ДСТУ EN ISO 16092-1:2019 Безпечність машин. Преси. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки (EN ISO 16092-1:2018, IDT; ISO 16092-1:2017, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин
ПРЕСИ
Частина 1. Загальні вимоги
щодо безпеки

ДСТУ EN ISO 16092-1:2019
(EN ISO 16092-1:2018, IDT;
ISO 16092-1:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 29 грудня 2020 р. № 518 з 2021–11–01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 16092-1:2018 Machine tools safety - Presses - Part 1: General safety requirements (ISO 16092-1:2017) (Безпечність машин. Преси. Частина 1. Вимоги щодо безпеки) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ІSО 16092-1:2017

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.1 Загальні вимоги

5.2 Основні конструктивні міркування

5.3 Механічні небезпеки в інструментальній зоні

5.4 Система керування та моніторингу

5.5 Налагодження інструментів, випробувальні ходи, технічне обслуговування та мащення

5.6 Інші механічні небезпеки

5.7 Проковзування, спотикання та падіння

5.8 Захист від інших небезпек

6 Перевіряння вимог та/або заходів щодо безпеки

7 Інформація для користувача

7.1 Загальні положення

7.2 Марковання

7.3 Застороги

7.4 Інструкція з експлуатації

Додаток А (довідковий) Суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та захисні заходи

Додаток В (довідковий) Закриті інструменти

Додаток С (довідковий) Eлектрочутливе захисне устатковання (ЕSРЕ), у якому використовуються активні опто-електронні захисні пристрої (АОРDs)

Додаток D (обов’язковий) Розрахунок мінімальних відстаней

Додаток Е (довідковий) Режим роботи повзуна

Додаток F (обов’язковий) Метод перевіряння шуму

Бібліографія

Додаток ZA (довідковий) Відповідність EN ISO 16092-1:2018 вимогам Директиви ЄС 2006/42/ЄС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 16092-1:2019 (EN ISO 16092-1:2018, IDT; ISO 16092-1:2017, IDT) «Безпечність машин. Преси. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки», прийнятий методом перекладу, ― ідентичний щодо EN ISO 16092-1:2018 (версія en) «Machine tools safety ― Presses ― Part 1: General safety requirements (ISO 16092-1:2017)».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, ― ТК 75 «Верстати».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

― слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

― структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» ― оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

― у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

― вилучено «Європейську передмову» до EN ISO 16092-1:2018 та «Передмову» до ISO 16092-1:2017 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

― познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

― долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

В цьому стандарті є посилання на ISO 13851:2002, ISO 13854:1996, IEC 61496-2:2013 та IEC 61496-3, які не прийнято в Україні як національні стандарти.

ВСТУП до ІSО 16092-1:2017

Цей стандарт є стандартом типу С, як зазначено у ІSО 12100.

Цей стандарт стосується з точки зору безпеки машин зокрема таких груп, представлених на ринку:

― виробників машин (малі, середні та великі підприємства);

― органів нагляду за охороною здоров’я та безпекою (органів регулювання, запобігання нещасним випадкам, нагляду за ринком тощо)

Крім того рівень безпеки машин, який забезпечується за допомогою цього стандарту, може мати вплив на такі групи:

― користувачі машин/службовці (наприклад, малі, середні та великі підприємства);

― користувачі машин/службовці (наприклад, професіональні спілки, організації, що обслуговують людей зі специфічними потребами);

― сервісні організації, наприклад, для технічного обслуговування (малі, середні та великі підприємства);

― споживачі (у випадку машин, призначених для використання споживачами).

Переліченим вище групам була надана можливість брати участь у процесі розроблення цього стандарту.

Машини і небезпеки, небезпечні ситуації та небезпечні події, на які поширюється цей стандарт, наведено у розділі «Сфера застосування».

Якщо вимоги цього стандарту типу С відрізняються від вимог стандартів типу А і В, для машин, спроектованих і виготовлених згідно з вимогами цього стандарту типу С, вимоги стандарту типу С мають перевагу над вимогами інших стандартів.

Цей стандарт призначений для використання принаймні з однією із відповідних частин (ІSО 16092-2 для механічних пресів, ІSО 16092-3 для гідравлічних пресів, ІSО 16092-4 для пневматичних пресів).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ПРЕСИ
Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки

MACHINE TOOLS SAFETY
PRESSES
Part 1: General safety requirements

Чинний від 2021–11–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює технічні вимоги та заходи безпеки до уваги проектувальників, виробників та постачальників пресів, призначених для обробляння холодного металу чи матеріалів, що містять холодний метал, але які можуть бути використані рівною мірою для обробляння інших листових матеріалів (наприклад, картону, пластмаси, гуми, шкіри тощо).

Вимоги цього стандарту враховують застосування за призначенням, як визначено у 3.23 ISO 12100:2010, а також логічно передбачуване неправильне застосування як визначено у 3.24 ISO 12100:2010. Цей стандарт розглядає можливий доступ до преса з будь-якого напрямку, усі суттєві небезпеки на різних етапах життєвого циклу машини, описані у розділі 4, та визначає запобіжні заходи безпеки як для оператора,так і для інших осіб в зоні ризику.

Цей стандарт стосується пресів, які можуть діяти самостійно, а також може використовуватися як посібник для проектування пресів, призначених до вбудовування у виробничу систему.

Закриті преси механічно передають зусилля для різання, формування або оброблювання холодного металу чи інших листових матеріалів за допомогою інструментів або штампів, приєднаних до повзунів/поршнів чи керованих ними, у діапазоні розмірів від малих високошвидкісних машин, керованих одним оператором, призначених для виготовлення дрібних деталей, до великих машин з відносно низькою швидкістю, керованих кількома операторами і призначених для виготовлення великих деталей.

Цей стандарт не поширюється на машини, основним призначенням яких за проектом є:

а) різання металу гільйотинними ножицями;

b) встановлення фіксуючих елементів, тобто заклепування, поєднання скобами, прошивання;

c) вигинання або фальцювання;

d) вирівнювання;

e) пресування револьверним пуансоном;

f) видавлювання;

g) ударне кування або штампування;

h) ущільнення металічного порошку;

і) вузькопрофільне пробивання машинами, спроектованими виключно під профілі, наприклад, для будівельної промисловості;

j) точкове зварювання;

k) згинання труб;

l) обробляння пневматичним молотом.

Цей стандарт не поширюється на небезпеки, пов’язані з використанням пресів у вибухонебезпечному середовищі.

Цей стандарт містить вимоги безпеки, стосовно використання електронних систем з програмуванням (РЕS) та пневматичних систем з програмуванням (РРS).

Цей стандарт не поширюється на машини, виготовлені до дати його публікації.

У цьому стандарті розглянуто загальні суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та події, притаманні пресам та допоміжним пристроям, призначеним для обробляння холодного металу або матеріалів, які містять холодний метал (див. розділ 4). Цей стандарт містить загальні вимоги безпеки для пресів, описаних у цьому розділі, і повинен використовуватися разом з іншими частинами стандартів серії ІSО 16092.

Небезпеки, характерні для різних типів пресів, розглянуто в ІSО 16092-2, ІSО 16092-3 та ІSО 16092-4.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування, цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 230-5:2000 Test code for machine tools — Part 5: Determination of the noise emission

ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components

ISO 4414:2010 Pneumatic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components

ISO 7731 Ergonomics — Danger signals for public and work areas — Auditory danger signals

ISO 11428 Ergonomics — Visual danger signals — General requirements, design and testing

ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction

ISO 13732-1:2006 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces

ISO 13849 (all parts) Safety of machinery — Safety-related parts of control systems

ISO 13850 Safety of machinery — Emergency stop function — Principles for design

ISO 13851:2002 Safety of machinery — Two-hand control devices — Functional aspects and design principles

ISO 13854:1996 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

ISO 13855:2010 Safety of machinery — Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body

ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs

ISO 14119:2013 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

ISO 14120:2015 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

ISO 14122 (all parts) Safety of machinery — Permanent means of access to machinery

ISO/TR 11688-1 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning

IEC 60204-1:2016 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements

IEC 60947-5-8 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-8: Control circuit devices and switching elements — Three-position enabling switches

IEC 61496-1:2012 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and test

IEC 61496-2:2013 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs)

IEC 61496-3 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 3: Particular requirements for Active Opto-electronic Protective Devices responsive to Diffuse Reflection (AOPDDR).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 230-5:2000 Метод випробування верстатів. Частина 5. Визначення рівня випромінювання шуму

ISO 4413:2010 Система гідравлічна. Загальні правила та вимоги щодо безпеки для систем та їхніх складників

ISO 4414:2010 Пневматика. Загальні правила та вимоги безпеки для систем та їх складових частин (ISO 4414:2010)

ISO 7731 Ергономіка. Сигнали небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору. Звукові сигнали небезпеки

ISO 11428 Ергономіка. Сигнали небезпеки візуальні. Загальні вимоги, проектування та випробування

ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків

ISO 13732-1:2006 Ергономіка теплового середовища. Методи оцінювання реакції людини на контакт з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні

ISO 13849 (всі частини) Безпека машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки

ISO 13850 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування

ISO 13851:2002 Безпечність машин. Пристрій дворучного керування. Функціональні аспекти та принципи керування

ISO 13854:1996 Мінімальні зазори для уникнення частин тіла людини

ISO 13855:2010 Безпечність машин. Розміщення захисного обладнання залежно від швидкостей переміщення частин людського тіла

ISO 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками

ISO 14119:2013 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, зʼєднані з огорожами. Принципи проектування та вибору

ISO 14120:2015 Безпечність машин. Захисні огорожі. Загальні вимоги до проектування та будівництва стаціонарних і знімних захисних огорож

ISO 14122 (всі частини) Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин

ISO/TR 11688-1 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування

IEC 60204-1:2016 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

IEC 60947-5-8 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-8. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Трипозиційні перемикачі з функцією розблокування

IEC 61496-1:2012 Безпечність машин. Захисне електрочутливе обладнання. Частина 1. Загальні вимоги та випробування

IEC 61496-2:2013 Безпечність машин. Захисне електрочутливе обладнання. Частина 2. Особливі вимоги до обладнання, що використовує активні оптико-електронні захисні пристрої (AOPDs)

IEC 61496-3 Безпечність машин. Захисне електрочутливе обладнання. Частина 3. Особливі вимоги до активних оптоелектронних захисних пристроїв, що реагують на дифузне відбиття (AOPDDR)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online