Р В.2.3-37641918-892:2018 Рекомендации применения неметаллических композитных решеток при ремонте железобетонных транспортных сооружений методом торкретирования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)
ТОВ «Науково - виробниче підприємство «КРОК»
(ТОВ «НВП «КРОК»)

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЗАСТОСУВАННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ КОМПОЗИТНИХ ҐРАТОК ПРИ РЕМОНТІ
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД МЕТОДОМ
ТОРКРЕТУВАННЯ

Р В.2.3-37641918-892:2018

Київ
2018

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Обґрунтування застосування композитних ґраток при торкретуванні

7 Вимогидо вихідних матеріалів. Технологія приготування

8 Технологія отримання торкрет-бетонних шарів, армованих композитними ґратками

9 Контроль якості виконання робіт

10 Безпека та охорона праці

11 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А (довідковий) Бібліографія

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці рекомендації поширюються на застосування ґраток з неметалевої композитної арматури періодичного і умовно-гладкого профілю згідно з ДСТУ Б В.2.7-312 замість сталевих ґраток згідно з ДСТУ Б В.2.6-173 з рівними геометричними параметрами при ремонті транспортних споруд методом торкретування.

1.2 Область застосування торкрет-бетону визначається комплексом його фізико-механічних властивостей згідно з СОУ 42.1-37641918-112, які можуть бути підвищені введенням армуючих композитних ґраток.

1.3 Ці рекомендації призначені для використання дорожніми підприємствами і організаціями, незалежно від форми їх власності, які виконують роботи з проектування, будівництва і ремонту цементобетонних споруд і конструкцій на автомобільних дорогах загального користування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих рекомендаціях є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.6-173:2011 Сітки арматурні зварені для залізобетонних конструкцій та виробів. Загальні технічні умови (ГОСТ 23279-85, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-312:2016 Арматура неметалева композитна базальтова періодичного профілю. Загальні технічні умови.

ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 Настанова з виконання розділів "Охорона навколишнього природного середовища" у складі містобудівної документації. Склад та вимоги

ДСТУ-Н Б В.2.6-185: 2012 Настанова з проектування та виготовлення бетонних конструкцій з неметалевою композитною арматурою на основі базальто- і склоровінгу

ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.0.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

ДСТУ 3962-2002 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT)

ДСТУ EN 133:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація (EN 133:2001, IDТ)

ДСТУ EN 388:2005 Рукавички для захисту від механічних ушкоджень. Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN 388:2003, IDT)

ДСТУ EN 1731-2001 Засоби індивідуального захисту очей та обличчя від механічних ушкоджень і/або впливу тепла сітчасті для промислового та непромислового використовування (EN 1731:1997, IDT)

 ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги(EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO 13998:2007 Одяг захисний. Фартухи, штани та жилети від порізів і проколів ручними ножами (EN ISO 13998:2003, IDT)

СОУ 42.1-37641918-087:2013 Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об`єктів дорожнього комплексу

СОУ 42.1-37641918-112:2014 Мости та труби. Ремонт залізобетонних конструкцій мостів з використанням технології торкретування

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online