ДСТУ 4274:2019 Консервы молочные. Молоко цельное сгущенное с сахаром. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Консерви молочні
МОЛОКО НЕЗБИРАНЕ
ЗГУЩЕНЕ З ЦУКРОМ
Технічні умови

ДСТУ 4274:2019

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки» (ТК 140) спільно з Національною асоціацією виробників дитячого харчування, молочноконсервної та сокової продукції «Укрконсервмолоко»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 13 листопада 2019 р. № 352 з 2020-11-01

З Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 4274:2003

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля, утилізування

7 Марковання

8 Пакування

9 Правила зберігання та транспортування

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Гарантії виробника

Додаток А (довідковий) Код продукції згідно з Державним класифікатором продукції та послуг

Додаток Б (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНСЕРВИ МОЛОЧНІ
МОЛОКО НЕЗБИРАНЕ ЗГУЩЕНЕ З ЦУКРОМ
Технічні умови

CANNED MILK
THE WOLLY CONDENSEN MILK WITH SUGAR
Specification

Чинний від 2020-11-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на молоко незбиране згущене з цукром (далі — продукт), що виробляють з пастеризованого коров’ячого молока випарюванням частини вологи у вакуум-випарних апаратах і консервуванням цукром.

Продукт призначено для безпосереднього вживання в їжу та для промислового перероблення.

1.2 Вимоги щодо безпеки наведено в розділі 5, вимоги щодо охорони довкілля — в розділі 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2212:2003 Молочна промисловість. Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3662:2018 Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови

ДСТУ 4324:2004 Молочна промисловість. Виробництво молочних консервів. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361-2008 Цукор білий. Технічні умови (ГОСТ 31361-2008, IDT)

ДСТУ 4834:2007 Молоко та молочні продукти. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання

ДСТУ 4873:2007 Цукор молочний. Технічні умови

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7357:2013 Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролювання

ДСТУ 7381:2013 Консерви молочні. Визначення сахарів йодометричним методом

ДСТУ 7771:2015 Банки металеві для консервів. Технічні умови

ДСТУ 8131:2015 Вершки-сировина. Технічні умови

ДСТУ8551:2015 Консерви молочні згущені та продукти молочні сухі. Визначання кислотності потенціометричним та титрометричним методами

ДСТУ 8563:2015 Консерви молочні. Методи визначення фізичних та органолептичних показників

ДСТУ 8573:2015 Консерви молочні. Методи визначення в’язкості

ДСТУ 8574:2015 Продукти молочні. Методи визначення масової частки вологи в молочних сухих і згущених продуктах та молоковмісних консервах

ДСТУ OIML R 87:2017 (OIML R 87:2016, IDT) Кількість фасованого товару в упаковках

ДСТУ IDF 122 С:2003 Молоко і молочні продукти. Підготовка проб і розведень для мікробіологічного досліджування (IDF 122 С:1996, IDT)

ДСТУ ISO 707:2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб (ISO 707:1997, IDT)

ДСТУ ISO 1737:2002 Молоко згущене без цукру та молоко згущене з цукром. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (Контрольний метод) (ISO 1737:1999, IDT)

ДСТУ ISO 2911/IDF 35:2014 Молоко згущене з цукром. Визначення масової частки сахарози поляриметричним методом (ISO 2911:2004/IDF 35:2004, IDT)

ДСТУ ISO 8968-1:2005 (IDF 20-1:2001) Молоко. Визначення вмісту азоту. Частина 1. Метод Кєльдаля (ISO 8968-1:2001, IDF 20-1:2001, IDT)

ДСТУ Б А.3.2-12 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.004-91 ССБП. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 30648.2-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения общего белка (Продукти молочні для дитячого харчування. Методи визначення загального білка).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах