ДСТУ EN 620:2013 Підіймально-транспортувальне устатковання та системи безперервної дії. Конвеєри стрічкові стаціонарні для сипких матеріалів. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності (EN 620:2002 +...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Підіймально-транспортувальне устатковання та системи безперервної дії

КОНВЕЄРИ
СТРІЧКОВІ СТАЦІОНАРНІ ДЛЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ

Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності
(EN 620:2002 + А1:2010, IDТ)

ДСТУ EN 620:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання» (ТК16)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Андрієнко, канд. техн. наук; А. Башинський

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1424 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 620:2002 + А1:2010 Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for fixed belt conveyors for bulk material (Підіймально-транспортувальне устатковання та системи безперервної дії. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності, встановлені до стрічкових стаціонарних конвеєрів для сипких матеріалів) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь- якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 620:2002

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік небезпек

4.1 Механічні небезпеки

4.2 Електричні небезпеки

4.3 Термічні небезпеки

4.4 Небезпеки внаслідок електромагнітного випромінювання

4.5 Пожежо- та вибухонебезпеки

4.6 Небезпеки, що виникають унаслідок неврахованих ергономічних принципів під час проектування машини

4.7 Небезпеки, що виникають унаслідок відмови енергопостачання чи інших розладів функціювання

4.8 Небезпеки, що виникають під час обстеження, технічного обслуговування та чищення

5 Вимоги та заходи щодо безпечності та електромагнітної сумісності

5.1 Заходи щодо захисту від механічних небезпек

5.1.1 Загальні положення

5.1.2 Заходи щодо захисту від небезпек здавлювання

5.1.3 Заходи щодо захисту від небезпек порізу або розрізування

5.1.4 Заходи щодо захисту від небезпек втягування/захоплення

5.1.5 Заходи щодо захисту від викидання частин (машин чи перемішуваних матеріалів)

5.1.6 Заходи щодо захисту від небезпек ковзання, спотикання та падіння

5.2 Заходи щодо захисту від електричних небезпек

5.2.1 Електричне устатковання

5.2.2 Електростатичні заряди

5.3 Заходи щодо захисту від термічних небезпек

5.4 Електромагнітна сумісність (ЕМС)

5.5 Заходи щодо захисту від пожежо- та вибухонебезпек, зумовлених переміщуваними матеріалами

5.6 Заходи щодо захисту від небезпек, пов’язаних із недотриманням ергономічних норм під час проектування машин (невідповідність машин фізичним та психічним можливостям людини)

5.7 Заходи щодо захисту від небезпек, спричинюваних збоями енергетичного постачання та іншими функційними несправностями

5.8 Заходи щодо захисту від небезпек під час обстеження, технічного обслуговування та чищення

6 Перевіряння дотримання вимог та заходів щодо безпечності та електромагнітної сумісності

7 Інформація для користувача

7.1 Збірка настанов щодо експлуатування

7.1.1 Загальні вимоги

7.1.2 Настанови щодо монтування устатковання

7.1.3 Настанови щодо використовування устатковання

7.1.4 Настанови щодо технічного обслуговування

7.1.5 Навчання

7.2 Марковання

Додаток А Небезпека пожежі чи вибуху

Додаток 2А Відповідність цього стандарту основним вимогам Директиви 2006/42/ЕС

Додаток ZB Взаємозв’язок європейського стандарту з суттєвими вимогами Директиви ЕС

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, гармонізованих з європейськими та міжнародними стандартами, на які є посилання у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 620:2002 + А1:2010 Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for fixed belt conveyors for bulk material (Підіймально-транспортувальне устатковання та системи безперервної дії. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності, встановлені до стрічкових стаціонарних конвеєрів для сипких матеріалів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— познаку щодо внесення зміни А1 зроблено згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стандартизація» подвійною рискою на березі;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Нормативні посилання», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділах «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— до розділу 3 долучено «Національну примітку», виділену рамкою;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, гармонізованих з європейськими та міжнародними стандартами, на які є посилання у цьому стандарті);

— з «Передмови» до EN 620 у цей «Національний вступ» долучено те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

Стосовно зв’язку з Директивами ЕС див. інформацію у Додатках ZA і ZB, які долучено в цей стандарт. Цей стандарт належить до серії з п’яти стандартів, назви яких наведено нижче:

EN 617 Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for the equipment for the storage of bulk materials in silos, bunkers, bins and hoppers (Підіймально-транспортувальне устатковання та системи безперервної дії. Устатковання для зберігання сипких матеріалів у силосних баштах, бункерах, резервуарах та вмістищах. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності).

