ДСТУ EN 1037:2018 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пуску (EN 1037:1995 + A1:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин
ЗАПОБІГАННЯ НЕСПОДІВАНОМУ ПУСКУ

ДСТУ EN 1037:2018
(EN 1037:1995 + A1:2008, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 вересня 2018 р. № 318 з 2019–10–01

3 Національний стандарт відповідає EN 1037:1995 + A1:2008 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up (Безпечність машин. Запобігання несподіваному пуску) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science, 23 B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1037:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 1037:1995 + A1:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

4.1 Ізоляція та дисипація енергії

4.2 Інші засоби запобігання несподіваному [непередбаченому] пуску

5 Пристрої для ізоляції та дисипації енергії

5.1 Пристрої для ізоляції від джерел енергії

5.2 Блокування [фіксація] пристроїв

5.3 Пристрої для дисипації накопиченої енергії або утримання [локалізації]

5.4 Верифікація

6 Заходи для запобігання несподіваному пуску, крім ізоляції та дисипації енергії

6.1 Стратегія проектування

6.2. Заходи запобігання випадковим пусковим командам

6.3. Заходи запобігання несподіваному пуску від випадкових пускових команд

6.4. Автоматичний контроль зупинення категорії 2

Додаток А (довідковий) Приклади видів діяльності, які вимагають присутності людей у небезпечній зоні

Додаток B (довідковий) Сигналізація, засторога

Бібліографія

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між положеннями EN ISO 1037:1995 + А1:2008 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЄС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1037:2018 (EN 1037:1995 + A1:2008, IDT) «Безпечність машин. Запобігання несподіваному пуску», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1037:1995 + A1:2008 (версія en) «Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей документ» та «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 1037:1995 + A1:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— вилучено додаток ZA «Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами директиви 98/37/ЄС», оскільки стаття 25 директиви 2006/42/ЄС скасовує дію директиви 98/37/ЄС з 29 грудня 2009 р. (виправлення від 09.06.2006 р.). На час публікації останньої редакції цього стандарту (липень 2008 року) директива 98/37/ЄС ще частково діяла одночасно з новою директивою 2006/42/ЄС, тому посилання на стару директиву в першоджерелі правочинне, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року будь-які посилання на директиву 98/37/ЄС не правочинні;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті).

У цьому стандарті є посилання на EN 292-1:1991, EN 292-2:1991 та prEN 1050, прийняті в Україні як ДСТУ EN ISO 12100:2016, EN 457:1992 — як ДСТУ EN ISO 7731:2016, prEN 954-1 — як ДСТУ EN ISO 13849-1:2016, prEN 982 — як ДСТУ EN ISO 4413:2014, prEN 983 — як ДСТУ EN ISO 4414:2014, prEN 1088 — як ДСТУ EN ISO 14119:2014, prEN 1760-1 — як ДСТУ ISO 13856-1:2014 та ДСТУ EN ISO 13856-1:2018 (EN ISO 13856-1:2013, IDТ; ISO 13856-1:2013, IDТ).

ENV 1070, на який є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національний стандарт.

ВСТУП до EN 1037:1995 + A1:2008

Важливою умовою безпечного використання машин й, отже, одним з основних завдань розробника та користувача машин є стабільне утримання машини в зупиненому стані під час перебування персоналу в небезпечних зонах.

Поняття «машина працює» та «машина зупинена» раніше визначали однозначно; машина:

— працює, якщо всі або кілька її рухомих елементів рухаються;

— зупинена, якщо її рухомі елементи перебувають у стані спокою.

Автоматизація машин призвела до того, що відмінності між «роботою» та «рухом», з одного боку, та «зупиненням» і «станом спокою», з іншого боку, було складно визначити. Автоматизація призвела також до збільшення кількості випадків несподіваного пуску, коли машини, зупинені для діагностики чи налагодження, несподівано запускалися.

Потрібно також враховувати інші небезпеки, не пов’язані з механічними небезпеками від рухомих елементів (наприклад, від лазерного випромінювання).

Під час оцінювання ризику, пов’язаного з присутністю людей у небезпечній зоні зупиненої машини, необхідно враховувати ймовірність несподіваного пуску елементів, що становлять небезпеку.

Цей стандарт надає розробникам машин та технічним комітетам, відповідальним за підготування стандартів з безпечності машин, набір відповідних заходів для запобігання несподіваному пуску.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ЗАПОБІГАННЯ НЕСПОДІВАНОМУ ПУСКУ

SAFETY OF MACHINERY
PREVENTION
OF UNEXPECTED START-UP

Чинний від 2019–10–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює внутрішні заходи безпеки для запобігання несподіваному пуску машини (див. 3.2), які дають змогу персоналу безпечно перебувати в небезпечній зоні (див. додаток А).

Цей стандарт поширюється на випадки несподіваного пуску від будь-яких джерел енергії:

— джерела живлення, наприклад, електричного, гідравлічного, пневматичного;

— накопиченої енергії, наприклад, сили тяжіння, стиснених пружин; зовнішнього впливу, наприклад, вітру.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів.

EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

prEN 1050 Safety of machinery — Principles for risk assessment

ENV 1070 Safety of machinery — Terminology

EN 60204-1:1992 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечнiсть машин. Основнi поняття, загальнi принципи проектування. Частина 1. Основна термiнологiя, методологiя

EN 292-2:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

prEN 1050 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

ENV 1070 Безпечність машин. Термінологія

EN 60204-1:1992 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи