ДСТУ EN ISO 14120:2017 Безпечність машин. Захисні огорожі. Загальні вимоги до проектування та будівництва стаціонарних і знімних захисних огорож (EN ISO 14120:2015, IDT; ISO 14120:2015, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин
ЗАХИСНІ ОГОРОЖІ
Загальні вимоги до проектування та будівництва
стаціонарних і знімних захисних огорож

ДСТУ EN ISO 14120:2017
(EN ISO 14120:2015, IDT; ISO 14120:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ) від 27 грудня 2017 р. № 478 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 14120:2015 Safety of machinery — Guards — General reguirements for the design and construction of fixed and movable guards (Безпечність машин. Захисні огорожі. Загальні вимоги до проектування та будівництва стаціонарних і знімних захисних огорож) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Avenue Маrnіх 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 14120:2016 (EN ISO 14120:2015, IDT; ISO 14120:2015, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14120:2015

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Оцінка ризиків

5 Загальні вимоги до проектування та будівництва захисних огорож

5.1 Технічні аспекти

5.2 Людський чинник.

5.3 Аспекти конструювання та виготовлення захисних огорож

5.4 Матеріали, вимоги щодо жорсткості та міцності

5.5 Уловлювання

5.6 Стійкість до корозії

5.7 Стійкість до впливу мікроорганізмів

5.8 Нетоксичність

5.9 Огляд обладнання

5.10 Прозорість

5.11 Тінь і стробоскопічний ефект

5.12 Електростатичні властивості

5.13 Захисні огорожі з електропровідними частинами

5.14 Термічна стабільність

5.15 Вогонь і легкозаймистість

5.16 Зменшення рівня шуму та вібрації

5.17 Захист від іонізуючого випромінення

5.18 Відхилення

5.19 Незнімні кріплення.

5.20 Стійкість до вібрації

5.21 Попереджувальні знаки

5.22 Колір

5.23 Зовнішній вигляд

6 Вибирання типу захисної огорожі

6.1 Загальні положення

6.2 Поєднання різних захисних огорож або захисних огорож з іншими пристроями

6.3 Вибирання захисту залежно від кількості та рівня небезпек

6.4 Вибирання захисту залежно від порядку й частоти необхідного доступу

7 Перевіряння вимог щодо безпеки для захисних огорож

7.1 Загальні положення

7.2 Методи перевіряння та підтвердження

7.3 Необхідні перевіряння та підтвердження

8 Інформація щодо використання

8.1 Загальні положення

8.2 Убезпечення

8.3 Монтування

8.4 Експлуатування

8.5 Демонтування захисних огорож

8.6 Огляд і технічне обслуговування

Додаток А (довідковий) Приклад фіксувального кріплення

Додаток В (довідковий) Приклад методу випробування метальних снарядів для механічних випробувань захисних огорож

Додаток С (довідковий) Приклад методу механічного випробування захисних огорож з використанням маятника

Додаток D (довідковий) Відповідність міжнародних стандартів, зазначених у розділі 2, європейським стандартам

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 14120:2017 (EN ISO 14120:2015, IDT; ISO 14120:2015, IDT) «Безпечність машин. Захисні огорожі. Загальні вимоги до проектування та будівництва стаціонарних і знімних захисних огорож», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 14120:2015 (версія en) «Safety of machinery — Guards — General reguirements for the design and construction of fixed and movable guards» (ISO 14120:2015, IDT).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 14120:2016 (EN ISO 14120:2015, IDT; ISO 14120:2015, IDT) «Безпечність машин. Захисні огорожі. Загальні вимоги до проектування і будівництва стаціонарних і знімних захисних огорож», який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN ISO 14120:2015 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті);

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці».

Європейські та міжнародні стандарти EN 206-1:2000; ISO 11429:2008; ISO 13854:1996; ISO 14118:2000; ISO 25980:2009; IEC/TR 61340-1:2014-06, посилання на які є в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні стандарти.

ВСТУП до ISO 14120:2015

Стандарти безпеки в галузі машинобудування мають таку структуру:

a) стандарти типу А (основні стандарти щодо безпеки), у яких викладено основні поняття, принципи проектування та загальні вимоги, які можна застосовувати для всіх машин;

b) стандарти типу В (загальні стандарти безпеки), що стосуються однієї вимоги щодо безпеки або однієї чи кількох типів захисних огорож, які може бути використано для широкого діапазону машин:

— стандарти типу В1 щодо окремих вимог щодо безпеки (наприклад, безпечна відстань, температура поверхні, шум);

— стандарти типу В2 щодо гарантій (наприклад, двосторонні елементи керування, блокування пристроїв, пристрої, що контролюють тиск, захисні огорожі);

c) стандарти типу С (стандарти щодо безпечності машин), у яких детально викладено вимоги щодо безпеки для певної машини або групи машин.

Цей стандарт є стандартом типу В2 згідно з ISO 12100.

Захисні огорожі забезпечують зниження ризиків щодо несанкціонованого доступу й викидання предметів та речовин. Захисна огорожа також може захищати від інших небезпек, наприклад від шуму, пожежі, біологічної небезпеки та іонізуючого випромінювання.

Вимоги цього стандарту може бути доповнено чи змінено стандартом типу С.

Машини, розроблені та виготовлені відповідно до вимог стандарту типу С, мають перевагу щодо використання вимог зазначеного стандарту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ЗАХИСНІ ОГОРОЖІ
Загальні вимоги до проектування та будівництва
стаціонарних і знімних захисних огорож

SAFETY OF MACHINERY
GUARDS
General reguirements for the design and construction
of fixed and movable guards

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до проектування, будівництва та вибирання захисних огорож, призначених для захисту людей від механічних небезпек.

У цьому стандарті визначено інші небезпеки, які можуть вплинути на проектування та будівництво захисних огорож.

Цей стандарт стосується захисних огорож для машин, які буде виготовлено після його публікування.

Вимоги цього стандарту стосуються лише стаціонарних та знімних захисних огорож. Цей стандарт не поширюється на пристрої для блокування. їх описано в ISO 14119.

У цьому стандарті не наведено вимоги до спеціальних систем, зокрема до знімних систем, таких як ROPS (поворотні захисні огорожі), FOPS (огорожі, які захищають від падіння предметів), TOPS (перекидні захисні огорожі), або здатність машини піднімати навантаження.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60204-1:2005 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements

ISO 12100:2010 Safety of machinery — Generel principles for design — Risk assessment and risk reduktion

ISO 13855 Safety of machinery — Postioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body

ISO 13857 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs

ISO 14119 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

ISO 14123-1 Safety of machinery — Reduction of risks to health from hazarbous substances emitted by machinery — Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers

ISO 14159 Safety of machinery — Hygiene requirements for the design of machinery

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60204-1:2005 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи розрахунку. Оцінювання та зниження ризиків

ISO 13855 Безпечність машин. Розміщення захисного обладнання залежно від швидкостей переміщення частин тіла людини

ISO 13857 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягненню небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками

ISO 14119 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування та вибору

ISO 14123-1 Безпечність машин. Зниження ризику для здоров’я, спричинюваного небезпечними речовинами, виділюваними машинами. Частина 1. Принципи й технічні вимоги для виробників машин

ISO 14159 Безпечність машин. Гігієнічні вимоги до конструкції машин.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online