СОУ НАЕК 013:2022 Техническое обслуживание и ремонт оборудования атомных электростанций. Обеспечение качества. Основные положения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


Державне підприємство
«Національна атомна снергогенеруюча компанія «Енергоатом»

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Технічне обслуговування і ремонт
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ АТОМНИХ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

СОУ НАЕК 013:2022

Відповідає офіційному тексту

Київ
2022

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО: відокремлений підрозділ «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом»

2. РОЗРОБНИКИ: Ю. Соловйов (керівник розробки), І. Москаленко, В. Плющ

3. ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» від ___________ № ____

4. ДАТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ:

5. НА ЗАМІНУ: СОУ НАЕК 013:2011 «Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Обеспечение качества. Основные положения»

6. ПЕРЕВІРКА:_____________

7. КОД КНДК: 2.20

8. ПІДРОЗДІЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ВЕДЕННЯ НД: дирекція з ремонту виконавчої дирекції з виробництва та ремонтів

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРИГІНАЛУ НД: відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизації дирекції з якості та управління

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Загальні вимоги до системи якості

7 Планування ТОіР

8 Підготовка ТОіР

9 Організація робіт з ТОіР

10 Технічний контроль, перевірки (випробування) під час виконання ТОіР

11 Оформлення звітної ремонтної документації під час виконання ТОіР обладнання

Додаток А. Організаційна структура управління ремонтами АЕС

Додаток Б. Схема підпроцесів, які здійснюються під час планування ремонтів

Додаток В. Схема підпроцесів, що виконуються під час підготовки ремонтів

Додаток Г. Структурна схема оперативного управління ремонту блока

Аркуш реєстрації змін

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Технічне обслуговування і ремонт
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ
АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до забезпечення якості у процесі виконання технічного обслуговування і ремонту обладнання атомних електростанцій (АЕС) державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі - Компанія).

1.2 У цьому стандарті описані процедури забезпечення якості і критерії успішності кожного етапу процесу технічного обслуговування і ремонту обладнання АЕС.

1.3 Вимоги цього стандарту є обов’язковими для персоналу структурних підрозділів Дирекції та відокремлених підрозділів Компанії, а також спеціалізованих ремонтних підрозділів, які здійснюють діяльність, пов’язану з організацією, плануванням та виконанням робіт з технічного обслуговування і ремонту обладнання АЕС.

1.4 Стандарт поширюється на обладнання енергоблоків та загальностанційне обладнання АЕС, для якого протягом строку служби здійснюється планування, підготовка та проведення технічного обслуговування і ремонту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижче наведено документи, на які в цьому стандарті є посилання.

Якщо документ, зазначений у цьому розділі, змінено (замінено) або його дію скасовано (без заміни на інший), то до моменту внесення зміни до СОУ НАЕК 013 необхідно користуватися зміненим (заміненим) документом або положення СОУ НАЕК 013 застосовувати без врахування вимог документа, дію якого скасовано

НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій»

НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників»

ПНАЭ Г-7-003-87 «Правила аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 «Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи»

ДСТУ 2391:2010 «Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять»

ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять»

ДСТУ 2860-94 «Надійність техніки. Терміни та визначення»

ДСТУ 2960-94 «Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення»

ДСТУ 3021-95 «Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення»

ДСТУ 3321:2003 «Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять»

ДСТУ 9027:2020 «Системи управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції»

ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів»

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»

ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Система екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування»

ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування

ГОСТ 2.602-95 «ЕСКД. Ремонтные документы»

ОСТ 34-38-702-85 «Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций. Основные понятия для АЭС. Термины и определения»

СОУ НАЕК 022:2014 «Інтегрована система управління. Управління невідповідностями»

СОУ НАЕК 030:2017 «Управление документацией. Правила разработки, оформления и обращения с ремонтными документами ГП «НАЭК «Энергоатом»

СОУ НАЕК 033:2021 «Технічне обслуговування і ремонт. Правила організації технічного обслуговування і ремонту обладнання енергоблоків та загальностанційного обладнання атомних електростанцій»

СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії»

СОУ НАЕК 042:2022 «Управління поставками (закупівлями) продукції. Організація закупівель продукції, робіт та послуг»

СОУ НАЕК 054:2015 «Управління якістю. Контроль та випробування»

СОУ НАЕК 078:2015 «Техническое обслуживание и ремонт. Документы технического контроля сварки, наплавки оборудования и трубопроводов АЭС. Виды, формы и правила оформления документов»

СОУ НАЕК 158:2020 «Обеспечение технической безопасности. Технические требования к устройству и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных электрических станций с реакторами ВВЭР»

СОУ НАЕК 160:2020 «Обеспечение технической безопасности. Контроль качества основного металла, сварных соединений и наплавок оборудования и трубопроводов атомных электрических станций с реакторами ВВЭР. Технические требования»

ПЛ-Д.0.03.511-21 «Положення про порядок взаємодії сервісних відокремлених підрозділів зі структурними підрозділами Дирекції та відокремленими підрозділами ДП «НАЕК «Енергоатом» під час формування замовлення, підготовки до виконання, виконання робіт/надання послуг та у процесі виготовлення продукції»

СТП 0.05.042-2004 «Система технического обслуживания и ремонта оборудования атомных электростанций. Порядок вывода оборудования в ремонт и ввода его в работу после ремонта на атомных электростанциях»

ПЛ-Д.0.05.016-15 «Положення про порядок надання документації до Державної інспекції ядерного регулювання України перед виведенням енергоблоків у ППР і для отримання окремого письмового дозволу на пуск енергоблока»

ПЛ-Д.0.26.485-15 «Положение о порядке выдачи частных разрешений на выполнение работ на системах и элементах важных для безопасности в ГП «НАЭК «Энергоатом»

ПЛ-К.0.07.061-21 «Положення про порядок перевірки знань правил, норм та стандартів з ядерної і радіаційної безпеки та технічної експлуатації АЕС персоналу державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ПЛ-К.0.07.005-17 «Положення про організацію роботи з персоналом державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ПМ-Т.0.03.061-21 «Типова програма експлуатаційного контролю стану основного металу, зварних з’єднань і наплавлень обладнання і трубопроводів атомних електростанцій з реакторами ВВЕР-1000 (ТПЕК-21)»

АИЭУ-10-09 «Типовая программа по эксплуатационному контролю за состоянием основного металла, сварных соединений и наплавок оборудования и трубопроводов атомных электростанций с реакторами ВВЭР-440 (В-213)»

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online