EN 618 Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of bulk materials except fixed belt conveyors (Підіймально-транспортувальне устатковання та системи безперервної дії. Устатковання для механічного переміщення сипких матеріалів, крім стаціонарних стрічкових конвеєрів. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності).

EN 619 Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of unit loads (Підіймально-транспортувальне устатковання та системи безперервної дії. Устатковання для механічного навантаження вантажних одиниць. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності).

EN 620 Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for fixed belt conveyors for bulk material (Підіймально-транспортувальне устатковання та системи безперервної дії. Конвеєри стрічкові стаціонарні для сипких матеріалів. Вимога щодо безпеки та електромагнітної сумісності).

EN 741 Continuous handling equipment and systems — Safety requirements for systems and their components for pneumatic handling of bulk materials (Підіймально-транспортувальне устатковання безперервної дії. Вимоги щодо безпеки систем та їхніх складників для пневматичного навантажування сипких матеріалів).

Копії стандартів, на які є посилання та які не чинні в Україні як національні, можна замовити в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 620:2002

Цей стандарт належить до стандартів типу С згідно з EN 1070:1998.

Продукція, на яку він поширюється, та ступінь охоплення небезпек зазначено в сфері застосування цього стандарту.

Під час розробляння цього стандарту були зроблені припущення, що:

— виробник та користувач узгоджуватимуть між собою конкретні умови щодо режимів та місць використання машин, враховуючи вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки праці;

— тільки належним чином підготовлений персонал експлуатуватиме ці машини;

— машини будуть утримувати в належному відремонтованому та робочому стані відповідно до настанов виробника, щоб зберігати встановлені характеристики, пов’язані з охороною здоров’я та безпечністю, впродовж їхнього строку служби;

— місце встановлення має бути достатньо освітлене;

— місце встановлення уможливлюватиме безпечне використання машин;

— конструктивні параметри елементів, що несуть навантаїу, гарантуватиме безпечне функцію- вання системи та складників у діапазоні навантаги від 0 % до 100 % номінальної продуктивності та протягом випробовування;

— усі частини машин, на які не встановлено вимоги:

a) будуть виготовлені з матеріалів адекватної міцності та довговічності, їхня якість буде прийнятною для використання за призначеністю;

b) матимуть обґрунтовану механічну конструкцію;

c) будуть сконструйовані відповідно до звичайної інженерної практики та інженерних правил, враховуючи всі види відмов та належні чинники безпечного експлуатування.

У разі укомплектовування підіймально-транспортувальної системи (машини) безперервної дії потрібно враховувати положення ЕN 617, ЕN 618 та ЕN 741.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТУВАЛЬНЕ УСТАТКОВАННЯ
ТА СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ
КОНВЕЄРИ СТРІЧКОВІ СТАЦІОНАРНІ ДЛЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ
Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
 КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
Требования безопасности и электромагнитной совместимости

CONTINUOUS HANDLING EQUIPMENT AND SYSTEMS
REQUIREMENTS FOR FIXED BELT
CONVEYORS FOR BULK MATERIALS
Safety and emc

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює технічні вимоги до стаціонарних стрічкових конвеєрів та систем, див. 3.1—3.2.3, призначених для безперервного переміщування сипких матеріалів з місця навантажування до місця розвантажування, щоб мінімізувати ризики, пов’язані з небезпеками, переліченими у розділі 4, які можуть виникати під час експлуатування та технічного обслуговування цього усталювання. Він установлює також вимоги щодо електромагнітної сумісності.

1.2 Цей стандарт застосовують у разі використовування за температури навколишнього середовища в діапазоні від мінус 15 °С до + 40 °С.

1.3 Цей стандарт не поширюється на:

a) усталювання для видобування вугілля відкритим способом чи підземного використовування, наприклад шахтах чи тунелях;

b) усталювання, використовувоне в загальнодоступних зонах чи для транспортування людей;

c) усталювання плавальне, землечерпальне та яке встановлюють на суднах;

d) конвеєри, що потребують високого ступеня чистоти з точки зору гігієни, наприклад тих, що перебувають у контакті з харчовими продуктами чи фармацевтичними препаратами;

