ДСТУ EN 1494:2018 Домкрати рухомі або пересувні та подібне підіймальне устатковання (EN 1494:2000 + A1:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОМКРАТИ РУХОМІ АБО ПЕРЕСУВНІ
ТА ПОДІБНЕ ПІДІЙМАЛЬНЕ
УСТАТКОВАННЯ

ДСТУ EN 1494:2018
(EN 1494:2000 + А1:2008, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання» (ТК 16)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 грудня 2018 р. № 504 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1494:2000 + А1:2008 Mobile or movable jacks and associated lifting equipment (Домкрати рухомі або пересувні та подібне підіймальне устатковання) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1494:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 1494:2000 + А1:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги щодо безпеки

5.1 Гальмівні пристрої

5.2 Безпека під час опускання вантажу

5.3 Швидкість опускання

5.4 Заходи запобігання перевантаженню

5.5 Трансмісійні системи

5.6 Пристрої керування

5.7 Домкрати з комбінованим силовим із ручним приводами

5.8 Вимоги до механізмів безпеки

5.9 Підіймальна п’ята

5.10 Вимоги до проектування

5.11 Кліматичні умови

5.12 Гарячі поверхні

5.13 Зусилля

5.14 Захист від защемлення та порізу

5.15 Електробезпека

5.16 Транспортування та встановлення обладнання

5.17 Рекомендації з технічного обслуговування

5.18 Особливі вимоги до гідравлічних трансмісійних домкратів

5.19 Особливі вимоги до домкратів на візку

5.20 Особливі вимоги до домкратів із виїмками

5.21 Особливі вимоги до домкратів без вбудованого насоса

6 Правила приймання

6.1 Загальні положення

6.2 Підтвердження відповідності при постачанні

7 Інформація щодо використання

7.1 Інструкція щодо використання та інструкція з експлуатації

7.2 Марковання

Додаток А (обов’язковий) Шум

Додаток В (обов’язковий) Методи випробувань

Додаток С (обов’язковий) Ручне зусилля та способи його вимірювання

Додаток ІВ (довідковий) Взаємозв’язок між ЕN 1494:2000 + А1:2008 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/Е С

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам,посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1494:2018 (EN 1494:2000 + А1:2008, IDТ) «Домкрати рухомі або пересувні та подібне підіймальне усталювання», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1494:2000 + А1:2008 (версія en) «Mobile or movable jacks and associated lifting equipment».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1494:2014 «Домкрати рухомі або пересувні та подібне підіймальне устатковання» (EN 1494:2000 + А1:2008, IDТ), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які від повідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш », «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 1494:2000 + А1:2008 як таку, що безпосередньо не стосується цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин від повідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— вилучено додаток ZA «Відповідність EN 1494:2000 + А1:2008 Директиві 98/37/EС», оскільки стаття 25 Директиви 2006/42/ЕС скасовує дію Директиви 98/37/ЕС з 29 грудня 2009 р. (виправлення від 09.06.2006). На час публікації останньої редакції цього стандарту (червень 2009 року) Директива 98/37/ЕС ще частково діяла одночасно з новою Директивою 2006/42/ЕС, тому посилання на попередню Директиву в першоджерелі є законним , але після її повного скасування 29 грудня 2009 року будь-які посилання на Директиву 98/37/ЕС не є правочинними;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних між­народним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

EN ISO 12100-1:2003 та EN ISO 12100-2:2003, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не чинні як національні. Замість них діє ДСТУ EN ISO 12100:2016.

ВСТУП до EN 1494:2000 + А1:2008

Цей стандарт є стандартом типу С, як зазначено у EN ISO 12100-1:2003.

Цей стандарт був підготовлений як гармонізований стандарт, щоб бути одним із засобів перевірки домкратів на відповідність суттєвим вимогам безпеки відповідно до Директиви щодо машин та механізмів з внесеними змінами та відповідним положенням Європейської асоціації вільної торгівлі (ЕРГА).

У цьому стандарті визначено методи захисту персоналу, а також ступінь впливу небезпек під час роботи рухомих або пересувних домкратів. Крім того, устатковання повинно відповідати вимогам EN ISO 12100 для небезпек, які не охоплено цим стандартом.

В цьому стандарті передбачається, що:

— керувати підіймальним устаткованням буде тільки навчений персонал;

— робоча зона буде достатньо освітлена;

— шкідливі речовини, такі як азбест, не використовуються;

— складові частини зберігаються в хорошому і робочому стані;

— для конструкції несучих елементів гарантується безпечна робота під час навантажень до 100 % від номінального навантаження і під час випробувань за умов, зазначених виробником;

— встановлена взаємодія між користувачем (покупцем) та виробником;

— елементами, на які не поширюються особливі вимоги, є:

a) елементи , сконструйовані відповідно до інженерної практики та методів розрахунків, що охоплюють всі види відмов;

b) механічні і електричні компоненти в робочому стані;

c) компоненти, виготовлені з матеріалів відповідної якості

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОМКРАТИ РУХОМІ АБО ПЕРЕСУВНІ ТА ПОДІБНЕ ПІДІЙМАЛЬНЕ
УСТАТКОВАННЯ

MOBILE OR MOVABLE JACKS
AND ASSOCIATED LIFTING EQUIPMENT

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює технічні вимоги щодо безпеки для рухомих або пересувних домкратів та подібного підіймального устатковання (див. 3.6).

Цей стандарт розглядає всі характерні небезпеки, що мають відношення до рухомих або пересувних домкратів та подібного підіймального устатковання, під час використання їх за призначенням і в умовах, передбачених виробником. Цей стандарт визначає відповідні технічні заходи для зниження ризиків, викликаних різними небезпеками під час експлуатації.

Цей стандарт поширюється на підіймальне устатковання (див. 3.1), яке є рухомим або пересувним і призначене для роботи під навантаженням. Устатковання може використовуватися самостійно або в комплекті з іншим обладнанням для часткового або повного підіймання і опускання вантажів або транспортних засобів в одній або більше точках підйому (за винятком підіймання людей) в тих випадках, коли робота під піднятим вантажем заборонена без додаткових заходів безпеки щодо фіксації вантажу.

Примітка. Подібне підіймальне устатковання означає підіймальне устатковання. аналогічне до того, що визначене в 3.1. але яке не повністю відповідає цим визначенням.

Цей стандарт не враховує додаткових вимог до:

— подачі енергії від двигуна внутрішнього згоряння;

— стійкості рухомих або пересувних домкратів та подібного підіймального устатковання;

— роботи в складних умовах (суворий клімат, мороз, сильні магнітні поля тощо);

— роботи в особливих умовах (наприклад, потенційно вибухонебезпечне середовище, рудники);

— подачі електрики від мереж, де допуски напруги, частоти відрізняються від загальноприйнятих;

— проблем, пов'язаних зі статичною електрикою;

— роботи з вантажами, характер яких може створити небезпечну ситуацію (наприклад, розплавлений метал, кислоти, радіоактивні матеріали, особливо крихкі вантажі);

— небезпечних ситуацій, що виникають під час введення в експлуатацію;

— небезпечних ситуацій, що виникають під час використання підіймального обладнання на дорогах загального користування;

— впливу вітру під час використання обладнання і коли обладнання не використовують;

— прямого контакту з продуктами харчування;

— роботи на морських судах.

Стандарт також поширюється на наступне підіймальне устатковання:

— механічні домкрати з лапою або без неї;

— гідравлічні домкрати з лапою або без неї, з вбудованим насосом або без нього, наприклад гідравлічні домкрати на візку, гідравлічні трансмісійні домкрати, гідравлічні домкрати з виїмкою;

— пневматичні домкрати.

Цей стандарт не поширюється на:

a) домкрати або стабілізатори, які закріплені на трейлерах або контейнерах для підтримки трейлера або контейнера без тягача;

b) гідравлічні циліндри, які встановлені на транспортних засобах для підіймання їх окремих частин;

c) підтримувальні опори, які змінюють висоту тільки без навантаження;

d) гідравлічне підіймальне устатковання, яке працює під максимальним тиском 500 бар, де насос і циліндр не є частинами обладнання;

e) домкрати, які поставляють разом із транспортними засобами для використання під час ремонту (зокрема, запасні частини).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 349 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 811 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs

EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 60204-32 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 32: Requirements for hoisting machines (IEC 60204-32:1998)

EN 60947-5-1:1997 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices (IEC 60947-5-1:1997)

EN 61496-1:1997 Safety of machinery — Electro-sensitive protective devices — Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1:1997)

EN ISO 4871 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 11201:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини

EN 811 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягненню небезпечних зон ногами

EN 954-1:1996 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування

EN 60204-32 Безпечність машин. Електричне обладнання. Частина 32. Вимоги до вантажопідіймальних машин (ІЕС 60204-32:1998)

EN 60947-5-1:1997 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл (ІЕС 60947-5-1:1997)

EN 61496-1:1997 Безпечність машин. Захисна електрочутлива апаратура. Частина 1. Загальні вимоги та випробування (ІЕС 61496-1:1997)

EN ISO 4871 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях у практично вільному полі над звуковідбивальною площиною без урахування поправок на середовище (ISO 11201:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Безпека обладнання. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 1. Основні терміни, методика (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпека обладнання. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online