ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016 Настанова з улаштування земляного полотна автомобільних доріг

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний транспортний університет (НТУ) Міністерства освіти і науки України; Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ) Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор)

РОЗРОБНИКИ: В. Вирожемський, канд. техн. наук; І. Волошина; І. Даніленко; В. Каськів, канд. техн. наук; С. Каськів; Д. Клижко;0. Лебедев; А. Литвиненко; В. Нагайчук, канд. техн. наук; Д. Павлюк, д-р техн. наук; В. Петрович, канд. техн. наук; В. Савенко, д-р техн. наук (науковий керівник); Є. Ткачук; І. Шуляк; М. Шур'яков

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19.02.2016 р. № 32, чинний з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ НА ЗАМІНУ ВБН В.2.7-218-171-2002

4 Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.3 "Споруди транспорту"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4 Організація робіт із спорудження земляного полотна

4.1 Загальні положення

4.2 Порядок організації виконання робіт

4.3 Вимоги з охорони навколишнього природного середовища

5 Підготовчі роботи

5.1 Загальні положення

5.2 Геодезичне забезпечення будівництва

5.3 Розчищення дорожньої смуги

5.4 Розробка ґрунтових кар'єрів

5.5 Улаштування тимчасових доріг

6 Спорудження земляного полотна

6.1 Загальні положення

6.2 Зняття і складування родючого шару ґрунту

6.3 Відведення поверхневих вод

6.4 Підготовка основи земляного полотна

6.5 Спорудження насипу з ґрунтів бічних резервів

6.6 Грейдерні роботи

6.7 Бульдозерні роботи

6.8 Скреперні роботи

6.9 Розробка ґрунтів екскаватором

6.10 Розробка виїмок і спорудження насипів землерийно-транспортними машинами при поздовжньому переміщенні ґрунту

6.11 Особливості робіт на косогорах

6.12 Особливості робіт при розширенні земляного полотна

7 Ущільнення ґрунтів

7.1 Загальні положення

7.2 Укочування

7.3 Трамбування

7.4 Вібраційне ущільнення

7.5 Складні для виконання робіт умови та інші особливі випадки

8 Улаштування водовідвідних і дренажних споруд

8.1 Канави і кювети відкритого водовідводу

8.2 Перехоплюючий і підкюветний дренаж

8.3 Дренуючі, гідроізолюючі і капіляроперериваючі шари

9 Опоряджувальні й укріплювальні роботи

9.1 Підготовчі роботи

9.2 Улаштування конструкцій укріплення

9.3 Догляд за конструкціями укріплення

9.4 Контроль якості укріплювальних робіт

9.5 Рекультивація порушених земель

10 Спорудження земляного полотна в складних інженерно-геологічних умовах

10.1 Спорудження земляного полотна в умовах підвищеної вологості фунтів

10.1.1 Загальні положення

10.1.2 Технологія виконання робіт

10.2 Спорудження земляного полотна в посушливих районах

10.3 Спорудження земляного полотна в умовах штучного зрошування земель

10.4 Виконання земляних робіт у засолених ґрунтах

10.5 Будівництво земляного полотна на просідних ґрунтах

10.6  Спорудження земляного полотна з великоуламкових ґрунтів і скельних порід

10.6.1 Загальні положення

10.6.2 Особливості спорудження насипу з великоуламкових і скельних порід

10.7 Спорудження земляного полотна на болотах

10.7.1 Загальні положення

10.7.2 Заміна слабкого ґрунту в основі насипу

10.7.3 Улаштування вертикальних дрен

10.7.4 Спорудження насипу способами поступового завантаження і тимчасового привантаження

11 Виконання земляних робіт у зимовий період

11.1 Загальні положення

11.2 Підготовчі роботи

11.3 Розробка виїмок і спорудження насипів

11.4 Ущільнення ґрунтів

12 Виробничий контроль якості. Приймання земляного полотна

12.1 Загальні положення

12.2 Вхідний контроль

12.3 Операційний контроль

12.4 Організація виробничого контролю

12.5 Виробничий контроль у складних інженерно-геологічних умовах

12.6 Приймання земляного полотна

Додаток А Вимоги до ущільнення ґрунтів та інших параметрів земляного полотна

Додаток Б Форми документації, які складають при винесенні проекту на місцевість

Додаток В Технічна документація виробничого контролю якості

Додаток Г Приклади оформлення результатів випробування ґрунтів

Додаток Д Дані для статистичної оцінки якості елементів земляного полотна

Додаток Е Види багаторічних трав і норми висіву насіння при укріпленні укосів земляного полотна

Додаток Ж Відомість контролю при спорудженні насипів з глинистих ґрунтів у зимовий період

Додаток И Акт на закриття прихованих робіт

Додаток К Акт проміжного приймання відповідальних конструкцій

Додаток Л Штампові випробування при контролі ущільнення ґрунтів земляного полотна

Додаток М Приклад схеми ділянки будівництва та розміщення точок випробувань

Додаток Н Форма акта визначення загального модуля деформації при першому і другому навантаженні та критерію достатнього ущільнення

Додаток П Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

РУКОВОДСТВО ПО УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

GUIDELINES FOR CONSTRUCTION OF THE SUBGRADE OF THE ROADS

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1  Цейстандарт встановлює технічні вимоги до: виконання робіт з будівництва земляного полотна автомобільних доріг із застосуванням комплексу землерийно-транспортних машин; використання методів ущільнення ґрунтів; контролю якості виконаних робіт та прийняття земляного полотна.

1.2 Стандарт не поширюється на спорудження земляного полотна залізниць, доріг, розташованих у межах окремих промислових об'єктів, гребель гідротехнічних споруд та злітно-посадкових смуг аеродромів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові, нормативні акти та нормативні документи:

Закон України від 08.09.2005 № 2862-IV "Про автомобільні дороги"

НПАОП 0.00-1.66-13 Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

ДБН А.2.1-1:2014 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.3-2:2010 Геодезичні роботи у будівництві

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги.'Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.3-14:2006 Мости та труби. Правила проектування

ДСТУ 2708:2006 Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3215-95 Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація і порядок проведення

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Ґрунти. Класифікація

ДСТУ Б В.2.1-12:2009. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності

ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей

СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт (Промисловий транспорт)

ГОСТ 17.5.1.03-86 Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель (Класифікація розкривних і вміщуючих порід для біологічної рекультивації земель)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті використано терміни, встановлені згідно з Законом України "Про автомобільні дороги" (автомобільна дорога, земляне полотно, смуга відведення, споруди дорожнього водовідводу); ДБНА 2.2-3 (будівництво); ДСТУ Б В.2.1-2 (фунт; ґрунти: скельний, глинистий, великоуламковий, засолений, заторфований, просідний; пісок; мул; сапропель; торф тощо); [2] (геосинтетичний матеріал). Інші терміни та визначення понять, що використовуються у цьому стандарті згідно з ДСТУ Б А.1.1-100.

Нижче подано терміни, додатково вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 складні інженерно-геологічні умови

Інженерно-геологічні умови, які відносять до III категорії згідно з ДБН А.2.1-1, а також ґрунти: підвищеної вологості, засолені, просідні; болота; землі штучного зрошування тощо.

3.2 У цьому стандарті використані такі познаки та скорочення:

ГМ - геосинтетичний матеріал

ПВР - проект виконання робіт

ПК1 - пікет

ПК2 - початок кривої

ПКД - проектно-кошторисна документація

ПОБ - проект організації будівництва

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online