ДСТУ ІЕС 62040-2:2015 Системи гарантованого електропостачання. Агрегати безперебійного живлення. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності (ІЕС 62040-2:2005, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ГАРАНТОВАНОГО
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АГРЕГАТИ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО
ЖИВЛЕННЯ
Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності
(ІЕС 62040-2:2005, IDT)

ДСТУ ІЕС 62040-2:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Науково-виробниче колективне підприємство «Стандарт-Сервіс»

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Коробов, П. Крокос, О. Станкін, М. Федорин (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-09-01

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 62040-2:2005 Uninterruptible power systems (UPS) — Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements (Агрегати безперебійного живлення (АБЖ). Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності (EMC))

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ІЕС 62040-2:2005

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

З Терміни та визначення понять

4 Середовище

5 Категорії АБЖ

5.1 АБЖ категорії С1

5.2 АБЖ категорії С2

5.3 АБЖ категорії С3

5.4 АБЖ категорії С4

5.5 Категорії та середовища

6 Емісія

6.1Загальні положення

6.2 Загальні вимоги

6.3 Загальні умови вимірювання

6.4 Кондуктивні завади

6.5 Випромінювані завади

7 Несприйнятливість

7.1 Загальні положення

7.2 Загальні вимоги та критерії якості функціювання

7.3 Основні вимоги до несприйнятливості. Високочастотні завади

7.4 Несприйнятливість до низькочастотних сигналів

7.5 Несприйнятливість до магнітного поля з частотою електромережі

7.6 Несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань і змінень напруги

Додаток А Електромагнітна емісія. Методи випробування

Додаток В Норми електромагнітної емісії та методи вимірювання магнітного поля. Поле Н

Додаток С Електромагнітна емісія. Норми для сигнальних портів

Додаток D Електромагнітна несприйнятливість. Методи випробування

Додаток Е Випробування обладнання, установленого в користувача

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 62040-2:2005 Uninterruptible power systems (UPS) — Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements (Агрегати безперебійного живлення (АБЖ). Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності (EMC)).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту, а також його структурні елементи: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— словосполуки «ця частина ІЕС 62040» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення, виділене в тексті рамкою;

— долучено додаток НА з переліком національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті;

— виправлено помилки оригіналу, а саме;

1) у 6.2 «від 5.3 до 5.4» замінено на «відповідно до 6.4 та 6 5»;

2) у 6.3.1 «5.4» замінено на «6.4»;

3) на рисунку А 4 «A-К та RE» замінено на «A-К та RE — див. рисунок А.3»;

4) назву рисунка А.9 «(вимога емісії випромінюваних завад)» (radiated emission requirement) замінено на «(вимірювання емісії випромінюваних завад)»;

5) на рисунку В.1 «D 3 т» замінено на «D = 3 м»;

6) на рисунку D.2 «230 V» замінено на «400 В»;

7) долучено до «Змісту» пропущений заголовок «Рисунок D.1 — Небаланс амплітуди».

Інші стандарти, на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні й чинних документів натомість немає. Копії нормативних документів можна замовити в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ІЕС 62040-2:2005

Це видання містить суттєві технічні зміни стосовно попереднього видання:

a) Нові категорії С1, С2 та СЗ АБЖ замінюють попередні категорії АБЖ «обмежений і необмежений продаж», які стосувалися тільки емісій «А, В і таблиці 2». Категорії С1, С2 та С3 враховують як емісію, так і вимоги щодо несприйнятливості до оточення, до роботи в якому розраховано АБЖ

b) Норми напруги завад для мережі електроживлення та вихідного змінного струму наразі застосовують до АБЖ зі струмами, що перевищують 400 А Вони ідентичні нормам, які стосуються АБЖ зі струмами, що перевищують 100 А.

c) Нижні граничні значення для напруг завад застосовують наразі до АБЖ зі струмами, що перевищують 100 А.

d) Вищі вимоги до несприйнятливості застосовують наразі до АБЖ, призначених для розміщення в торговому та в середовищі з малим енергоспоживанням.

ІЕС 62040 із загальною назвою «Системи, гарантованого електропостачання. Агрегати безперебійного живлення» складається з таких частин:

Частина 1-1. Загальні вимоги та вимоги щодо безпеки для АБЖ. застосовувані в зонах, доступних оператору;

Частина 1-2. Загальні вимоги та вимоги щодо безпеки для АБЖ. застосовувані в зонах з обмеженим доступом;

Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності (EMC);

Частина 3. Метод визначення працездатності та вимоги до випробування.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ГАРАНТОВАНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АГРЕГАТИ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ
Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності

СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
АГРЕГАТЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
Часть 2. Требования к электромагнитной совместимости

GUARANTEE SUPPLY SYSTEMS
UNINTERRUPTIBLE POWER SYSTEMS
Part 2. Electromagnetic compatibility requirements

Чинний від 2016-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на агрегати безперебійного живлення (АБЖ), призначені для встановлення:

— як окремі блоки чи в системах АБЖ, що містять низку пов'язаних АБЖ і пов’язаних із ними пристроїв керування/комутації, які формують єдину енергетичну систему; та

— у будь-якій зоні, доступній оператору, або у відокремлених електричних розташуваннях, приєднаних до низьковольтної мережі електроживлення для того чи іншого виробничого, житлового чи торгового середовища й виробничого середовища з малим енергоспоживанням.

Цей стандарт є стандартом на продукцію, згідно з яким оцінюють відповідність вимогам до електромагнітної сумісності (EMC) виробів категорій С1, С2 та С3. визначених цим стандартом, перед розміщенням їх на ринку

Обладнання категорії С4 розглядають як стаціонарне обладнання. Це обладнання загалом перевіряють після встановлення в місці постійного застосування. Іноді перед цим виконують вибіркове контролювання. Див додаток Е.

Вимоги вибрано так, щоб гарантувати достатній рівень електромагнітної сумісності ( EMC) для АБЖ в громадських і виробничих розташуваннях. Проте ці випробувальні рівні не можуть охоплювати надзвичайних випадків, які з дуже малою ймовірністю виникнення можуть траплятися в будь-якому розташуванні.

Цей стандарт ураховує різноманітність умов випробування, потрібних для охоплення всього діапазону фізичних розмірів і значень номінальної потужності АБЖ.

Окремий блок АБЖ або система АБЖ мають задовольняти відповідні вимоги цього стандарту для функційно закінчених виробів Явища EMC, створювані будь-якими навантагами споживачів, приєднаних до виходу обладнання АБЖ. не враховують.

Цим стандартом не охоплено спеціальних середовищ установлень, а також не враховано умов відмов АБЖ.

Стандарт не поширюється на електронні стабілізатори постійного струму чи АБЖ, ґрунтовані на обертових машинах.

Цей стандарт містить:

— вимоги до EMC;

— методи випробування;

— мінімальні рівні несприйнятливості.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60050-161:1990 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electromagnetic compatibility

IEC 61000-2-2:2002 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2-2: Environment — Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems

IEC 61000-3-2:2000 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current emissions (equipment input current <16 A per phase)

IEC 61000-4-1:2000 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-1: Testing and measurement techniques — Overview of IEC 61000-4 senes

IEC 61000-4-2:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measurement techniques — Electrostatic discharge immunity test

IEC 61000-4-3:2002 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4:2004 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement techniques — Electrical fast transient/burst immunity test

IEC 61000-4-5:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement techniques — Surge immunity test

IEC 61000-4-6:2003 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques — Immunity to conducted disturbances induced by radio-frequency fields

IEC 61000-4-8:1993 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and measurement techniques — Power frequency magnetic field immunity test

IEC 62040-3:1999 Uninterruptible power systems (UPS) — Part 3: Method of specifying the performance and test requirements

CISPR 16-1-1:2003 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Measuring apparatus

CISPR 16-1-2:2003 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Ancillary equipment — Conducted disturbances

CISPR 22:2005 Information technology equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60050-161:1990 Міжнародний електротехнічний словник. Глава 161. Електромагнітна сумісність

ІЕС 61000-2-2:2002 Електромагнітна сумісність. Частина 2-2. Електромагнітне оточення. Рівні сумісності для низькочастотних кондуктивних завад і сигналів систем передавання в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності

ІЕС 61000-3-2:2000 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)

ІЕС 61000-4-1:2000 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-1. Методики випробування та вимірювання Огляд серії

ІЕС 61000-4 ІЕС 61000-4-2:1995 Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприятливість до електростатичних розрядів

ІЕС 61000-4-3:2002 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів випромінення

ІЕС 61000-4-4:2004 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до швидких електричних перехідних процесів/ пакетів імпульсів

ІЕС 61000-4-5:1995 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму

ІЕС 61000-4-6:2003 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями

ІЕС 61000-4-8:1993 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання Випробування на несприйнятливість до магнітних полів із частотою електроживлення

ІЕС 62040-3 1S99 Агрегати безперебійного живлення. Частина 3. Метод визначення працездатності та вимоги до випробування

CISPR 16-1-1:2003 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості Частина 1-1 Апаратура вимірювання радіозавад і несприйнятливості Вимірювальна апаратура

CISPR 16-1-2:2003 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Частина 1-2. Апаратура вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Допоміжне обладнання. Кондуктивні завади

CISPR 22:2005 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online