ДСТУ 8905:2019 Битум и битумные вяжущие. Метод определения показателя когезии

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Бітум та бітумні в’яжучі
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА КОГЕЗІЇ

ДСТУ 8905:2019

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38), Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 15 жовтня 2019 р. № 311 з 2020–10–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Апаратура та матеріали

5 Відбирання проб та підготування зразків до випробування

6 Проведення випробування

7 Опрацювання результатів

8 Точність методу

8.1 Збіжність

8.2 Відтворюваність

9 Протокол випробування

10 Вимоги щодо безпеки

Додаток А (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМ ТА БІТУМНІ В’ЯЖУЧІ
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА КОГЕЗІЇ

BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS
METOD OF COHESION DETERMINATION

Чинний від 2020–10–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення показника когезії бітумів та бітумних в’яжучих (далі — бітумних в’яжучих), що їх використовують як в’яжучий матеріал під час будівництва та ремонтування дорожніх одягів автомобільних доріг у всіх дорожньо-кліматичних районах України згідно з ДБН В.2.3-4 та іншими нормативними документами. Суть методу полягає у визначенні показника когезії, що відповідає максимальному напруженню плівки бітумного в’яжучого заданої товщини, розміщеної між двома взаємно паралельними полімерними стрічками за їх плоско-паралельного зсуву з постійною швидкістю.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ 367–91 Ножі господарські. Загальні технічні умови

ДСТУ 3962–2000 (ГОСТ 12.4.137–2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-122:2009 Скло листове. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ)

ДСТУ EN 58:2018 (EN 58:2012, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих

ДСТУ EN ІSО 7010:2019 (EN ISO 7010:2012; А1:2014; А2:2014; А3:2014; А4:2014; А5:2015; А6:2016; А7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Аmd 1:2012; Аmd 2:2012; Аmd 3:2012; Аmd 4:2013; Аmd 5:2014; Аmd 6:2014; Аmd 7:2016, IDT) Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки

ДСТУ EN 12597:2018 (EN 12597:2014, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Словник термінів

ДСТУ EN 45501:2017 (EN 45501:2015, IDT) Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів

ДСТУ ISO 1770:2005 Термометри паличні загальної призначеності. Технічні вимоги (ІSО 1770:1981, IDT)

ГОСТ 12.1.018–93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online