ДСТУ EN 60947-5-3:2018 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-3. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Вимоги до пристроїв неконтактної дії з визначеним поводженням у...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АПАРАТУРА КОМУТАЦІЙНА
ТА АПАРАТУРА КЕРУВАННЯ НИЗЬКОВОЛЬТНА
Частина 5-3. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування.
Вимоги до пристроїв неконтактної дії
з визначеним поводженням у разі відмови

ДСТУ EN 60947-5-3:2018
(EN 60947-5-3:2013, IDT; ІЕС 60947-5-3:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Силові перетворювачі» (ТК 31), ПП «Електротехнікстандарт»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 листопада 2018 р. № 437 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 60947-5-3:2013 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-3: Control circuit devices and switching elements — Requirements for proximity devices with defined behaviour in case of failure (PDDB) (Низьковольтна комутаційна апаратура та апаратура керування. Частина 5-3. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Вимоги до безконтактних пристроїв з визначеним поводженням у разі відмови (БПВП)) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 60947-5-3:2014, ДСТУ EN 60947-5-3:2014/ЗМІНА № 1:2015 (EN 60947-5-3:1999/А1:2005, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Загальні положення

1.1 Сфера застосування

1.2 Нормативні посилання

2 Терміни, визначення понять та скорочення

2.1 Загальні положення

2.2 Абетковий покажчик термінів

2.3 Основні терміни та визначення

2.4 Терміни та визначення стосовно архітектурних обмежень

2.5 Терміни та визначення стосовно частин ПНДВП

2.6 Терміни та визначення стосовно роботи ПНДВП

2.7 Символи та скорочення

3 Класифікація

4 Характеристики

4.1 Загальні положення

4.2 Конструктивні характеристики

5 Інформація про виріб

5.1 Характер інформації

5.2 Ототожнення

5.4 Інструкції щодо встановлення, функціювання та обслуговування

6 Нормальні умови експлуатування, монтування та транспортування

6.1 Нормальні умови експлуатування

6.2 Умови транспортування та зберігання

6.3 Монтування

7 Вимоги до конструкції та характеристик

7.1 Вимоги до конструкції

7.2 Управління функційною безпекою

7.3 Визначення функційних вимог до ФКПБ

7.4 Інформація для користувача

8 Випробування

8.1 Види випробувань

8.2 Відповідність вимогам до конструкції

8.3 Характеристики

8.4 Перевіряння відстані дії

8.5 Перевіряння стійкості до вібрації та удару

8.6 Перевіряння електромагнітної сумісності

9 Модифікації

9.1 Мета

9.2 Процедура модифікації

Додаток А (обов’язковий) Приклад простої системи керування згідно із серією ІЕС 61511

Додаток ZA (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні публікації та їхні європейські відповідники

Додаток ZZ (довідковий) Взаємозвязок між ІЕС 60947-5-3:2013 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60947-5-3:2018 (EN 60947-5-3:2013, IDT; ІЕС 60947-5-3:2013, IDT) «Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна Частина 5-3. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Вимоги до пристроїв неконтактної дії з визначеним поводженням у разі відмови», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 60947-5-3:2013 (версія en) «Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-3: Control circuit devices and switching elements — Requirements for proximity devices with defined behaviour in case of failure (PDDB)».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 31 «Силові перетворювачі».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 60947-5-3:2014, ДСТУ EN 60947-5-3:2014/Зміна № 1:2015 (EN 60947-5-3:1999/А1:2005, IDT) та ДСТУ EN 60947-5-3:2016 (EN 60947-5-3:1999, IDТ), прийнятих методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

ДСТУ EN 60947-5-3:2018 є частиною серії стандартів, і його треба застосовувати разом з ДСТУ EN 60947-1:2017 (EN 60947-1:2007; А1:2011; А2:2014, IDТ) «Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтні. Частина 1. Загальні правила» та ДСТУ EN 60947-5-2:2015 (EN 60947-5-2:2007, IDТ) «Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-2. Пристрої розподільчих кіл і комутаційні елементи. Безконтактні давачі», ДСТУ EN 60947-5-2:2015/Зміна № 1:2015 (EN 60947-5-2:2007/А1:2012, IDТ) «Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-2. Пристрої розподільчих кіл і комутаційні елементи. Безконтактні давачі».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина серії ІЕС 60947» і «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Назву», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», а в Додатку А — «Національну примітку», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 60947-5-3:2013 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— абетковий покажчик термінів у розділі 2 надано згідно з ДСТУ 3966:2009 за українською абеткою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АПАРАТУРА КОМУТАЦІЙНА
ТА АПАРАТУРА КЕРУВАННЯ НИЗЬКОВОЛЬТНА
Частина 5-3. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування.
Вимоги до пристроїв неконтактної дії з визначеним поводженням у разі відмови

LOW-VOLTAGE SWITCH GEAR AND CONTROL GEAR
Part 5-3. Control circuit devices and switching elements.
Requirements for proximity devices with defined behavior in case of failure

Чинний від 2020-01-01

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Сфера застосування

Цей стандарт містить додаткові вимоги до наведених в ІЕС 60947-5-2. У цьому стандарті розглянуто аспекти роботи пристроїв неконтактної дії з визначеним поводженням за умов відмови (ПНДВП). Він не стосується будь-яких інших характеристик, які можуть знадобитися для конкретних застосувань.

Цей стандарт не поширюється на пристрої неконтактної дії з аналоговим виходом.

Цей стандарт не надає будь-яких конкретних вимог до акустичного шуму, оскільки шумову емісію пристроїв та комутаційних елементів кіл керування не вважають суттєвою небезпекою.

До ПНДВП, використовуваних у застосуваннях, для яких потрібні додаткові характеристики, що розглядають в інших стандартах, застосовують вимоги всіх відповідних стандартів.

Використання лише цього стандарту не підтверджує придатності для реалізації будь-якої спеціальної функції, пов’язаної з безпекою. Зокрема, цей стандарт не надає вимог до характеристик спрацьовування ПНДВП або до засобів зменшення наслідків взаємних завад між пристроями, наприклад, закодованими об’єктами. Тому ці та будь-які інші застосовані конкретні вимоги треба розглядати додатково до вимог цього стандарту.

1.2 Нормативні посилання

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60068-2-1:2007 Environmental testing — Part 2-1: Tests — Test A: Cold

IEC 60068-2-30:2005 Environmental testing — Part 2-30: Tests— Test Db: Damp heat, cyclic (12 + 12 h cycle)

IEC 60529:1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

Amendment 1:1999

IEC 60947-1:2007 Low-voltage switchgear and controlgear— Part 1: General rules

Amendment 1:2010

IEC 60947-5-1:2003 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices

Amendment 1:2009

ІЕС 60947-5-2:2007 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-2: Control circuit devices and switching elements — Proximity switches

Amendment 1:2012

IEC 61000-4-2:2008 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measurement techniques — Electrostatic discharge immunity test

IEC 61000-4-3:2006 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test Amendment 1:2007

Amendment 2:2010

IEC 61000-4-4:2012 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement techniques — Electrical fast transient/ burst immunity test

IEC 61000-4-5:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement techniques — Surge immunity test

IEC 61000-4-6:2008 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

IEC 61000-4-8:2009 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and measurement techniques — Power frequency magnetic field immunity test

IEC 61000-4-11:2004 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measurement techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

IEC 61131-2:2007 Programmable controllers — Part 2: Equipment requirements and tests

IEC 61508-1:2010 Functional safety of electrical/ electronic/ programmable electronic safety-related systems — Part 1: General requirements

IEC 61508-2:2010 Functional safety of electrical/ electronic/ programmable electronic safety-related systems — Part 2: Requirements for electrical/ electronic/ programmable electronic safety-related systems

IEC 61508-3:2010 Functional safety of electrical/ electronic/ programmable electronic safety-related systems — Part 3: Software requirements

IEC 62061:2005 Safety of machinery — Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems

Amendment 1:2012

ISO 13849-1:2006 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60068-2-1:2007 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-1. Випробування. Випробування А: Холод

ІЕС 60068-2-30:2005 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-30. Випробування. Випробування Db: Вологе тепло, циклічне (цикл 12 год + 12 год)

ІЕС 60529:1989 Ступені захисту, забезпечені оболонками (Код IP). Зміна 1 (1999)

ІЕС 60947-1:2007 Низьковольтна комутаційна апаратура та апаратура керування. Частина 1. Загальні правила. Зміна 1 (2010)

ІЕС 60947-5-1:2003 Низьковольтна комутаційна апаратура та апаратура керування. Частина 5-1. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Електромеханічні пристрої кіл керування. Зміна 1 (2009)

ІЕС 60947-5-2:2007 Низьковольтна комутаційна апаратура та апаратура керування. Частина 5-2. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Безконтактні перемикачі. Зміна 1(2012)

ІЕС 61000-4-2:2008 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-2. Методи випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичного розряду

ІЕС 61000-4-3:2006 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-3. Методи випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних випромінювань електромагнітного поля. Зміна 1 (2007). Зміна 2 (2010)

ІЕС 61000-4-4:2012 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-4. Методи випробування та вимірювання. Електрична несприйнятливість до швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів

ІЕС 61000-4-5:2005 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-5. Методи випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до перепадів напруги

ІЕС 61000-4-6:2008 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-6. Методи випробування та вимірювання. Несприйнятливість до кондуктивних збурень, наведених радіочастотними полями

IEC 61000-4-8:2009 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-8. Методи випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до магнітного поля промислової частоти

ІЕС 61000-4-11:2004 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-11. Методи випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів, короткочасного переривання та коливання напруги

ІЕС 61131-2:2007 Програмовані контролери. Частина 2. Вимоги до обладнання та випробування

ІЕС 61508-1:2010 Функційна безпека електричних/ електронних/ програмованих електронних систем, пов’язаних з безпекою. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 61508-2:2010 Функційна безпека електричних/ електронних/ програмованих електронних систем, пов’язаних з безпекою. Частина 2. Вимоги до електричних/ електронних/ електронних програмованих систем, пов'язаних з безпекою

ІЕС 61508-3:2010 Функційна безпека електричних/ електронних/ програмованих електронних систем, пов’язаних із забезпеченням безпеки. Частина 3. Вимоги до програмного забезпечення

ІЕС 62061:2005 Безпека машин. Функційна безпека електричних, електронних і програмованих електронних систем керування, пов'язаних з безпекою. Зміна 1 (2012)

ISO 13849-1:2006 Безпека машин. Частини систем керування, пов’язані з безпекою. Частина 1. Загальні принципи проектування

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online