ДСТУ Б Б.2.2-11:2016 Елементи (частини) об`єктів благоустрою населених пунктів. Загальні технічні вимоги

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕМЕНТИ (ЧАСТИНИ) ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Загальні технічні вимоги

ДСТУ Б 5.2.2-11:2016

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього природного середовища "УкрВОДГЕО"

РОЗРОБНИКИ: І. Бондар; В. Костенко (науковий керівник); Д. Почепецький

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.06.2016 р. № 189, чинний з 2017-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу Б.2.2 "Планування та забудова міст і функціональних територій"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки

5 Загальні вимоги до елементів (частин) благоустрою

6 Покриття

7 Зелені насадження

8 Будівлі та споруди системи збирання та перевезення побутових відходів

9 Засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами

10 Технічні засоби регулювання дорожнього руху

11 Будівлі та споруди системи інженерного захисту території

12 Комплекси та об'єкти монументального мистецтва

13 Обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків

14 Малі архітектурні форми

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕМЕНТИ (ЧАСТИНИ) ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Загальні технічні вимоги

ЭЛЕМЕНТЫ (ЧАСТИ) ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Общие технические требования

ELEMENTS (PARTS) OF THE PUBLIC SERVICES AND UTILITIES OBJECTS
OF COMMUNITIES General technical requirements

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт містить основні вимоги до проектування, будівництва та утримання елементів (частин) об'єктів благоустрою населених пунктів.

1.2  Елементи (частини) об'єктів благоустрою визначаються відповідно до статті 21 Закону України "Про благоустрій населених пунктів".

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

Закон України "Про благоустрій населених пунктів";

Закон України "Про автомобільні дороги"

Закон України "Про відходи"

Закон України "Про рекламу"

Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні"

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

Правила паркування транспортних засобів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342

Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067

Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306

Технічні правила ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678

Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754

Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788

Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28 грудня 2009 року № 216, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2010 року за № 218/17513

Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/266977

Методика роздільного збирання побутових відходів, затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895

Правила експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за № 170/20483

Порядок встановлення та утримання охоронних дощок та охоронних знаків на нерухомих пам'ятках, затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України з будівництва та архітектури від 27 січня 2004 року № 30/10, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2004 року за № 172/8771

Правила розміщення та обладнання зупинок міського електро-та автомобільного транспорту, затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від

15  травня 1995 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України ЗО травня 1995 року за № 160/6966

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 квітня 2011 року за № 457/19195

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 379/1404

НПАОП 02.0-1.08-95 Правила охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України, затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від ЗО листопада 1995 року № 51, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 1995 року за № 457/993

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451, зі змінами і доповненнями, затвердженими наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 25 лютого 2000 року і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2000 року за № 213/4434

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533

НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджені наказом Міністерства з надзвичайних ситуацій України від 01 березня 2006 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 року за № 405/12279

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду України від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137

ПУЕ:2009 Правила улаштування електроустановок

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН А.3.2-2 -2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН Б.2.2 -5:2011 Благоустрій територій

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.1-25:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.3-4:2015 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-18:2007 Споруди транспорту. Трамвайні та тролейбусні лінії Загальні вимоги до проектування

ДБН В.2.3-22:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування

ДБН В.2.5-28:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-161:2010 Конструкції будинків і споруд. Дерев'яні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-162:2010 Конструкції будинків і споруд. Кам'яні та армокам'яні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-163:2010 Конструкції будинків і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу

ДБН В.2.6-165:2011 Конструкції будинків і споруд. Алюмінієві конструкції. Основні положення

ГБН В.2.3-218-550:2010. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування

ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93) Кутики сталеві гарячекатані рівнополичні. Сортамент

ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування

ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху

ДСТУ 2839-94 (ГОСТ 1583-93) Сплави алюмінієві ливарні. Технічні умови

ДСТУ 3090-95 Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення

ДСТУ 3308-96 Знаки маршрутні для міського електротранспорту Технічні умови та правила застосування

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ISO 6935-2:1991, NEQ)

ДСТУ 4036-2001 Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4092-2002 Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки

ДСТУ 4100-2014 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 4123-2006 Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4157-2003 Безпека дорожнього руху. Засоби технічні периферійні автоматизованих систем керуванням дорожнім рухом. Типи, загальні технічні вимоги та вимоги безпеки

ДСТУ 4158-2003 Безпека дорожнього руху. Автоматизовані системи керування дорожнім рухом. Загальні вимоги

ДСТУ 6007:2008 Саджанці субтропічних культур. Технічні умови

ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення

ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 Настанова з улаштування контейнерних майданчиків

ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху

ДСТУ Б В.2.3-9-2003 Споруди транспорту. Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-11-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-25:2009 Споруди транспорту. Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99) Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-9:2008 Конструкції будинків і споруд. Профілі сталеві листові гнуті з трапецієподібними гофрами для будівництва. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-49:2008 Конструкції будинків і споруд. Огородження сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови

ДСТУ Б 13.2.6-52:2008 Конструкції будинків і споруд. Сходи маршеві, площадки та огородження сталеві. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-62:2008 Конструкції будинків і споруд. Марші та сходові площадки залізобетонні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-113:2010 Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для покриття трамвайних шляхів (ГОСТ 19231.0-83, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-120:2010 Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для покриття міських доріг. Технічні умови (ГОСТ 21924.0-84, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-133:2010 Конструкції будинків і споруд. Опори залізобетонні дорожніх знаків. Технічні умови (ГОСТ 25459-82, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-150:2010 Конструкції будинків і споруд. Деталі профільні з деревини і деревинних матеріалів для будівництва. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-122:2009 Скло листове. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-138:2008 Будівельні матеріали. Щебінь, гравій та пісок декоративні з природного каменю. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-145:2008 Будівельні матеріали. Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-146:2008 Будівельні матеріали. Вироби полівінілхлоридні погонажні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-156:2008 Будівельні матеріали. Скло листове узорчате. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-161:2008 Будівельні матеріали. Плити декоративні на основі природного каменю. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 15.001:2009 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения

(ГОСТ 15.001-88, IDT) (Система розроблення та постановки продукції на виробництво. Продукція виробничо-технічного призначення)

ДСТУ ГОСТ 4677:2009 Фонари. Общие технические условия (ГОСТ 4677-82, IDT) (Ліхтарі. Загальні технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 10632:2009 Плити деревинно-стружкові. Технічні умови (ГОСТ 10632-2007, IDT)

ДСТУ EN 622-1:2006 Плити деревинно волокнисті. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги (EN 622-1:20036)

ДСТУ EN 1561:2010 Литво. Сірий чавун. Технічні умови (EN 1561:1997, IDT)

ДСТУ EN 13592:2008 Мішки пластикові для збирання побутових відходів. Типи, вимоги та методи випробування (EN 13592:2003+А1:2007, IDT)

ДСТУ EN 60662-2001 Лампи натрієві високого тиску (EN 60662:1993, IDT)

ДСТУ ІЕС 60081:2007 Лампи люмінесцентні двоцокольні. Вимоги до робочих характеристик (ІЕС 60081:2001, IDT)

ДСТУ ІЕС 60598-1-2002 Світильники. Частина 1. Загальні вимоги й випробування (ІЕС 60598-1:1999, IDТ)

ДСТУ ІЕС 60598-2-3:2009 Світильники. Частина 2-3. Додаткові вимоги. Світильники для освітлення вулиць і доріг (ІЕС 60598-2-3:2002, IDТ)

ДСТУ ІЕС 60598-2-7:2007 Світильники. Частина 2-7. Додаткові вимоги. Світильники переносні садові (ІЕС 60598-2-7:1982, IDТ)

ДСТУ ІЕС 60598-2-20:2012 Світильники. Частина 2-20. Додаткові вимоги. Гірлянди освітлювальні (ІЕС 60598-2-20:2002, IDТ)

ДСТУ ІЕС 60901:2008 Лампи люмінесцентні одноцокольні. Вимоги до робочих характеристик (ІЕС 60901:2004, IDТ)

ДСТУ ІЕС 61167:2005 Лампи металогалогенові (ІЕС 61167:1992, IDТ)

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСТУ ГОСТ 9.303-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору (Єдина система захисту від корозії і старіння. Покриття металеві і неметалеві неорганічні. Загальні вимоги до вибору).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online