ДСТУ EN ISO 3746:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковід...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN ISO 3746:2016
(EN ISO 3746:2010, IDT; ISO 3746:2010, IDT)

Акустика

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ЗВУКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ ТА РІВНІВ
ЗВУКОВОЇ ЕНЕРГІЇ ДЖЕРЕЛ ШУМУ ЗА ЗВУКОВИМ ТИСКОМ

Наближений метод із використанням обгинальної
поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 28 грудня 2016 р. № 462 з 2018-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 3746:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідби вальною площиною) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 3746:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 3746:2010

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Випробувальне середовище

5 Засоби вимірювання

6 Визначення, розташовання, встановлення й робота випробовуваного джерела шуму

7 Обвідний паралелепіпед і поверхня вимірювання.

8 Визначання рівнів звукової потужності й рівнів звукової енергії

9 Невизначеність вимірювання

10 Інформація, яку реєструють

11 Протокол випробування

Додаток А (обов’язковий) Визначання поправки на умови середовища

Додаток В (обов’язковий) Мікрофонні масиви на півсферичній поверхні вимірювання

Додаток С (обов’язковий) Мікрофонні масиви на поверхні вимірювання у формі паралелепіпеда

Додаток D (довідковий) Настанови щодо опрацювання інформації стосовно невизначеності вимірювання

Бібліографія

Додаток ZA (довідковий) Зв’язок між EN ISO 3746:2010 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 3746:2016 (EN ISO 3746:2010, IDT; ISO 3746:2010, IDT) «Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною», прийнятий методом перекладу, — ідентичний з EN ISO 3746:2010 (версія en) «Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting planet».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 3746:2014, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 3746:2010 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті).

Міжнародні стандарти ISO 12001:1996, ISO/IEC Guide 98-3, ІЕС 60942:2003, ISO/TR 25417:2007, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національні.

ВСТУП до ISO 3746:2010

Цей стандарт є одним із серії стандартів ISO 3741 [2]—ISO 3747 [6], які встановлюють методи визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму, зокрема машин, устат- ковання та їхніх вузлів. Настанови щодо вибору одного з цих методів наведено в ISO 3740 [1]. Вибір залежить від середовища, наявного випробувального приміщення, а також від вимог щодо точності значень рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії. Може бути необхідним встановити методику випробування для окремого джерела шуму, щоб вибирати звуковимірювальну поверхню та масив мікрофонів з-поміж дозволених у кожному стандарті з серії ISO 3741 [2]—ISO 3747 [6], а також подавати вимоги щодо умов монтування, навантажування та функціювання випробовувальної одиниці устатковання, за яких належить одержувати рівні звукової потужності чи рівні звукової енергії. Звукову потужність, що випромінюється конкретним джерелом у випробувальне середовище, обчислюють на основі середнього квадратичного звукового тиску, який вимірюють над гіпотетичною поверхнею вимірювання, що обгинає джерело, і площі цієї поверхні. Звукову енергію для окремої звукової події машини обчислюють на основі звукової потужності й часу, за який вона відбувається.

Цей стандарт установлює методи, які дають результати згідно з ISO 12001:1996, клас точності 3 (наближений метод), коли вимірювання виконують всередині промислових будівель чи на відкритому повітрі. В ідеалі, випробовувальне джерело треба монтувати на звуковідбивальній площині, розташованій у великому відкритому просторі. Для джерел, які зазвичай встановлюють на підлозі машинних приміщень, визначають поправки для враховування небажаних відбивань від об’єктів, розташованих поруч, стін та стелі, а також залишкового фонового шуму, що там виникає.

Методи, встановлені в цьому стандарті, дають змогу визначати рівень звукової потужності й рівень звукової енергії із застосуванням частотного А-зважування.

Щодо" варіантів застосування, за яких необхідна більша точність, можна звертатися до ISO 3744, ISO 3745 [5] чи відповідної частини ISO 9614 [14]—[16]. Якщо встановлені в цьому стандарті відповідні критерії вимірювального середовища не задоволено, можна звертатися до інших стандартів із серії ISO 3741 [2]—ISO 3747 [6] або відповідної частини ISO 9614 [14]—[16].

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АКУСТИКА
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ЗВУКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ ТА РІВНІВ
ЗВУКОВОЇ ЕНЕРГІЇ ДЖЕРЕЛ ШУМУ ЗА ЗВУКОВИМ ТИСКОМ
Наближений метод із використанням обгинальної
поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною

ACOUSTICS
DETERMINATION OF SOUND POWER LEVELS AND SOUND
ENERGY LEVELS OF NOISE SOURCES USING SOUND PRESSURE
Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane

Чинний від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Загальні положення

Цей стандарт установлює методи визначення рівня звукової потужності або рівня звукової енергії джерела шуму на основі рівнів звукового тиску, виміряних на поверхні, що обгинає джерело шуму (машини чи устатковання) у випробувальному середовищі, для якого наведено вимоги. Рівень звукової потужності (або в разі сплесків шуму чи перехідного шумового випромінювання рівень звукової енергії), утворюваний джерелом шуму, під час застосування А-зважування за частотою обчислюють на основі цих вимірювань.

Примітка. Поверхні вимірювання, що різняться формою, можуть зумовлювати різні оцінки рівня звукової потужності конкретного джерела шуму, а в належно розробленій методиці випробування (див. ISO 12001) подано докладну інформацію щодо вибирання поверхні.

1.2 Види шумів та джерел шуму

Методи, встановлені в цьому стандарті, є придатними для всіх видів шумів (постійного, непостійного, флуктуаційного, окремих сплесків звукової енергії тощо), визначених в ISO 12001.

Цей стандарт є застосовним до джерел шуму будь-якого типу та розміру (наприклад, стаціонарне чи повільно рухоме устатковання, пристрій, машина, складовий елемент чи вузол) за можливості задоволення умов проведення вимірювань.

Примітка. Умови проведення вимірювань, наведені в цьому стандарті, можуть бути практично нездійсненні для дуже високих або дуже довгих джерел, як наприклад димарів, повітроводів, конвеєрів та промислового устатковання з багатьма джерелами. Методика випробування для визначання шумового випромінювання конкретних джерел може містити альтернативні методи в цих випадках.

1.3 Випробувальне середовище

Випробувальні середовища, які застосовують для проведення вимірювань згідно з цим стандартом, можуть бути всередині приміщень або на відкритому повітрі, з однією чи кількома звуковідбиваль- ними площинами, на яких чи поблизу яких монтують випробовуване джерело шуму.

Відповідає офіційному тексту

1.4 Невизначеність вимірювання

Наведено інформацію про невизначеність рівнів звукової потужності й рівнів звукової енергії, яку визначають згідно з цим стандартом, для вимірювань, виконуваних із застосуванням А-зважування за частотою. Невизначеність відповідає невизначеності, встановленій в ISO 12001:1996, клас точності З (наближений метод).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами до них).

ISO 3744 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane

ISO 5725 (all parts) Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results

ISO 12001:1996 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Rules for the drafting and presentation of a noise test code

ISO/IEC Guide 98-3 Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)

IEC 60942:2003 Electroacoustics — Sound calibrators

IEC 61672-1:2002 Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3744 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для істотно вільного поля над звуковідбивальною площиною

ISO 5725 (усі частини) Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання

ISO 12001:1996 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Правила складання й оформлювання методики випробовування на шум

ISO/IEC Guide 98-3 Невизначеність вимірю вання. Частина 3. Настанови щодо подання невизначеності у вимірюванні (GUM:1995)

IEC 60942:2003 Електроакустика. Калібратори звуку

ІЕС 61672-1:2002 Електроакустика. Шумоміри. Частина 1. Технічні умови.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи