ДБН В.2.2-5:2023 Защитные сооружения гражданской защиты. С Изменением № 1

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ДБН В.2.2-5:2023

зі Зміною № 1

Актуалізований текст в останній редакції із внесеними змінами

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
2023

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: постійно діюча робоча група з розгляду питань нормативного забезпечення проєктування та будівництва об’єктів цивільного захисту Науково-технічної ради Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (утворена рішенням НТР Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, протокол № 1 від 02 червня 2023 року), робоча група з підготовки змін до державних будівельних норм у частині забезпечення захисту населення від зброї масового ураження при новому будівництві та реконструкції Науково-технічної ради Міністерства розвитку громад та територій України (утворена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 16 травня 2022 року № 73)

РОЗРОБНИКИ: О. Воскобійник, д-р техн. наук, К. Іванова, І. Лагунова, доцент, канд. наук з державного управління, С. Городецький, Н. Кулик, К. Філонич, Г. Мельничук, канд. техн. наук (Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України), В. Міщенко (Міністерство освіти і науки України), О. Мороз (Міністерство соціальної політики України), А. Шроль (Міністерство цифрової трансформації України),
В. Коцюруба, д-р техн. наук, А. Білик, канд. техн. наук (Центральне воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних Сил України), О. Лещенко, В. Коваленко, П. Кулик, С. Ободовський (Державна служба України з надзвичайних ситуацій), Ф. Валітов (ДП Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут»), О. Мацько, кандидат військових наук, І. Білоус, (Інститут логістики та підтримки військ (сил) Національного університету оборони України),
І. Чепков, д-р техн. наук, О. Колос, В. Марченко (Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України), В. Коваленко, В. Ніжник, д-р техн. наук, Б. Овчаренко, Г. Трунцев (Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій), А. Бамбура, д-р техн. наук, професор (ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»), В. Гранкіна, канд. техн. наук, доцент, О. Калмиков, канд. техн. наук, доцент (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова), Ю. Ковальов, заслужений архітектор України (Український державний науково-дослідний та проектний інститут «УкрНДІпроектреставрація»), С. Краток (Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут «УкрНДІводоканалпроект»), О. Кордун, С. Облакевич (ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського»), В. Шосталь (ТОВ «Київський домобудівний комбінат»), О. Михайленко, А. Плакунов (ДП «Науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція»), Д. Кочкарьов, д-р техн. наук,
Є. Бабич, д-р техн. наук, (Національний університет водного господарства та природокористування), Т. Жидкова, канд. техн. наук (Національний авіаційний університет), В. Махнюк, д-р медичних наук, професор (ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії ДБН В.2.2-5:2023 III медичних наук України»), Р. Колесник (ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»), А. Нечепорчук, канд. техн. наук (ВГО «Асоціація експертів будівельної галузі»), В. Носенко, канд. техн. наук, А. Плешкановська, д-р техн. наук, член-кореспондент Української Академії архітектури (Київський національний університет будівництва і архітектури), О. Борт, канд. техн. наук, С. Скляренко, канд. техн. наук, доцент (ПП «Полтава-проект»), Д. Дахнєвскі (Архітектурне бюро «Dahnevsky Architects»), Г. Іскаердо, М. Мятко (ТОВ «АІММ-ГРУП»),
Б. Богданець (ТОВ «Експертно-технічна компанія»), Т. Куць (ТОВ «Агентство будівельних експертиз»), Ю. Підгорецький (ТОВ «Шілд- Файєр»), Д. Фоменко (ТОВ «Вітрувій Експерт»), С. Буханенко (ДП «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи»), Т. Григорова (ТОВ «БІП-ПМ»), В. Глеба, канд. наук з державного управління (ГО «Містобудівна платформа «Ренесанс»), Н. Мацюк (ГО «Безбар’єрність»), Д. Сидоренко (ГО «Ліга сильних»), Ю. Васильченко (ВГО «Національна асамблея людей з інвалідністю України»),

За участю: ДП Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут», Інститут логістики та підтримки військ (сил) Національного університету оборони України, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського», Національний університет водного господарства та природокористування, ТОВ «Національний навчально-атестаційний центр», ПП «Науково-технічний центр УСВППП», ПП «Полтава-проект», ТОВ «Гідрозахист», М. Гойхман (Civil Defense Consultants), Ю. Пучинський (YP.ARCHITECTS), А. Беркута канд. економ. наук (Конфедерація будівельників України)
І. Почерняк (ГС «Ліга сильних»), Я. Грибальский, Є. Свєт (ВГО «Національна асамблея людей з інвалідністю України»),
В. Висоцький, С. Гнатюк («ГО «Безбар’єрність»).

2 ВНЕСЕНО: Департамент технічного регулювання у будівництві Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 10.08.2023 року № 702.

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з 2023-11-01

4 НА ЗАМІНУ: ДБН В.2.2.5-97 «Захисні споруди цивільного захисту»

РОЗРОБЛЕНО ЗМІНА № 1: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

РОЗРОБНИКИ ЗМІНА № 1: Постійно діюча робоча група з розгляду питань нормативного забезпечення проєктування та будівництва об’єктів цивільного захисту Науково-технічної ради Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (утворена рішенням НТР Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, протокол № 1 від 02 червня 2023 року)

ВНЕСЕНО ЗМІНА № 1: Департамент технічного регулювання у будівництві Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

ПОГОДЖЕНО ЗМІНА № 1: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
                                           лист від 30.09.2023 № 03-18649/162-2
                                            Міністерство охорони здоров’я України
                                            лист від 03.10.2023 № 21-13/27983/2-23
                                            Міністерство освіти та науки України
                                            лист від 05.10.2023 № 1/15379з-23

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗМІНА № 1: наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 10.10.2023 № 921

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗМІНА № 1: з 2023-11-01

Мінінфраструктури України, 2023

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

6 РОЗМІЩЕННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД ТА СПОРУД ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

7 ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ

7.1 Загальні положення

7.2 Основні та допоміжні приміщення захисних споруд та СПП

7.3 Основне приміщення для укриття

7.4 Санітарно-гігієнічні приміщення

7.5 Захищені входи та виходи

7.6 Вимоги до опорядження приміщень

8 ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ПРОЄКТУВАННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД ТА СПП У СКЛАДІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ТА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

8.1 Заклади охорони здоров’я

8.2 Заклади освіти

8.3 Громадські будівлі та житлові будинки

9 ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ

10 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

11 ВИМОГИ ДО ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

11.1 Загальні положення

11.2 Системи вентиляції, кондиціонування повітря та опалення

11.3 Водопостачання

11.4 Каналізація

11.5 Електротехнічні системи

11.6 Захищені дизельні електростанції

11.7 Електронні комунікації та оповіщення

12 САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ

13 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ СХОВИЩ ТА СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩ, ЩО РОЗТАШОВАНІ У ЗОНІ МОЖЛИВОГО КАТАСТРОФІЧНОГО ЗАТОПЛЕННЯ

14 РОЗРАХУНОК НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

14.1 Розрахункові навантаження та впливи на дію повітряної ударної хвилі

14.2 Розрахунок бетонних, залізобетонних та сталезалізобетонних конструкцій (елементiв)

14.3 Розрахунок конструкцій з кам'яних та інших матеріалів

14.4 Розрахунок основ та фундаментів

15 ПРОЄКТУВАННЯ ГІДРОІЗОЯЦІЇ ЗАГЛИБЛЕНИХ ЧАСТИН ЗАХИСНИХ СПОРУД ТА СПП

ДОДАТОК А (обов’язковий) Класифікація захисних споруд та СПП

ДОДАТОК Б (обов’язковий) Норми мінімальна площа на одну особу в основному приміщенні для укриття

ДОДАТОК В (довідковий) Коефіцієнт лобового тиску Сх

ДОДАТОК Г (обов’язковий) Методика розрахунку захисту від радіації (обов’язковий)

ДОДАТОК Д (обов’язковий) Визначення тепловмісту (ентальпії) внутрішнього повітря

ДОДАТОК Е (довідковий) Основні технічні характеристики типових противибухових пристроїв та електроручних вентиляторів

ДОДАТОК Ж (обов’язковий) Методика розрахунку запасу стиснутого повітря

ДОДАТОК И (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Ці норми встановлюють основні положення щодо проєктування захисних споруд цивільного захисту (далі – захисні споруди) та споруд подвійного призначення, призначених для укриття населення. Ці норми розроблено відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України.

Положеннями цих норм передбачено, що захисні споруди та споруди подвійного призначення (далі – СПП) проєктуються та будуються таким чином, щоб протягом певного часу (до 48 годин) створити належні умови для перебування людей, що підлягають укриттю, та забезпечити їх захист шляхом виключення або зменшення прогнозованих впливів небезпечних чинників, які можуть виникнути як складова частина небезпечних явищ надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів.

СПП мають бути запроєктовані таким чином, що б одночасно задовольняти встановлені вимоги відповідно до обох функціональних призначень та мати захисні властивості сховищ або протирадіаційних укриттів. При проєктуванні СПП поряд з положеннями цих норм слід також керуватись положеннями будівельних норм, що встановлюють вимоги до будівель або споруд з визначеною функцією (житлова, виробнича, суспільно-громадська тощо), що є основною для них.

Ступінь захисту характеризується захисними властивостями захисних споруд, що для небезпечних чинників застосування зброї масового та загального ураження передбачають послаблення радіаційного впливу та захисту від впливу прогнозованого вибуху шляхом забезпечення механічного опору та стійкості конструкцій від ураження уламками та дії рівномірно-розподілених навантажень:

для зброї масового ураження – надмірний тиск вибухової хвилі, що положеннями норм приводяться до квазістатичного (еквівалентного) рівномірно-розподіленого тиску від 100 кПа до 500 кПа (залежно від класу або групи захисної споруди або споруди подвійного призначення);

для засобів звичайного ураження (засоби повітряного ураження, що включають ракети різних типів та баражуючі боєприпаси, боєприпаси реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів) – надмірний тиск вибухової хвилі, що положеннями цих норм приводяться до квазістатичного (еквівалентного) рівномірно-розподіленого навантаження 100 кПа.

Ці норми не містять розрахункових випадків прямого влучання боєприпасів із вибухом на поверхні чи у безпосередній близькості до стін (покриття) захисних споруд (крім прямого влучання уламків), а також впливу фугасних, направлених вибухів, впливу кумулятивних зарядів, боєприпасів із відкладеним підземним вибухом.

Для врахування непрогнозованого впливу найбільш небезпечних засобів звичайного ураження положеннями цих норм встановлено вимоги щодо визначення мінімальних значень товщин огороджувальних конструкцій, виконаних із різних матеріалів, що приймається конструктивно з метою забезпечення їх механічного опору і уникнення появи ефекту сколювання на внутрішній поверхні стін.

Захист від радіаційного впливу у захисних спорудах відповідно положень цих норм забезпечується шляхом встановлення вимог до об’ємно-планувальних та конструктивних рішень захисних споруд.

Ці норми не виключають можливість використання уточнених або підвищених вимог до захисних споруд та СПП, при цьому зниження встановлених в цих нормах вимог не допускається.

Ці норми містять положення, що носять обов’язковий, рекомендований та довідковий характер. Обов’язковість позначається словами “повинно“, “потрібно“, “слід“, “має“, “не можна“. Для рекомендованих вимог використані слова у такому контексті: – “як правило“ – вимога, яка означає рекомендоване рішення, а відступ від неї повинен бути обґрунтованим; – “рекомендується“ – вимога, яка означає рекомендоване рішення, та відхилення від якої не потребує додаткових умов; – “можна“ – вимога, яка описує одне з допустимих (альтернативних) технічних рішень; – “допускається“ – вимога, яка визначає, що запропоноване рішення застосовують як виняток, ДБН В.2.2-5:2023 IX наприклад, унаслідок обмеженої можливості застосування інших рішень. Будівельні норми також містять довідкову інформацію, що пояснює їх положення і не є обов’язковою для виконання.

Посилання на нормативні документи (національні стандарти), які стосуються вимог щодо виготовлення містобудівної, проєктної, науково-проєктної та робочої документації, методів проєктування, процесів виконання будівельних робіт, методів випробувань, конструктивних та інженерних систем, в цих нормах наведено з метою їх застосування відповідно ЗУ “Про будівельні норми“.

Посилання на інші нормативні документи (національні стандарти) наведено з метою добровільного їх застосування для підтвердження виконання вимог цих норм відповідно до ЗУ “Про будівельні норми“ та ЗУ “Про стандартизацію“.

Додаток “Бібліографія“ містить список бібліографічних описів документів, на які є посилання в тексті цих норм, а також документи, використані під час їх розроблення.

ДБН В.2.2-5:2023

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
PROTECTIVE SHELTERS

Чинні від 2023-11-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми встановлюють вимоги до проєктування та будівництва захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів) та споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховищ або протирадіаційних укриттів.

1.2 Ці норми слід застосовувати при новому будівництві та реконструкції захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів) та споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховищ або протирадіаційних укриттів.

1.3 При проєктуванні споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховищ або протирадіаційних укриттів разом з положеннями цих норм слід керуватися положеннями будівельних норм, якими встановлено вимоги до об'єктів відповідно їх основного функціонального призначення.

1.4 Вимоги цих норм можуть повністю або частково використовуватися для:

проєктування капітального ремонту захисних споруд, СПП (сховищ, протирадіаційних укриттів), інженерних систем та конструкцій з метою відновлення їх експлуатаційних показників;

проєктування захисних споруд цивільного захисту (сховища, протирадіаційні укриття), які входять до складу запасних пунктів управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, з урахуванням особливості їх функціонального призначення (відповідно завдання на проєктування).

Під час проєктування капітального ремонту вимоги цих норм у частині інклюзивності, а за технічної неможливості їх виконання – у частині заходів щодо розумного пристосування, є обов'язковими.
(Пункт 1.4 змінено, Зміна № 1)

1.5 Вимоги цих норм не поширюються на: споруди, призначені для укриття особового складу військових підрозділів Збройних Сил, Національної гвардії, інших утворених відповідно до законів військових формувань, персоналу установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, засуджених та осіб, узятих під варту, які утримуються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні акти та документи:

ДБН А.2.2.-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН Б.1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільного захисту) у містобудівній документації. Частина 1. (на особливий період) та Частина 2. (на мирний час)

ДБН Б.2.2-6:2013 Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-4:2019 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту

ДБН В.1.2-8:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Гігієна, здоров'я та захист довкілля

ДБН В.1.2-14:2018 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд

ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення

ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти

ДБН В.2.2-4:2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти

ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-10:2022 Заклади охорони здоров'я. Основні положення

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення

ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-39:2008 Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція та енергоефективність будівель

ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-162:2010 Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення

ГБН В.2.3-37641918-558:2016. Габіонні конструкції. Проєктування та будівництво

ГБН В.2.2-34620942-002:2015. Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування

ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія

ДСТУ-Н Б В.1.1-32:2013 Настанова з проектування захисту від шуму в приміщеннях засобами звукопоглинання та проектування

ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій

ДСТУ-Н Б В.1.1-34:2013 Настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових і громадських будинків

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 Настанова з розрахунку шуму в приміщеннях і на територіях

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків, установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСТУ Б В.2.5-82:2016 Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом

ДСТУ Б В.2.6-156:2010 Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування

ДСТУ-Н Б В.2.6-218:2016 Настанова з проектування та виготовлення конструкцій з дисперсноармованого бетону

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

ДСТУ 8773:2018 Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі проектної документації на будівництво об’єктів. Основні положення

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація

ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)

ДСТУ 9077:2021 Засоби очищення повітря захисних споруд цивільного захисту. Загальні технічні вимоги

ДСТУ ISO 8528-1:2018 Генераторні установки змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 1. Застосування, номінальні та робочі характеристики (ISO 8528-1:2018, IDT)

ДСТУ ISO 8528-4:2005 Установки генераторні змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 4. Контрольно-розподільчі пристрої (ІSO 8528-4:1993, ІDT)

ДСТУ EN 81-22:2022 (EN 81-22:2021. IDT) Правила безпеки для конструкції та встановлення ліфтів. Ліфти для перевезення людей і вантажів. Частина 22. Пасажирські та вантажопасажирські ліфти з похилою траєкторією руху

ДСТУ EN 81-40:2022 Безпечність конструкції та експлуатування ліфтів. Ліфти для транспортування осіб та вантажів. Частина 40. Сходові підіймачі та похилі підіймальні платформи для осіб з обмеженою рухливістю (EN 81-40:2020, IDT)

ДСТУ EN 81-41:2016 Норми безпеки до конструкцій та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення людей та вантажів. Частина 41. Вертикальні підіймальні платформи, що використовуються особами з обмеженою рухливістю (EN 81-41:2010, IDT)

ДСТУ EN 81-70:2019 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажно-пасажирських ліфтів. Частина 70. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями (EN 81-70:2003, IDT)

ДСТУ EN 81-70:2022 (EN 81-70:2021, IDT) Правила безпеки для конструкції та монтажу ліфтів. Особливі застосування для пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 70. Доступ до ліфтів для осіб, включаючи осіб з обмеженими можливостями

ДСТУ EN 81-71:2022 (EN 81-71:2022. IDT) Правила безпеки для конструкції та монтажу ліфтів. Особливе застосування до пасажирських ліфтів і вантажних пасажирських ліфтів. Частина 71. Вандалонепроникні ліфти

ДСТУ CEN/TS 81-76:2022 (CEN/TS 81-76:2011. IDT) Правила безпеки для конструкції та монтажу ліфтів. Особливі застосування для пасажирських і вантажопасажпрських ліфтів. Частина 76. Евакуація осіб з обмеженими можливостями за допомогою ліфтів

ДСТУ EN 12158-1:2022 (EN 12158-1:2021, IDT) Підйомники будівельні для вантажів. Частина 1. Підйомники з доступними платформами

ДСТУ EN 1838:2019 Світлотехніка. Освітлення аварійне (EN 1838:2013, IDT)

ДСТУ EN 12101-2:2012 Системи димо- та тепловидалення. Частина 2. Технічні вимоги до вентиляційних пристроїв систем природного димо- та тепловидалення (EN 12101-2:2003, IDT)

ДСТУ EN 12464-1:2016 Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 1. Внутрішні робочі місця (EN 12464-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 13501-6:2019 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 6. Класифікація за результатами випробування щодо реакції на вогонь кабелів силових, контрольних та зв’язку (EN 13501-6:2018, IDT)

ДСТУ EN 50172:2019 Системи евакуаційного освітлення (EN 50172:2004, IDT)

ДСТУ EN 61643-11:2015 Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні. Частина 11. Пристрої захисту від імпульсних перенапруг, підключені до низьковольтних електромереж. Вимоги та методи випробування (EN 61643-11:2012/A11:2018, IDT)

ДСТУ CLC/TS 61643-12:2015 Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні. Частина 12. Пристрої захисту від імпульсних перенапруг, підключені до низьковольтних розподільчих систем. Принципи вибору та застосування (CLC/TS 61643-12:2009, IDT)

ДСТУ EN 62305-4:2012 Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах (EN 62305-4:2011, IDT)

ДСТУ IEC 60038:2015 Еталонна напруга за ІЕС (IEC 60038:2009, IDT)

ДСТУ HD 62640:2016 Пристрої захисного відключення з максимальним струмовим захистом чи без нього для штепсельних розеток побутового та аналогічного застосування (HD 62640:2015, IDT)

ДСТУ EN 13256:2017 (EN 13256:2016, IDT) Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю. Характеристики, потрібні для використання під час будівництва тунелів та підземних конструкцій

ДСТУ EN 13967:2019 (EN 13967:2012, IDT) Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Пластикові та гумові вологостійкі листи, зокрема листи для гідроізоляції фундаментів. Визначення та характеристики

ДСТУ Б В.2.7-103-2000 Мастики будівельні полімерні клеючі латексні. Технічні умови (ГОСТ 30307-95)

ДСТУ Б В.2.7-108-2001 Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови (ГОСТ 30693-2000)

ДСТУ 7372:2013 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання у дренажних системах (EN 13252:2000, MOD)

ДСП 6.177-2005-09-02 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ-2005)

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСанПіН 145-2011 Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСанПіН 8.2.1-181-2012 Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

ДСН 463-2019 Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови

Наказ МОЗ від 21.02.2023 № 354 Про затвердження Державних санітарних норм і правил “Санітарно-протиепідемічні вимоги до новозбудованих, реставрованих і реконструйованих закладів охорони здоров’я” та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.04.2023 за № 562/39618

Наказ МОЗ від 14.07.2020 №1596 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2020 за № 741/35024

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online