ДСТУ EN 528:2018 Устатковання на рейковому ходу для укладання та видавання вантажів зі складу. Вимоги щодо безпеки (EN 528:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 528:2018
(EN 528:2008, IDT)

Устатковання на рейковому ходу для укладання та видавання вантажів зі складу
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Крани, підіймальні пристрої та відповідне обладнання» (ТК16)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 19 грудня 2018 № 518 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 528:2008 Rail dependent storage and retrieval equipment — Safety requirements (Устатковання на рейковому ходу для укладання та видавання вантажів зі складу. Вимоги щодо безпеки) і внесений з дозволу CEN, Avenue Магпіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 528:2014

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і
розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на
будь-яких носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 2020

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 528:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік істотних та відповідних небезпек

5 Вимоги щодо безпеки та/або захисні заходи для всіх типів складських штабелерів (S/R)

5.1 Введення

5.2 Пульт керування

5.3 Апаратура керування

5.4 Підіймальний пристрій

5.5 Пристрій пересування

5.6 Вантажозахоплювальні пристрої

5.7 Електричне обладнання

5.8 Передавальний пристрій

5.9 Технічне обслуговування та усунення несправностей

5.10 Виробниче середовище

6 Додаткові вимоги до машин з ручним керуванням

6.1 Загальні положення

6.2 Бортовий пульт керування

6.3 Апаратура керування

6.4 Підіймальний пристрій

6.5 Прискорення й уповільнення

6.6 Захист операторів у проході, що містить дві або більше машин з ручним керуванням

7 Особливі вимоги до машин без оператора на борту

7.1 Загальні положення

7.2 Зовнішній пульт керування (панель керування)

7.3 Апаратура керування

7.4 Підіймальний пристрій

7.5 Вантажозахоплювальні пристрої

7.6 Аварійний вихід

8 Установка

8.1 Монтаж та демонтаж на місці

8.2 Введення в експлуатацію

9 Перевірка вимог щодо безпеки та/або заходів безпеки

9.1 Огляд

9.2 Письмовий протокол

9.3 Електромагнітна сумісність (EMC)

9.4 Шум

9.5 Вантажні випробування

10 Інформація щодо використання

10.1 Загальні положення

10.2 Інструкція з експлуатації10.3 Мінімальні марковання

10.4 Умови безпечної роботи обладнання

10.5 Технічне обслуговування, перевіряння та випробування

Додаток А (довідковий) Ілюстрація типів машин та перевантажувального обладнання

Додаток В (довідковий) Можливості відділення компонентів всередині стелажа на рейковому ходу

Додаток С (обов’язковий) Рівні безпеки згідно з EN ISO 13849-1

Додаток D (довідковий) Приклади для проектування точок укладання/видавання вантажів для запобігання або стримування доступу до небезпечних зон або захищення людей відповідно до 5.10.4

D.1 Загальні положення

D.2 Заходи, що запобігають доступу між конвеєром та фіксованою огорожею

D.3 Висота отвору укладання/видавання вантажу

D.4 Заходи, які стримують доступ

D.5 Заходи, що запобігають доступу

D.6 Захисні пристрої

Додаток Е (обов’язковий) Перевірка вимог щодо безпеки та/або заходів безпеки

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між EN 528:2008 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 528:2018 (EN 528:2008) «Усталювання на рейковому ходу для укладання та видавання вантажів зі складу. Вимоги щодо безпеки», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 528:2008 (версія еп) «Rail dependent storage and retrieval equipment — Safety requirements».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 16 «Крани, підіймальні пристрої та відповідне обладнання».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 528:2014 «Устатковання на рейковому ходу для укладання та видавання вантажів зі складу. Вимоги щодо безпеки», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Ти першу сторінку та «Терміни та визначення стандартизації України;

— у розділах «Нормативні посилання» виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 528:2, як таку, що безпосередньо не стосуться цього стандарту;

— вилучено додаток ZA;

— долучено довідковий додаток НА

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАТКОВАННЯ НА РЕЙКОВОМУ ХОДУ ДЛЯ
УКЛАДАННЯ ТА ВИДАВАННЯ ВАНТАЖІВ ЗІ СКЛАДУ ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

RAIL DEPENDENT STORAGE AND RETRIEVAL
EQUIPMENT SAFETY REQUIREMENTS

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовується до всіх типів складських штабелів, пересування яких обмежується рейками, якими вони рухаються всередині та зовні проходів, які мають засоби підіймання та можуть мати бокові завантажувальні пристрої для укладання та видавання одиночних вантажів та/або дов- гомірних вантажів, зокрема пруткових матеріалів та/або послідовного сортування, або аналогічних обов’язків.

Також включено перевантажувальне обладнання для переміщення між проходами. Керу вання машинами може бути ручним або повністю автоматичним.

Цей стандарт не застосовується до промислових навантажувачів або автоматичних маніпуляторів. Посилання на цей стандарт щодо стелажів, будинків та систем застосовуються лише там, де необхідно оцінити небезпеки та ризики на їх засобах здійснення взаємного впливу зі складськими штабеле рами (S/R).

Цей стандарт стосується всіх значних небезпек, що причетні до устатковання на рейковому ходу для укладання та видавання вантажів зі складу, коли вони використовуються відповідно до умов, передбачених виробником (див. розділ 4).

Цей стандарт застосовується до машин та обладнання, виготовлених після дати випуску цього стандарту. Ілюстрації прикладів машин та перевантажувального устатковання, до яких застосовується цей стандарт, наведені у додатку А. Вимоги щодо безпеки та/або заходів безпеки в цьому стандарті стосуються устатковання, що використовується в умовах приміщення. Проте додаткові оцінки ризиків та заходів безпеки необ хідно розглядати для використання в важких умовах, наприклад під час роботи з морозильними ка мерами, у разі високих температур, вантажів, природа яких може призвести до небезпечної ситуації (наприклад, особливо крихкі вантажі, вибухові речовини), за умови впливу землетрусів, а також кон тактів із харчовими продуктами. Небезпеки під час виведення з експлуатації не охоплені.

Цей стандарт також стосується технічних вимог до електромагнітної сумісності (EMC). Шум, вироблений цими машинами, не вважається значним, але розцінюється як відповідна небезпека. Це означає, що виробник машини зобов’язаний проводити зниження шуму та вказати рівень шуму.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних доку ментів (разом зі змінами).

EN 81-1:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 1: Electric lifts

EN 349 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 363 Personal fall protection equipment — Personal fall protection systems

EN 574 Safety of machinery — Two-hand control devices — Functional aspects — Principles for design

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 795 Protection against falls from a height — Anchor devices — Requirements and testing

EN 894-1 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 982 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 999 Safety of machinery — The positioning of protective equipment in respect of approach speeds of parts of the human body

EN 1037 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1263-1 Safety nets — Part 1: Safety requirements, test methods

EN 1263-2 Safety nets — Part 2: Safety requirements for the positioning limits

EN 1760-1 Safety of machinery — Pressure sensitive protective devices — Part 1: General principles for the design and testing of pressure sensitive mats and pressure sensitive floors

EN 1760-2 Safety of machinery — Pressure sensitive protective devices — Part 2: General principles for the design and testing of pressure sensitive edges and pressure sensitive bars

EN 1760-3 Safety of machinery — Pressure sensitive protective devices — Part 3: General principles for the design and testing of pressure sensitive bumpers, plates, wires and similar devices

EN 12385-4 Steel wire ropes — Safety — Part 4: Stranded ropes for general lifting applications

EN 13411-3 Terminations for steel wire ropes — Safety — Part 3: Ferrules and ferrule-securing

EN 13411-6 Terminations for steel wire ropes — Safety — Part 6: Asymmetric wedge socket

EN 60204-32:1998 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 32: Requirements for hoisting machines (IEC 60204-32:1998)

EN 60947-5-1:2004 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices (IEC 60947-5-1:2003)

EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity for industrial environments (IEC 61000-6-2:2005)

EN 61496-1 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1:2004, modified)

EN ISO 4871:1996 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 11202 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Survey method in situ (ISO 11202:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

EN ISO 14122-3:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)

EN ISO 14122-4 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2004)

ISO 4308-1 Cranes and lifting appliances — Selection of wire ropes — Part 1: General.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 81-1:1998 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини

EN 363 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Системи індивідуального захисту від падіння

EN 574 Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функціональні аспекти та принципи проектування

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 795 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Анкерні пристрої. Вимоги та випробування

EN 894-1 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 894-2 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керу вання. Частина 2. індикатори

EN 982 Безпека машин. Вимоги безпеки для гідравлічних систем живлення та їх компонентів. Гідравліка

EN 999 Безпека машин. Позиціонування захисного обладнання щодо швидкості підходу під час рухів частин тіла людини

EN 1037 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові

EN 1263-1 Захисні сітки. Частина 1. Вимоги щодо безпеки, методи випробування

EN 1263-2 Захисні сітки. Частина 2. Вимоги щодо безпеки меж позиціонування

EN 1760-1 Безпека машин. Пристрої захисні, чутливі до тиску. Частина 1. Загальні принципи про ектування та випробування чутливих до тиску захисних шарів та підлогових поверхонь

EN 1760-2 Безпечність машин. Пристрої захисні, чутливі до тиску. Частина 2. Загальні принципи проектування та випробування чутливих до тиску кутів і стрижневої арматури

EN 1760-3 Безпечність машин. Пристрої захисні, чутливі до тиску. Частина 3. Загальні принципи проектування та випробування чутливих до тиску амортизаторів, товстого листового прокату, пластин, дротів та подібних пристроїв

EN 12385-4 Сталеві дротяні канати. Безпека. Частина 4. Багатопрядні канати для загальних застосувань для підйому

EN 13411-3 Закріплення кінців дротяних сталевих канатів. Безпека. Частина 3. Закріплення кінців втулкою та муфтою

EN 13411-6 Закріплювання кінців сталевих канатів. Вимоги безпеки. Частина 6. Асиметричний клиновий затискач

EN 60204-32:1998 Безпечність машин. Електричне обладнання. Частина 32. Вимоги до вантажо підіймальних машин (ІЕС 60204-32:1998)

EN 60947-5-1:2004 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розпо дільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл (ІЕС 60947-5-1:2003)

EN 61000-6-2 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6-2. Загальні стандарти. Завадостій кість промислових середовищ (ІЕС 61000-6-2: 2005)

EN 61496-1 Безпечність машин. Захисна електрочутлива апаратура. Частина 1. Загальні вимоги та випробування (ІЕС 61496-1:2004, зі змінами)

EN ISO 4871:1996 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами та устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 11202 Акустика. Шум машин та обладнання. Вимірювання рівнів звукового тиску випро мінювання на робочому місці та в інших контрольних точках. Метод вимірювання на місці установ лення (ISO 11202:1995)

EN IS012100-1:2003 Безпека машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN IS0 12100-2:2003 Безпека машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN ISО 13850:2008 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Безпека машин. Безпечні відстані, щоб запобігти появі небезпечних зон верх ніх і нижніх кінцівок (ISO 13857:2008)

EN ISO 14122-3:2001 Безпека машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходинки, драбини та поручні (ISO 14122-3:2001)

EN ISO 14122-4 Безпека машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 4. Стаціонарні сходи (ISO 14122-4:2004)

ISO 4308-1 Крани та підіймальні пристрої. Вибір дротяних канатів. Частина 1. Загальні положення.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online