е) конвеєри, у яких використовують рухому стрічку з іншою, ніж суцільногумовою чи полімерною поверхнею, як носій;

f) транспортування конвеєра; g) проектування утримувальної конструкції, яка не є частиною конвеєра (див. 3.2);

h) вплив вітру на устатковання;

i) небезпеки внаслідок переміщення специфічних небезпечних матеріалів (наприклад, вибухових речовин, радіаційних матеріалів);

j) небезпеки внаслідок контактування або вдихання шкідливих рідин, газів, пари, диму чи пилу;

k) біологічні та мікробіологічні (вірусні чи бактеріальні) небезпеки;

l) небезпеки внаслідок випромінювання тепла від переміщуваних матеріалів;

m) небезпеки, спричинені функціюванням в електромагнітних полях поза діапазоном, визначеним у EN 6100-6-2:1999;

n) небезпеки, спричинені функціюванням, на яке поширюються спеціальні регламенти (наприклад, у вибухонебезпечних середовищах);

o) небезпеки, спричинені шумом;

p) небезпеки, спричинені використовуанням джерел іонізувального випромінювання;

q) небезпеки, спричинені гідравлічним усталюванням.

Вимоги щодо безпеки, означені в цьому стандарті, використовують для усталювання та систем, які будуть постачено на ринок після дати опублікування цього стандарту.

Примітка. Директиву 9 4/9/ЕС щодо устатковання та захисних систем, призначених для використовування в потенційно вибухонебезпечних середовищах, можна застосувати до типу машин чи устатковання згідно з цим стандартом. Цей стандарт не призначено, щоб підтримувати основні вимоги в частині охорони здоров’я та безпечності, визначені в Директиві 94/9/ЕС.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів, поданих нижче. У разі не- датованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 349:1993 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 418:1992 Safety of machinery — Emergency stop equipment — Functional aspects — Principles for design

EN 457:1992 Safety of machinery — Auditory danger signals — General requirements — Design and testing (ISO 7731:1986, modified)

EN 563:1994 Safety of machinery — Temperatures of touchable surfaces — Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces

EN 574:1996 Safety of machinery— Two-hand control devices— Functional aspects— Principles for design

EN 614-1:1995 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 617 Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for equipment for the storage of bulk materials in silos, bunkers, bins and hoppers

EN 618 Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of bulk material except fixed belt conveyors

EN 619 Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of unit loads

EN 741 Continuous handling equipment and systems — Safety requirements for systems and their components for pneumatic handling of bulk materials

EN 811:1996 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs

EN 842:1996 Safety of machinery— Visual danger signals — General requirements — Design and testing

EN 953:1997 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 1005-1:2001 Safety of machinery — Human physical performance — Part 1: Terms and Definitions

EN 1005-2 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery

EN 1005-3:2002 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation

EN 1037:1995 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1050:1996 Safety of Machinery — Principles for Risk Assessment

EN 1070:1998 Safety of machinery — Terminology

EN 1088: 1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1127-1:1997 Explosive Atmospheres — Explosion prevention and protection — Part 1: Basic concepts and methodology

EN 1760-2:2001 Safety of machinery — Pressure sensitive protective devices — Part 2: General principles for the design and testing of pressure sensitive edges and pressure sensitive bars

EN ISO 12100-1 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 12150-1:2000 Glass in building— Thermally toughened soda lime silicate safety glass — Part 1: Definition and description

EN ISO 14122-1:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machines and Industrial plants — Part 1: Choice of fixed means of access between two levels

EN ISO 14122-2:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machines and Industrial plants — Part 2: Working platforms and gangways

EN ISO 14122-3:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machines and Industrial plants — Part 3: Stairways, Stepladders and guard-rails

EN ISO 14122-4 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed iadders (ISO 14122-4:2004)

EN ISO 12543:1998 Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — Part 2: Laminated safety glass

EN 13202:2000 Ergonomics of the thermal environment — Temperatures of touchable hot surfaces — Guidance for establishing surface temperature limit values in production standards with the aid of EN 563:1994

EN 50081-1:1992 Electromagnetic compatibility — Generic emission standard — Part 1: Residential, commercial and light industry

EN 61000-6-2:1999 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity for Industrial environments (IEC 61000-6-2:1999)

EN 60204-1:1997 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: Specification for general requirements (IEC 60204-1:1997)

EN 60204-11:2000 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 11: requirements for HV eguipment for voitages above 1000 V a.c.or 1500 V d.c. and not exceeding 36kV (IEC 60204-11:2000)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529:1989)

IEC 60947-5-1:1997 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices (IEC 60947-5-1:1997)

EN 61310-1:1995 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals (IEC 61310-1:1995)

EN 61496-1:1997 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1:1997)

ISO 2148:1974 Continuous handling equipment — Nomenclature

ISO 6184-1:1985 Explosion protection systems — Part 1: Determination of explosion indices of combustible dust in air

IEC 61241-1-1:1999 Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust — Part 1: Electrical apparatus protected by enclosures and surface temperature limitation — Specification for apparatus

CENELEC Report No. R044-001:1999 Safety of machinery — Guidance and recommendations for the avoidance of hazards due to static electricity.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ЕN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для захисту рук небезпечних зон

EN 349:1993 Безпечність машин. Мінімальні проміжки, щоб уникнути здавлювання частин людського тіла

EN 418:1992 Безпечність машин. Пристрої аварійної зупинки. Функціювання і принципи проектування

EN 457:1992 Безпечність машин. Звукові сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробовування

EN 563:1994 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлювання граничних значень температур гарячих поверхонь

EN 574:1996 Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функційні аспекти та принципи проектування

EN 614-1:1995 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 617 Підіймально-транспортувальне устатковання та системи безперервної дії. Устатко- вання для зберігання сипких матеріалів у силосних баштах, бункерах, резервуарах та вмістищах. Вимоги щодо безпечності та електромагнітної сумісності

EN 618 Підіймально-транспортувальне устатковання та системи безперервної дії. Устатковання для механічного переміщення сипких матеріалів, крім стаціонарних стрічкових конвеєрів. Вимоги щодо безпечності та електромагнітної сумісності.

EN 619 Підіймально-транспортувальне устатковання та системи безперервної дії. Устатковання для механічного переміщення штучних вантажів. Вимоги щодо безпечності та електромагнітної сумісності

EN 741 Підіймально-транспортувальне устатковання та системи безперервної дії. Вимоги щодо безпечності систем та їх складників для пневматичного переміщення сипких матеріалів

EN 811:1996 Безпечність машин. Безпечні відстані для захисту ніг від небезпечних зон

EN 842:1996 Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробовування

EN 953:1997 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 954-1:1996 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування

EN 1005-1:2001 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення

EN 1005-2 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їх складових частин

EN 1005-3:2002 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

EN 1037:1995 Безпечність машин. Захист від несподіваного пуску

EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

EN 1070:1998 Безпечність машин. Термінологія

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибирання

EN 1127-1:1997 Вибухонебезпечне середовище. Убезпечування від вибухів і захист від них. Частина 1. Основні концепції і методологія

EN 1760-2:2001 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 2. Загальні принципи проектування та випробовування чутливих до тиску сполучень та чутливих до тиску затворів

EN ISO 12100-1 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин.Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи

EN ISO 12150-1:2000 Скло в будівництві. Загартоване натрій-кальцій-силікатне безпечне скло. Частина 1. Визначення та опис

EN ISO 14122-1:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір фіксованих засобів доступу

EN ISO 14122-2:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи

EN ISO 14122-3:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини зі східцями й перила

EN ISO 14122-4 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 4. Драбини зафіксовні

EN ISO 12543:1998 Скло у будівництві. Багатошарове скло та багатошарове безпечне скло. Частина 2. Багатошарове безпечне скло

EN 13202:2000 Ергономіка теплового середовища. Температури гарячих поверхонь, доступних для дотику. Посібник для установлювання граничних значень температур поверхонь у стандартах на продукцію з використовуванням ДСТУ EN 563-2001

EN 50081-1:1992 Електромагнітна сумісність. Загальний стандарт щодо емісії. Частина 1. Побут, торгівля та легка промисловість

EN 61000-6-2:1999 Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість у промисловому середовищі

EN 60204-1:1997 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

EN 60204-11:2000 Безпечність машин. Електричне оснащення машин. Частина 11. Вимоги до високовольтного обладнання з напругою понад 1000 В змінного струму або 1500 В постійного струму, але не більше ніж 36 кВ

EN 60529:1991 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (код IP)

ІЕС 60947-5-1:1997 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл

EN 61310-1.1995 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів

EN 61496-1:1997 Безпечність машин. Електрочутливе захисне обладнання. Частина 1. Загальні вимоги та випробовування

ISO 2148:1974 Підіймально-транспортувальне устатковання безперервної дії. Номенклатура

ISO 6184-1:1985 Системи захисту від вибуху. Частина 1. Визначання показників вибухо- небезпечності горючого пилу в повітрі

ІЕС 61241-1-1:1999 Електричні апарати для використання в контакті з горючим пилом. Частина 1. Електричні апарати, захищені оболонками, та обмеження температури поверхні. Технічні умови на апарати

CENELEC Report No. R044-001.1999 Звіт CENELEC Безпечність машин. Настанови та рекомендації щодо уникнення небезпек унаслідок статичної електрики.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online