ДСТУ EN 61058-1:2015 Выключатели для электрических бытовых приборов. Часть 1. Общие требования (EN 61058-1:2002; EN 61058-1:2002/A2:2008, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМИКАЧІ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ
Частина 1. Загальні вимоги
(EN 61058-1:2002; EN 61058-1:2002/А2:2008, IDТ)

ДСТУ EN 61058-1:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Приватне підприємство «Електротехнік-стандарт», технічний комітет «Силові перетворювачі» (ТК 31)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: П. Андрієнко, д-р техн. наук, Ю. Барахта (науковий керівник), Н. Борю

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 18 грудня 2015 р. № 195 з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 61058-1:2002; EN 61058-1:2002/А2:2008 Switches for appliances — Part 1: General requirements (Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 1. Загальні вимоги)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 На заміну ДСТУ EN 61058-1:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Загальні терміни

3.2 Визначення понять стосовно напруги, струмів і споживаної потужності

3.3 Визначення понять стосовно різних видів вимикачів

3.4 Визначення понять стосовно функціювання вимикача

3.5 Визначення понять стосовно підімкнення до вимикача

3.6 Визначення понять стосовно затискачів і нероз’ємних з’єднань

3.7 Визначення понять стосовно ізоляції

3.8 Визначення понять стосовно забрудненості

3.9 Визначення понять стосовно випробувань, які виконує виробник

4 Загальні вимоги

5 Загальні вимоги до випробування

6 Номінальні значення

7 Класифікація

7.1 Класифікація вимикачів

7.2 Класифікація затискачів

8 Марковання та документація

9 Захист проти ураження електричним струмом

10 Забезпечення уземлення

11 Затискачі та нероз’ємні з’єднання

11.1 Затискачі для непідготованих мідних провідників

11.2 Затискачі для підготовлених мідних провідників та/або затискачі, що потребують використання спеціального інструменту

11.3 Додаткові вимоги до затискачів для з’єднання з живленням і зовнішніми шнурами

12 Конструкція

12.1 Вимоги до конструкції стосовно захисту проти ураження електричним струмом

12.2 Вимоги до конструкції стосовно безпечності під час установлювання та нормального функціювання вимикача

12.3 Вимоги до конструкції стосовно встановлення вимикачів і прикріплення шнурів

13 Механізм

14 Захист від проникнення твердих сторонніх предметів, води та вологого середовища

14.1 Захист від проникнення твердих сторонніх предметів

14.2 Захист від проникнення води

14.3 Захист від вологого середовища

15 Опір і діелектрична міцність ізоляції

16 Нагрівання

16.1 Загальні вимоги

16.2 Контакти й затискачі

16.3 Інші частини

17 Зносостійкість

17.1 Загальні вимоги

17.2 Випробування на комутаційну зносостійкість

18 Механічна міцність

19 Гвинти, струмопровідні частини та з’єднання

19.1 Загальні вимоги до електричних з’єднань

19.2 Гвинтові з’єднання

19.3 Струмопровідні частини

20 Ізоляційні проміжки, шляхи струму спливу для твердої ізоляції та покривів жорстких друкованих вузлів

20.1 Ізоляційні проміжки

20.2 Шляхи струму спливу

20.3 Тверда ізоляція

20.4 Покриви жорстких друкованих вузлів

21 Пожежна небезпека

21.1 Стійкість до нагрівання

21.2 Стійкість до аномального тепла

22 Корозієстійкість

23 Аномальні умови роботи та пошкодження для електронних вимикачів

24 Складники електронних вимикачів

24.1 Захисні пристрої

24.2 Конденсатори

24.3 Резистори

25 Вимоги EMC

25.1 Несприйнятливість

25.2 Емісія

Додаток А Вимірювання ізоляційних проміжків та шляхів стуму спливу

Додаток В Схема послідовності визначення розмірів ізоляційних проміжків і шляхів струму спливу

Додаток С Вільний

Додаток D Випробування на трекінготривкість

Додаток Е Вільний

Додаток F Настанови щодо застосування вимикачів

Додаток G Вільний

Додаток Н Метод вибирання гніздових наконечників для пласких швидкоз’єднуваних затискачів

Додаток J Вільний

Додаток К Співвідношення між номінальною імпульсною витримуваною напругою, номінальною напругою та категорією перенапруги

Додаток L Ступінь забрудненості

Додаток М Випробування імпульсною напругою

Додаток N Коефіцієнти висотного коригування

Додаток Р Типи покривів для жорстких друкованих в узлів

Додаток Q Вимірювання ізоляційної відстані на друкованій платі з покривом типу А

Додаток R Приймально-здавальні випробування

Додаток S Вибірковий контроль

Додаток Т Сімейство вимикачів

Додаток U Розміри штирових наконечників, що є частиною вимикача

Додаток V Вимоги та випробування на стійкість до аномального тепла для автоматичних побутових приладів

Бібліографія

Додаток ZA Перевіряння відповідності, що треба виконувати для вимикачів побутових приладів, відповідних EN 61058-1:1992+А1:1993

Додаток ZB Нормативні посилання на міжнародні публікації та відповідні їм європейські публікації

Додаток НА Перелік національних стандартів України, розроблених на основі міжнародних нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є письмовий переклад EN 61058-1:2002; EN 61058-1:2002/А2:2008 Switches for appliances — Part 1: General requirements (Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 1. Загальні вимоги).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 31 «Силові перетворювачі».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено попередній довідковий матеріал до EN 61058-1:2002/А2:2008;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «Цей міжнародний стандарт», «Ця частина ІЕС 61058» та «Цей документ» замінено на «Цей стандарт»;

— у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

Перелік національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті, наведено в додатку НА.

Решту стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні стандарти і чинних натомість документів немає.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМИКАЧІ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ
Частина 1. Загальні вимоги

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ
Часть 1. Общие требования

SWITCHES FOR APPLIANCES
Part 1. General requirements

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт застосовують до вимикачів (контактних або електронних) побутових приладів, що приводять у дію рукою, стопою або іншими діями людини та призначених для приведення в дію або керування електричними побутовими приладами та іншим устаткованням побутової чи подібної призначеності номінальною напругою не вище ніж 480 В і номінальним струмом не більше ніж 63 А.

Цими вимикачами має керувати людина за допомогою приводного елемента або через спрацювання сенсора. Приводний елемент або сенсор можуть бути складником вимикача або їх може бути встановлено окремо, фізично чи електрично, від вимикача, і вони можуть охоплювати передавання сигналу, наприклад електричного, оптичного, акустичного або теплового, між приводним елементом або сенсором і вимикачем.

Цей стандарт поширюється на вимикачі з додатковими функціями керування, залежними від функції перемикання.

Цей стандарт також охоплює опосередковане приведення в дію вимикача, якщо операція приводного елемента чи сенсора забезпечується дистанційним керуванням або частиною побутового приладу чи устатковання, такою як двері.

Примітка 1. Електронний вимикач може бути об’єднано з контактними вимикачами навантаги, що надає повне відімкнення або мікровідімкнення.

Примітка 2. Електронні вимикачі без контактного вимикача навантаги в колі живлення забезпечують тільки електронне відімкнення. Тому вважають, що коло на боці навантаги завжди перебуває під напругою.

Примітка 3. Для вимикачів, використовуваних у тропічному кліматі, може бути необхідно додаткові вимоги.

Примітка 4. Треба враховувати, що стандарти для побутових приладів можуть містити додаткові чи альтернативні вимоги до вимикачів.

Примітка 5. У цьому стандарті словами «побутовий прилад» називають побутовий прилад або устатковання.

Примітка 6. Цей стандарт застосовують для випробування вмонтовних вимикачів. Якщо випробовують інші види вим икачів для побутових приладів, то цей стандарт застосовують разом із доцільним ІЕС 61058-2

Проте цей стандарт можна застосовувати для інших видів вимикачів, не зазначених в доцільній частині 2 ІЕС 61058, за умови, що не буде знехтувано вимоги щодо електричної безпеки.

1.2 Цей стандарт застосовують до вимикачів, призначених для монтування в/на або з побутовим приладом.

1.3 Цей стандарт також застосовують до вимикачів, що містять електронні прилади.

1.4 Цей стандарт також застосовують до вимикачів для побутових приладів, таких як:

— вимикачі, призначені для підімкнення гнучким кабелем (шнурові вимикачі), спеціальні вимоги до яких наведено в ІЕС 61058-2-1;

Примітка. У цьому стандарті словом «кабель» називають кабель або шнур.

— вимикачі, убудовані в побутовий прилад (невідокремлювані вимикачі);

— вимикачі, призначені для встановлення окремо від побутового приладу (автономно встановлювані вимикачі), крім тих, на які поширюється ІЕС 60669-1, спеціальні вимоги до яких наведено в IEC 61058-2-4;

— перемикачі полюсів, спеціальні вимоги до яких наведено в ІЕС 61058-2-5.

1.5 Цей стандарт не містить вимог до роз’єднувачів.

1.6 Цей стандарт не застосовують до пристроїв керування побутовими приладами й устаткованням, які не приводить у дію людина навмисно. На них поширюється ІЕС 60730.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи, потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведене видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням зазначених нижче нормативних документів (разом із будь-якими змінами).

CISPR 14-1 Electromagnetic compatibility — Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus — Part 1: Emission

CISPR 15:2005 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment. Amendment 1 (2006)

IEC 60034-1:1996 Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance. Amendment 1 (1997), Amendment 2 (1999)

IEC 60038:1983 IEC standard voltages

IEC 60050(151):1978 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 151: Electrical and magnetic devices

IEC 60050(411):1973 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 411: Rotating machinery

IEC 60050(441): 1984 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses

IEC 60050(826):1982 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 826: Electrical installations of buildings. Amendment 1 (1990), Amendment 2 (1995)

IEC 60060-1:1989: High-voltage techniques — Part 1: General definitions and test requirements

IEC 60065:2001 Audio, video and similar electronic apparatus — Safety requirements. Amendment 1 (2005)

IEC 60068-2-20:1979 Environmental testing — Part 2-20: Tests — Test T: Soldering

IEC 60068-2-75:1997 Environmental testing — Part 2-75: Tests — Test Eh: Hammer tests

IEC 60085:1984 Thermal evaluation and classification of electrical insulation

IEC 60112:1979 Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid insulating materials under moist conditions

IEC 60127 (all parts) Miniature fuses

IEC 60127-2:1989 Miniature fuses — Part 2: Cartridge fuse-links

IEC 60228:1978 Conductors of insulated cables

IEC 60269-1:1998 Low-voltage fuses — Part 1: General requirements

IEC 60269-3-1:1994 Low-voltage fuses — Part 3-1: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications) — Sections I to IV

IEC 60335-1:1991 Safety of household and sim ilar electrical appliances — Part 1: General requirements. Amendment 1 (1994)

IEC 60335 (all parts 2) Safety for household and similar electrical appliances

IEC 60384-14:1993 Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 14: Sectional specification: Fixed capacitors for electromagnetic suppression and connection to the supply mains

IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment

IEC 60529:1989 Degree of protection provided by enclosures (IP code)

IEC 60617-2:1996 Graphical symbols for diagrams — Part 2: Symbol elements, qualifying symbols and other symbols having general application

ІЕС 60664-1:1992 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests

IEC 60664-3:1992 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 3: Use of coatings to achieve insulation coordination of printed board assemblies

IEC 60669-1:1998 Switches for household and similar fixed electrical installations — Part 1: General requirements

IEC 60691:1993 Thermal-links — Requirements and application guide

IEC 60695-2-10:2000 Fire hazard testing — Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods — Glowwire apparatus and common test procedure

IEC 60695-2-11:2000 Fire hazard testing — Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods — Glowwire flammability test method for end-products

IEC 60695-2-12 Fire hazard testing — Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods — Glow-wire flammability test method for materials

IEC 60695-2-13 Fire hazard testing — Part 2-13: Glowing/hot-wire based test methods — Glow-wire ignitability test method for materials

IEC 60695-10-2 Fire hazard testing — Part 10-2: Abnormal heat — Ball pressure test

IEC 60707:1999 Flammability of solid non-metallic materials when exposed to flame sources — List of methods

IEC 60730 (all parts) Automatic electrical controls for household and similar use

IEC 60730-1:1999 Automatic electrical controls for household and similar use — Part 1: General requirements

IEC 60730-2-9:2000 Automatic electrical controls for household and similar use — Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls

IEC 60738-1:1998 Thermistors directly heated positive step-function temperature efficient thermistors — Part 1: Generic specification

IEC 60760:1989 Flat, quick-connect terminations

IEC 60893-1:1987 Specification for industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes — Part 1: Definitions, designations and general requirements

IEC 60998-2-3:1991 Connecting devices for low-voltage circuits for household and sim ilar purposes — Part 2-3: Particular requirements for connecting devices as separate entities with insulation piercing clamping units

IEC 61000 (all parts) Electromagnetic compatibility (EMC)

IEC 61000-3-2:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limits — Section 2: Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase). Amendment 1 (1997), Amendment 2 (1998)

IEC 61000-3-3:1994 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limits — Section 3: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage power supply systems for equipment with rated current ≤ 16 A

IEC/TR2 61000-3-5:1994 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limits — Section 5: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 16 A

IEC 61000-4-1:1992 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 1: Overview of immunity tests. Basic EMC publication

IEC 61000-4-2:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 2: Electrostatic discharge immunity test. Basic EMC publication. Amendment 1 (1998)

IEC 61000-4-3:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and m easurement techniques — Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test. Amendment 1 (1998)

IEC 61000-4-4:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and m easurement techniques — Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test. Basic EMC publication

IEC 61000-4-6:1996 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

ІЕС 61000-4-8 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and measurement techniques — Power frequency magnetic field immunity test

IEC 61000 4-11:1994 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

IEC 61032:1997 Protection of persons and equipment by enclosures — Probes for verification

IEC 61058-2-1 Switches for appliances — Part 2-1: Particular requirements for cord switches

IEC 61058-2-4 Switches for appliances — Part 2-4: Particular requirements for independently mounted switches

IEC 61058-2-5 Switches for appliances — Part 2-5: Particular requirements for change-over selectors

IEC 61140 Protection against electric shock — Common aspects for installation and equipment

IEC 61210:1993 Connecting devices — Flat quick-connect term inations for electrical copper conductors — Safety requirements

ISO 1456:1988 Metallic coatings — Electrodeposited coatings of nickel plus chromium and of copper plus nickel plus chromium

ISO 2081:1986 Metallic coatings — Electroplated coatings of zinc of iron or steel

ISO 2093:1986 Electroplated coatings of tin — Specification and test methods

ISO 4046:1978 Paper, board, pulp and related terms — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

CISPR 14-1 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та подібної апаратури. Частина 1. Емісія

CISPR 15:2005 Норми та методи вимірювання характеристик радіозавад електричного освітлювального та подібного устатковання. Зміна 1 (2006)

ІЕС 60034-1:1996 Машини електричні обертові. Частина 1. Номінальні та робочі характеристики. Зміна 1 (1997), Зміна 2 (1999)

ІЕС 60038:1983 Стандартні напруги ІЕС

ІЕС 60050(151):1978 Міжнародний електротехнічний словник (IEV). Частина 151. Електричні та магнітні пристрої

ІЕС 60050(411):1973 Міжнародний електротехнічний словник (IEV). Частина 411. Обертові машини

ІЕС 60050(441): 1984 Міжнародний електротехнічний словник (IEV). Частина 441. Комутаційна апаратура, апаратура керування та плавкі запобіжники

ІЕС 60050(826): 1982 Міжнародний електротехнічний словник (IEV). Частина 826. Електроустановки будинків. Зміна 1 (1990), Зміна 2 (1995)

ІЕС 60060-1:1989 Техніка випробування високою напругою. Частина 1. Загальні визначення та вимоги до випробування

ІЕС 60065:2001 Аудіо-, відео- та подібна електронна апаратура. Вимоги щодо безпеки. Зміна 1 (2005)

ІЕС 60068-2-20:1979 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування. Випробування Т: Паяння

ІЕС 60068-2-75:1997 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-75. Випробування. Випробування Eh: Випробування ударами

ІЕС 60085:1984 Теплове оцінювання та класифікація електричної ізоляції

ІЕС 60112:1979 Методи визначення відносного та контрольного індексів трекінготривкості твердих ізоляційних матеріалів за умов вологості

ІЕС 60127 (усі частини) Мініатюрні плавкі запобіжники

ІЕС 60127-2:1989 Мініатюрні плавкі запобіжники. Частина 2. Патронні плавкі вставки

ІЕС 60228:1978 Провідники ізольованих кабелів

ІЕС 60269-1:1998 Низьковольтні плавкі запобіжники. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60269-3-1:1994 Низьковольтні плавкі запобіжники. Частина 3-1. Додаткові вимоги до запобіжників для використання некваліфікованим персоналом (запобіжники здебільшого для побутової та подібної призначеності). Розділи I—IV

ІЕС 60335-1:1991 Безпека побутових та подібних електричних приладів. Частина 1. Загальні вимоги. Зміна 1 (1994)

ІЕС 60335 (усі частини 2) Безпека побутових та подібних електричних приладів

IEC 60384-14:1993 Конденсатори постійної ємності для електронної апаратури. Частина 14. Групові технічні умови. Конденсатори постійної ємності для притлумлення електромагнітних завад та підімкнення до мереж електроживлення

ІЕС 60417 Графічні познаки для апаратури

ІЕС 60529:1989 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (код IP)

ІЕС 60617-2:1996 Графічні познаки для схем. Частина 2. Елементи познак, вказівні познаки та інші познаки загальної призначеності

ІЕС 60664-1:1992 Узгодженість ізоляції для устатковання в низьковольтних системах. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування

ІЕС 60664-3:1992 Узгодженість ізоляції для устатковання в низьковольтних системах. Частина 3. Застосування покривів для досягнення узгодженості ізоляції в друкованих вузлах

ІЕС 60669-1:1998 Вимикачі для побутових та подібних стаціонарних електричних установок. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60691:1993 Плавкі запобіжники. Вимоги та настанови щодо застосування

ІЕС 60695-2-10:2000 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2-10. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Устатковання та загальна процедура випробування розжареним дротом

ІЕС 60695-2-11:2000 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2-11. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Метод випробування зібраних виробів на займистість від розжареного дроту

ІЕС 60695-2-12 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2-12. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Метод випробування матеріалів на горючість

ІЕС 60695-2-13 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2-13. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Метод випробування матеріалів на займистість

ІЕС 60695-10-2 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 10-2. Аномальне нагрівання. Випробування натисканням кулькою

ІЕС 60707:1999 Займистість твердих неметалевих матеріалів, підданих дії полум’я. Перелік методів випробування

ІЕС 60730 (усі частини) Автоматичні електричні регулятори побутової та подібної призначеності

ІЕС 60730-1:1999 Автоматичні електричні регулятори побутової та подібної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60730-2-9:2000 Автоматичні електричні регулятори побутової та подібної призначеності. Частина 2-9. Додаткові вимоги до температурно-чутливих регуляторів

ІЕС 60738-1:1998 Терморезистори безпосереднього підігрівання з позитивним температурним коефіцієнтом опору з одиничною ступінчастою функцією. Частина 1. Загальні технічні умови

ІЕС 60760:1989 Пласкі швидкоз’єднувальні затискачі

ІЕС 60893-1:1987 Технічні умови на жорсткі листові шаруваті промислові матеріали на основі термореактивних смол електротехнічної призначеності. Частина 1. Визначення, позначення та загальні вимоги

ІЕС 60998-2-3:1991 З’єднувальні пристрої для низьковольтних кіл побутової та подібної призначеності. Частина 2-3. Спеціальні вимоги до з’єднувальних пристроїв як окремих об’єктів із затискними елементами з прошивкою ізоляції

ІЕС 61000 (усі частини) Електромагнітна сумісність (EMC)

ІЕС 61000-3-2:1995 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 3. Норми. Розділ 2. Норми для емісії гармонійних струмів (устатковання з вхідним струмом силою ≤ 16 А на фазу). Зміна 1 (1997), Зміна 2 (1998)

ІЕС 61000-3-3:1994 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 3. Норми. Розділ 3. Норми коливань напруги та мерехтіння в низьковольтних системах живлення загальної призначеності для устатковання з номінальним струмом силою ≤ 16 А на фазу

IEC/TR2 61000-3-5:1994 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 3. Норми. Розділ 5. Норми коливань напруги та мерехтіння в низьковольтних системах живлення загальної призначеності для устатковання з номінальним струмом силою понад 16 А

ІЕС 61000-4-1:1992 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Методи випробування та вимірювання. Розділ 1. Огляд випробувань на несприйнятливість. Базова публікація EMC

IEC 61000-4-2:1995 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Методи випробування та вимірювання. Розділ 2. Випробування на несприйнятливість до електростатичного розряду. Базова публікація EMC. Зміна 1 (1998)

ІЕС 61000-4-3:1995 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Методи випробування та вимірювання. Розділ 3. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних випромінювань електромагнітних полів. Зміна 1 (1998)

ІЕС 61000-4-4:1995 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Методи випробування та вимірювання. Розділ 4. Випробування на несприйнятливість до швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів. Базова публікація EMC

ІЕС 61000-4-6:1996 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Методи випробування та вимірювання. Розділ 6. Несприйнятливість до кондуктивних завад, наведених радіочастотними полями

ІЕС 61000-4-8 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-8. Методи випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до магнітного поля промислової частоти

ІЕС 61000 4-11:1994 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Методи випробування та вимірювання. Розділ 11. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань і коливань напруги

ІЕС 61032:1997 Захист людей та устатковання, забезпечуваний оболонками. Щупи для перевіряння

ІЕС 61058-2-1 Вимикачі для електроприладів. Частина 2-1. Окремі вимоги до шнурових вимикачів

ІЕС 61058-2-4 Вимикачі для електроприладів. Частина 2-4. Окремі вимоги до автономно встановлюваних вимикачів

ІЕС 61058-2-5 Вимикачі для електроприладів. Частина 2-5. Окремі вимоги до перемикачів полюсів

ІЕС 61140 Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти для установок та устатковання

ІЕС 61210:1993 З’єднувальні пристрої. Пласкі швидкоз’єднувальні затискачі для електричних мідних проводів. Вимоги щодо безпеки

ISO 1456:1988 Металеві покриви. Електролітичні покриви нікель-хром і мідь-нікель-хром

ISO 2081:1986 Металеві покриви. Електролітичний покрив із цинку на залізі або сталі

ISO 2093:1986 Електролітичний покрив з олова. Технічні вимоги та методи випробування

ISO 4046:1978 Папір, картон, целюлоза та пов’язані з ними терміни. Словник.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online