ДБН А.2.2-1:2021 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД І ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ
ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС)

ДБН А.2.2-1:2021

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство розвитку громад та територій України
2022

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство “Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства”

РОЗРОБНИКИ: І. Сатін, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Панченко, старший науковий співробітник; Т. Романова, канд. техн. наук; В. Фляшовський, завідувач юридичного сектору; Л. Шевченко, старший науковий співробітник; С. Хитрук, молодший науковий співробітник

За участю:
Київський національний університет будівництва і архітектури (Т. Ткаченко, д-р техн. наук; В. Хоружий, д-р техн. наук)
Державне підприємство “Cпеціалізована державна експертна організація – центральна служба української державної будівельної експертизи” (С. Рудько, завідувач сектору екології відділу спеціалізованих експертиз)

2 ВНЕСЕНО: Директорат технічного регулювання у будівництві Міністерства розвитку громад та територій України

3 ПОГОДЖЕНО:
Міністерство охорони здоров’я України (лист № № 26-04/34830/2-21 від 25.11.2021)
Державна служба з надзвичайних ситуацій ( лист № 01-19648/261-2 від 19.11.2021) Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (лист № 25/1-21/26874-21 від 17.12.2021)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Мінрегіону України від 30.12.2021 № 366 та накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62, від 16.05.2022 № 72

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (з 2022-09-01)

5 НА ЗАМІНУ: ДБН А.2.2-1-2003

Видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5 СКЛАД РОЗДІЛУ ОВНС

5.1 Загальні положення

5.2 Підстави для проведення ОВНС

5.3 Інформація про здійснену процедуру оцінки впливу на довкілля

5.4 Фізико-географічні особливості району і майданчика (траси) будівництва об'єкта проектування

5.5 Загальна характеристика об'єкта

5.6 Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище

5.7 Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє соціальне середовище

5.8 Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє техногенне середовище

5.9 Комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища і його безпеки

5.10 Оцінка впливів на навколишнє середовище під час будівництва

5.11 Висновок про екологічні наслідки

ДОДАТОК А (обов’язковий) Завдання на розроблення матеріалів ОВНС

ДОДАТОК Б (довідковий) Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення

ДОДАТОК В (довідковий) Оцінка соціального ризику впливу планованої діяльності

ДОДАТОК Г (довідковий) Закони та кодекси України, міжнародні конвенції та угоди, які ратифіковані Україною, щодо охорони навколишнього середовища

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД І ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ
НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС)

Чинні з 2022-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми встановлюють вимоги до складу і змісту розділу оцінки впливів на навколишнє середовище (далі – ОВНС) у складі проектної документації на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт будівель і споруд будь-якого призначення та їх комплексів.

1.2. Ці норми застосовують для прийнятих проектних рішень з урахуванням обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних та інших заходів, спрямованих на забезпечення безпеки навколишнього середовища під час будівництва та експлуатації будівель і споруд будь-якого призначення та їх комплексів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

Закон України “Про оцінку впливу на довкілля”

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.1.2-4:2019 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту

ДСТУ 8773:2018 Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об’єктів. Основні положення

ДСТУ 8855:2019 Визначення класу наслідків (відповідальності).

Методичні рекомендації МР 2.2.12-142-2007 “Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря”, затверджених наказом МОЗ України від 13.04.07 р. № 184.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online