ДСТУ Б В.2.6-195:2013 Конструкции стен из блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения. Общие технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

КОНСТРУКЦІЇ СТІН ІЗ БЛОКІВ З НІЗДРЮВАТОГО

БЕТОНУ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДНЕННЯ

Загальні технічні умови

 

ДСТУ Б В.2.6-195:2013

 

Відповідає офіційному тексту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

Мінрегіонбуд України

2014


 

ПЕРЕДМОВА

1        ОЗРОБЛЕНО: ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій "ТК 302" Енергоефективність будівель і споруд", ПК-1 "Теплова ізоляція будівель"

РОЗРОБНИКИ: Є. Колесник, В. Крітов, канд. техн. наук, Г. Фаренюк, д-р техн. наук (науковий керівник)

ЗА УЧАСТЮ: Науково дослідний інститут будівельного виробництва (П. Войтенко,

О. Галінський, канд. техн. наук, В. Максименко, канд. техн. наук, А. Франівський, канд. техн. наук, О. Яцько)

Одеська державна академія будівництва та архітектури (В. Парута, канд. техн. наук) Всеукраїнська асоціація виробників автоклавного газобетону (Є. Бринзін, канд. техн. наук, О. Сиротін)

2        ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від № 18.12.2013 № 594, чинний з 2014-07-01

3        Цей стандарт згідно з ДБН А. 1.1-1-93 належить до комплексу нормативних документів "Конструкції будинків і споруд"

4        УВЕДЕНО ВПЕРІІІЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право власності на цей документ належить державі. Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

© Мінрегіон України, 2014


 

ЗМІСТ

1 Сфера застосування.................................................................................................................   1

2 Нормативні посилання............................................................................................................  2

3 Терміни та визначення понять...............................................................................................   5

4 Класифікація............................................................................................................................   5

5 Загальні технічні вимоги........................................................................................................   5

5.1 Вимоги до стінових конструкцій .......................................................................................  5

5.2 Вимоги до блоків..................................................................................................................  7

5.3 Вимоги до матеріалів для влаштування стін та опоряджувальних шарів......................   7

6 Маркування та пакування матеріалів та комплектуючих виробів стін.............................   10

7 Вимоги безпеки та охорони довкілля...................................................................................   10

8 Правила приймання................................................................................................................   11

9 Методи контролювання..........................................................................................................   11

10 Транспортування та зберігання............................................................................................  12

11 Конструктивні рішення стін.................................................................................................  12

11.1 Зовнішні одношарові стіни................................................................................................  12

11.2 Зовнішні багатошарові стіни ............................................................................................   12

11.3 Деформаційні шви .............................................................................................................   14

11.4 Конструктивні особливості стін у місцях примкнення до цокольних конструкцій та фундаментів................................................................................................................................   15

11.5 Конструктивні особливості стін у місцях примкнення до конструкцій перекриттів.................................................................................................................................   15

11.6 Конструкції прорізів..........................................................................................................   16

11.7 Армування.........................................................................................................................    17

11.8 Несучі стіни, що заповнюють каркас.............................................................................     17

11.9 Внутрішнє опорядження стін..........................................................................................     18

12 Загальні правила монтажу..................................................................................................     18

13 Загальні правила експлуатації..............................................................................................  18

14 Гарантії виробника................................................................................................................   19

Додаток А

Конструктивні типи зовнішніх стін.........................................................................................   20

Додаток Б

Схеми з'єднання зовнішніх стін з внутрішніми.....................................................................    21

Додаток В

Методика розрахунку несучої здатності стін .......................................................................     22

Додаток Г

Визначення приведеного опору теплопередачі зовнішніх стін...........................................    33

Додаток Д

Методика розрахунку елементів кріплення конструкцій фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та індустріальним опорядженням.......................     35

Додаток Е

Визначення звукоізоляції стін.................................................................................................     37

Додаток Ж

Бібліографія................................................................................................................................    38


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

КОНСТРУКЦІЇ СТІН ІЗ БЛОКІВ З НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ

АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДНЕННЯ

Загальні технічні умови

 

КОНСТРУКЦИИ СТЕН ИЗ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ

Общие технические условия

 

CONSTRUCTION OF WALLS OF AUTOCLAVED AERATED CONCRETE

General technical conditions

 

Чинний від 2014-07-01

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на конструкції стін із блоків з ніздрюватого бетону автоклавного тверднення (далі - стіни) марки за середньою густиною не нижче D300 та класом за міцністю на стиск не менше 01.5.

1.2 Цей стандарт поширюється на одношарові та багатошарові стіни житлових та громадських будинків, що експлуатуються в умовах неагресивного середовища відповідно до ДСТУ Б В.2.6-193, та відносною вологістю повітря внутрішніх приміщень не більше 75%.

Влаштування стін у приміщеннях з вологим режимом експлуатації, а також у місцях можливого зволоження бетону або наявності агресивного середовища без спеціальних захисних заходів не допускається.

1.3 Вимоги цього стандарту поширюються на несучі та ненесучі стіни одно- та багатоповерхових будинків.

1.4 Допустиму висоту (поверховість) несучих та ненесучих стін необхідно визначати за результатами розрахунків їх несучої здатності згідно з ДБН В.2.6-162.

1.5 Висота будинків з ненесучими стінами, що заповнюють каркас, встановлюється згідно з нормативними вимогами на відповідний тип будинку.

1.6 Проектування та будівництво будинків у сейсмічних районах необхідно здійснювати згідно з вимогами ДБН В.1.1-12.

1.7 Проектування та будівництво будинків із стінами із блоків з ніздрюватого бетону автоклавного тверднення (далі - блоків) необхідно здійснювати з урахуванням вимог чинних нормативних документів з проектування, в яких визначені відмінності або додаткові вимоги до забезпечення нормативного класу вогнестійкості цих конструкцій.

1.8 Вимоги та положення цього стандарту використовуються при розробленні технічних рішень конструкцій стін, їх зведенні, прийманні до експлуатації готових конструкцій та будинків із їх застосуванням.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online