part 3. Control actuators

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено вимоги щодо вибирання, проектування та розташування органів керування так, щоб пристосувати їх до вимог операторів, зробити придатними для вирішення завдань керування з урахуванням особливостей їхнього застосування.

Цей стандарт поширюється на ручні органи керування, які використовують в устаткованні для професійного та особистого використання. Особливо важливо дотримувати вимоги цього стандарту, якщо робота з органами керування може призвести до травмування або шкоди здоров’ю безпосередньо чи внаслідок помилки людини.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 292-1 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 574 Safety of machinery — Two-hand control devices — Functional aspects and principles for design

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 894-1 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

prEN 1005-3 Safety of machinery — Human physical strength — Part 3: Recommended force limits for machinery operation

EN 1050 Safety of machinery — Risk assessment

ISO 447 Machine tools — Direction of operation of controls

IEC 60447 Man-machine interface (MMI) — Actuating principles.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN 574 Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функційні аспекти та принципи проектування

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 894-1 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 894-2 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

prEN 1005-3 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

EN 1050 Безпечність машин. Оцінювання ризику

ISO 447 Верстати. Напрямок руху органів керування

ІЕС 60447 Інтерфейс людина-машина. Принципи керування.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи