ДСТУ EN ISO 19085-1:2019 Верстати деревообробні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN ISO 19085-1:2017; AC:2018, IDT; ISO 19085-1:2017, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Верстати деревообробні
БЕЗПЕКА
Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN ISO 19085-1:2019
(EN ISO 19085-1:2017; АС:2018, IDT;
ISO 19085-1:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 грудня 2019 р. № 484 з 2021-01-01

З Національний стандарт відповідає EN ISO 19085-1:2017 Woodworking machines — Safety — Part 1: Common requirements (ISO 19085-1:2017) (Верстати деревообробні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 19085-1:2017

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги щодо безпеки і засоби керування

5.1 Безпечність та надійність систем керування

5.2 Пристрої керування

5.3 Пуск

5.4 Безпечне зупинення

5.5 Функція гальмування інструментальних шпинделів

5.6 Вибір режиму

5.7 Змінення швидкості шпинделя

5.8 Збій енергопостачання

5.9 Ручне керування поверненням у вихідне положення

5.10 Керування пристроями дозволу

5.11 Моніторинг швидкості рухомих частин верстата

5.12 Витримування часу

6 Вимоги та заходи щодо захисту від механічних небезпек

6.1 Стійкість

6.2 Ризик руйнування під час роботи

6.3 Конструкція інструмента і державки інструмента

6.4 Гальмування

6.5 Засоби захисту

6.6 Убезпечення від доступу до рухомих частин

6.7 Небезпека удару

6.8 Затискні пристрої

6.9 Заходи проти викидання

6.10 Опори та напрямні для оброблюваних деталей

7 Вимоги щодо безпеки та засоби захисту від інших небезпек

7.1 Загоряння

7.2 Шум

7.3 Утворення стружок і пилу

7.4 Електричні небезпеки

7.5 Ергономіка та маніпулювання

7.6 Освітлення

7.7 Пневматика

7.8 Гідравліка

7.9 Електромагнітна сумісність

7.10 Лазери

7.11 Статична електрика

7.12 Помилки приєднання

7.13 Ізолювання

7.14 Технічне обслуговування

8 Інформація для користувача

8.1 Попереджувальні пристрої

8.2 Марковання

8.3 Інструкція з експлуатації

Додаток А (довідковий) Потрібний рівень функціонування

Додаток В (обов'язковий) Випробування функції гальмування

Додаток С (обов’язковий) Випробування стійкості для пересувних верстатів.

Додаток D (обов'язковий) Метод випробування огорожі на ударну міцність

Додаток Е (обов'язковий) Вимірювання поширення шуму для верстатів, не охоплених ISO 7960:1995

Бібліографія

Додаток ZA (довідковий) Відповідність EN ISO 19085-1:2017 суттєвим вимогам Директиви 2006/42/ЕС, які потрібно виконати

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 19085-1:2019 (EN ISO 19085-1:2017; АС:2018, IDТ; ISO 19085-1:2017, IDT) «Верстати деревообробні Безпека. Частина 1. Загальні вимоги», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 19085-1:2017 (версія еn) «Woodworking machines — Safety — Pari 1: Common requirements» (ISO 19085-1:2017) з поправкою EN ISO 19085-1:2017/AC:2018 (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 75 «Верстати».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку. «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дамі» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Європейську передмову» та «Передмову» до ISО 19085-12017 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— текст поправки до EN ISO 19085-1:2017 «Цей стандарт замінює EN 691-1:2012» не внесено до цього стандарту.

У цьому стандарті є посилання на EN 847-1:2013 та EN 847-2:2013, які наразі не чинні, замість них чинні EN 847-1:2017 та EN 847-2:2017, які в Україні не прийнято як національні стандарти.

EN 847-32013. ІЕС 61496-22013, ІЕС 61496-32008, ISO 9614-2:1996, ISO 138512002 та ISO 141182000, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національні стандарти.

ВСТУП до ISO 19085-1:2017

Серія міжнародних стандартів ISO 19065 містить технічні вимоги щодо безпеки стосовно проектування і виготовлення деревообробних верстатів. Серія ISO 19085 стосується проектувальників, виробників, постачальників та імпортерів машин, наведених у розділі «Сфера застосування». Вона містить також перелік інформативних положень, які виробник повинен надати користувачам.

Цей стандарт є стандартом типу С, як наведено в ISO 12100.

Устатковання, якого він стосується, і небезпеки, небезпечні ситуації та небезпечні події, на які він поширюється, наведені в розділі «Сфера застосування» цього стандарту.

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від положень, наведених у стандартах типу А та В. для машин, спроектованих і виготовлених згідно з положеннями цього стандарту типу С, положення стандарту типу С мають перевагу над положеннями інших стандартів.

Повні вимоги для конкретного типу деревообробних верстатів — це вимоги, наведені в частині ISO 19085, яка стосується цього типу, разом з відповідними вимогами цього стандарту, в обсязі, поданому в розділі «Сфера застосування» відповідної частини ISO 19085.

Для деревообробних верстатів, не охоплених відповідною частиною, цей стандарт можна використовувати як посібник. Однак проектувальник у такому разі повинен провести повне оцінювання ризику згідно з ISO 12100 і передбачити заходи для зменшення ризиків, спричинюваних відповідними небезпеками.

За можливості, в інших частинах ISО 19085 вимоги щодо безпеки розглянуто за допомогою посилань на відповідні частини цього стандарту для уникнення повторювань і для скорочення. Інші частини містять заміни і доповнення до загальних вимог, наведених у цьому стандарті.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЕРСТАТИ ДЕРЕВООБРОБНІ
БЕЗПЕКА
Частина 1. Загальні вимоги

WOODWORKING MACHINES
SAFETY
Part 1. Common requirements

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті наведено вимоги щодо безпеки та заходи щодо зменшення ризиків для деревообробних верстатів, які виникають під час роботи, регулювання, технічного обслуговування, транспортування, складання демонтування, виведення з експлуатації та утилізації, і притаманні верстатам, використовуваним у деревообробній промисловості. Стандарт поширюється на деревообробні стаціонарні та пересувні верстати в разі їх використання за призначеністю в умовах, передбачених виробником.

Цей стандарт треба використовувати разом з іншими частинами ISO 19085, які стосуються конкретних типів верстатів.

Цей стандарт не поширюється на верстати, призначені для роботи в потенційно вибухонебезпечних середовищах, та на верстати, виготовлені до дати його публікування

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування, цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 3746:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane

ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components

ISO 4414:2010 Pneumatic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components

ISO 7960:1995 Airborne noise emitted by machine tools — Operating conditions for woodworking machines

ISO 9614-1:1993 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 1: Measurement at discrete points

ISO 9614-2:1996 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 2: Measurement by scanning

ISO 11201:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections

ISO 11202:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections

ISO 11204:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections

ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction

ISO 13849-1:2015 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

ISO 13850:2015 Safety of machinery — Emergency stop function — Principles for design

ISO 13851:2002 Safety of machinery — Two-hand control devices — Functional aspects and design principles

ISO 13855:2010 Safety of machinery — Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body

ISO 13856-1:2013 Safety of machinery — Pressure-sensitive protective devices — Part 1: General principles for design and testing of pressure-sensitive mats and pressure-sensitive floors

ISO 13856-2:2013 Safety of machinery — Pressure-sensitive protective devices — Part 2: General principles for design and testing of pressure-sensitive edges and pressure-sensitive bars

ISO 13856-3:2013 Safety of machinery — Pressure-sensitive protective devices — Part 3: General principles for design and testing of pressure-sensitive bumpers, plates, wires and similar devices

ISO 14118:2000 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

ISO 14119:2013 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

ISO 14120:2015 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

ISO/TR 11688-1:1995 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning

IEC 60204-1:2005 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements

IEC 60529:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60825-1:2014 Safety of laser products — Part 1: Equipment classification and requirements

IEC 61310-1:2007 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals

IEC 61439-1:2011 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 1: General rules

IEC 61496-1:2012 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests. Corrected by Cor. 1:2015

ІЕС 61496-2:2013 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs)

IEC 61496-3:2008 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 3: Particular requirements for Active Opto-electronic Protective Devices responsive to Diffuse Reflection (AOPDDR)

IEC 61800-5-2:2007 Adjustable speed electrical power drive systems — Part 5-2: Safety requirements — Functional

IEC 62477-1:2016 Safety requirements for power electronic converter systems and equipment — Part 1: General

EN 847-1:2013 Tools for woodworking — Safety requirements — Part 1: Milling tools, circular saw blades

EN 847-2:2013 Tools for woodworking — Safety requirements — Part 2: Requirements for the shank of shank mounted milling tools

EN 847-3:2013 Tools for woodworking — Safety requirements — Part 3: Clamping devices

EN 50370-1:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for machine tools — Part 1: Emission

EN 50370-2:2003 Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for machine tools — Part 2: Immunity

EN 50525-2-21:2011 Electric cables — Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) — Part 2-21: Cables for general applications — Flexible cables with crosslinked elastomeric insulation

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3746:2010 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною

ISO 4413:2010 Пдроприводи об’ємні. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових

ISO 4414:2010 Пневматика. Загальні правила та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових частин

ISO 7960:1995 Шум, поширюваний повітрям, під час роботи верстатів. Умови експлуатування деревообробних верстатів

ISO 9614-1:1993 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 1. Вимірювання в окремих точках

ISO 9614-2:1996 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 2. Вимірювання за допомогою сканування

ISO 11201:2010 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Вимірювання рівня тиску випромінюваного звуку на робочому місці та в інших характерних точках. Інженерний метод вимірювання в практично вільному звуковому полі над звуковідбивальною поверхнею

ISO 11202:2010 Акустика. Шум машин та обладнання. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших контрольних точках. Орієнтовний метод вимірювання на місці встановлення

ISO 11204:2010 Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Вимірювання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках. Метод з урахуванням поправок на умови середовища

ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризику та зменшення ризику

ISO 13849-1:2015 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов'язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування

ISO 13850:2015 Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування

ISO 13851:2002 Безпечність машин. Пристрій дворучного керування. Функціональні аспекти та принципи керування

ISO 13855:2010 Безпечність машин. Розміщення захисного обладнання залежно від швидкостей переміщення частин людського тіла

ISO 13856-1:2013 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 1. Загальні принципи проектування та випробування килимів, чутливих до тиску, та підлог, чутливих до тиску

ISO 13856-2:2013 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 2. Загальні принципи проектування й випробування чутливих до тиску крайок і планок

ISO 13856-3:2013 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 3. Основні принципи побудови та випробування чутливих до тиску обмежувачів, пластин, проводів та аналогічних пристроїв

ISO 14118:2000 Безпечність машин. Убезпечення від неочікуваного пуску

ISO 14119:2013 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з'єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору

ISO 14120:2015 Безпека машин. Захисні огорожі. Основні вимоги до проектування і конструкції нерухомих і знімних захисних огороджень

ISO/TR 11688-1:1995 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин та устатковання. Частина 1. Планування

ІЕС 60204-1:2005 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60529:2013 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (код IP)

IЕС 60825-1:2014 Безпека лазерних виробів. Частина 1. Класифікація обладнання та вимоги

ІЕС 61310-1:2007 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів

ІЕС 61439-1:2011 Агрегати низьковольтних розподільних пристроїв та пристроїв управління. Частина 1. Загальні правила

ІЕС 61496-1:2012 Безпечність машин. Захисне електрочутливе обладнання. Частина 1. Загальні вимоги та випробування

ІЕС 61496-2:2013 Безпечність машин. Захисне електрочутливе обладнання. Частина 2. Особливі вимоги до обладнання, що використовує активні оптико-електронні захисні пристрої (AOPDs)

ІЕС 61496-3:2008 Безпечність машин. Захисне електрочутливе обладнання. Частина 3. Особливі вимоги до активних оптоелектронмих захисних пристроїв, що реагують на дифузне відбиття (AOPDDR)

ІЕС 61800-5-2:2007 Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 5-2. Вимоги щодо безпечності функціювания

ІЕС 62477-1:2016 Вимоги щодо безпеки систем і обладнання силових електронних перетворювачів. Частина 1. Загальні положення

EN 847-1:2013 Інструмент деревообробний. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Фрезерний інструмент, дискові пилки

EN 847-2:2013 Інструмент деревообробний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Вимоги до хвостовика фрезерованого інструменту, встановленого на хвостовику

EN 847-3:2013 Інструмент деревообробний. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Затискні пристрої

EN 50370-1:2005 Електромагнітна сумісність (EMC). Верстати промислової та аналогнної призначеності. Частина 1. Емісія завад

EN 50370-2:2003 Електромагнітна сумісність (EMC). Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 2. Несприйнятливість до завад

EN 50525-2-21:2011 Електричні кабелі. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 2-21. Кабелі загальної призначеності. Гнучкі кабелі зі зшитою еластомерною ізоляцією.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online