ДБН В.1.3-2:2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві. Зі Зміною № 1

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система забезпечення точності
геометричних параметрів у будівництві
ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ У БУДІВНИЦТВІ

ДБН В.1.3-2:2010
із Зміною № 1

Актуалізований текст в
останній редакції із внесеними змінами

Київ
Міністерство розвитку громад та територій України
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний інститут будівельного виробництва; Київський національний університет будівництва та архітектури; Науково-виробничий інститут метрологічного забезпечення вимірювання геометричних, механічних та віброакустичних величин; ВАТ ПТІ "Київоргбуд" AT ХК "Київміськбуд"; ДП "Укргеодезмарк"; ВАТ "Київметробуд"

РОЗРОБНИКИ: О. Галінський, канд. техн. наук; П. Григоровський, канд. техн. наук (науковий керівник); Ю. Дейнека; Л. Косолап; С. Войтенко, д-р техн. наук; Р. Шульц, канд. техн. наук; О. Самойленко, канд. техн. наук; О. Кривий; М. Білоус; В. Ковтун

РОЗРОБЛЕНО Зміну № 1:
Державне підприємство"Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (ДП "НДІБВ"); Київський національний університет будівництва і архітектури; Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"; Науково-виробничий інститут метрологічного забезпечення вимірювання геометричних, механічних та віброакустичних величин; ПАТ "Київметробуд" Державної корпорації "Укрметротунельбуд"

РОЗРОБНИКИ Зміни № 1:
О. Галінський, д-р. техн. наук; П. Григоровський, канд. техн. наук (науковий керівник); Ю. Крошка, (відповідальний виконавець); О. Мурасьова; І. Осадча; Ю. Червяков, канд. техн. наук; Н. Чуканова; А. Хайлак; С. Войтенко, д-р техн. наук; Р. Шульц, д-р техн. наук; О. Бень; О. Самойленко, д-р техн. наук; М. Білоус, канд. техн. наук; В. Ковтун

За участю: ДП УкрНДІІНТВ (О. Агафонов); Департамент містобудування та архітектури м. Києва (Т. Ковальонок); ТОВ "СОЛСТРОЙ" (Я. Брик); АТ"Позняки-Жил-Буд" (О. Столяров); ТОВ"БДХолдінг" (Д. Пісарєв); ТОВ "Арсан-Буд" (О. Остапець); ТОВ "АЕС-Групп" (С. Мартиненко); ТОВ "Стандарт Девелопмент" (О. Осадчий); ТОВ "Расмус" (Г. Ящук); ТОВ "Житлолюкс плюс" (С. Саєнко)

ВНЕСЕНО Зміну № 1: Департамент з питань проектування об'єктів будівництва,технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону України

ПОГОДЖЕНО Зміну № 1:
Державна служба України з надзвичайних ситуацій, лист № 02-11998/162 від 22.08.2017 р.;
Міністерство охорони здоров'я України, лист № 05.01.-11/28013 від 25.10.2017 р.;
Державна служба України з питань праці, лист № 9149/3/5.2ДП17 від 08.09.2017 р.

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 21.01.2010 р. № 20

ЗАТВЕРДЖЕНО Зміну № 1: наказ Мінрегіону України від 27.12.2017 р. № 340, чинна з 2018-06-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні СНиП 3.01.03-84)

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ

ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5 ГЕОДЕЗИЧНА РОЗМІЧУВАЛЬНА МЕРЕЖА ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

6 РОЗМІЧУВАЛЬНІ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ БУДІВНИЦТВА

7 ГЕОДЕЗИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТІ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД ТА ВИКОНАВЧЕ ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗНІМАННЯ
(Назву розділу 7 змінено, Зміна № 1)

8 ГЕОДЕЗИЧНИЙ МОНІТОРИНГ БУДІВЕЛЬ (СПОРУД)

9 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОНАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ
(Розділ 9 долучено, Зміна № 1)

ДОДАТОК А УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

ДОДАТОК Б ТИПОВІ СХЕМИ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ МЕРЕЖ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА

ДОДАТОК В ЗАКРІПЛЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНОЇ РОЗМІЧУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА

ДОДАТОК Г ФОРМА АКТА ПРИЙМАННЯ ГЕОДЕЗИЧНОЇ РОЗМІЧУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА

ДОДАТОК Д ФОРМА АКТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ ПРИ БУДІВНИЦТВІ БУДІВЕЛЬ (СПОРУД)

ДОДАТОК Е ВИКОНАВЧІ СХЕМИ ТА КРЕСЛЕННЯ (ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ)

ДОДАТОК Ж ВИМОГИ, СКЛАД І ЗМІСТ ПРОЕКТУ ВИКОНАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ
(Назву додатка Ж змінено, Зміна № 1)

ДОДАТОК И ЗМІСТ ЖУРНАЛУ ВИКОНАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ ТА ГЕОДЕЗИЧНОГО КОНТРОЛЮ НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ

ДОДАТОК К СХЕМА ЗАКРІПЛЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ МАРОК ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ВИДОМ ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ ГЕОДЕЗИЧНОМУ МОНІТОРИНГУ

ДОДАТОК Л ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБРОБКИ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ

ДОДАТОК М БІБЛІОГРАФІЯ

ДОДАТОК Н РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СКЛАДУ ТА ЗМІСТУ ВИКОНАВЧИХ ЗНІМАНЬ
(Додаток Н долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.3-2:2010

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві
ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ У БУДІВНИЦТВІ
Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
System of ensuring of ageometrical parameters accuracy in construction
GEODESIC WORKS ARE IN BUILDING

Чинний від 2018-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці норми встановлюють загальні правила проектування, виконання та приймання геодезичних робіт, які потрібно виконувати під час будівництва, реконструкції, технічного переоснащення об'єктів будівництва будь-якого призначення. Потрібно дотримуватись вимог виконання геодезичних робіт, наведених в інших будівельних нормах і правилах, державних стандартах системи забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві, відомчих нормативних документах і документах органів державного нагляду, що погоджені і затверджені у встановленому порядку, а також виконувати додаткові вимоги, що передбачені проектною документацією.

1.2 Норми поширюються на організацію та технологію геодезичних робіт, встановлення раціональної номенклатури геометричних параметрів та засобів вимірювальної техніки, способів і оптимальних норм точності геодезичних вимірювань при визначені параметрів будівель, споруд і території забудови при виконанні вишукувальних, проектних, будівельних робіт.

Вимоги з охорони праці при виконанні геодезичних робіт у будівництві визначаються нормативно-правовими актами з охорони праці.
(Пункт 1.2 долучено, Зміна № 1)

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні документи:

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
(Вилучено, Зміна № 1)

Закон України "Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність"
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 2393-94 Геодезія. Терміни та визначення

ДСТУ 2708:2006
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 3215-95
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 3741:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань довжини
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ 3989-2000
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98,MOD)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ 7310:2013 Установки ліфтові. Ліфти класів І, ІІ, ІІІ, ІV, V та VІ. Правила організовування, проведення та приймання монтувальних робіт
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б А.2.4-6-95
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б А.2.4-5:2009 СПДБ
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б А.2.4-7:2009 СПДБ
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б А.2.4-37:2008 СПДБ
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.1-30:2014 Ґрунти. Методи вимірювання деформацій основ будинків і споруд
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.6-200:2014 Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б А.1.3-1:2016 Визначення параметрів будівель, споруд і території забудови. Загальні вимоги
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення классу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016 Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-3-2004
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН А.2.2-3:2014 Проектування. Склад та зміст проектної документації на будівництво
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН А.3.1-5-2009
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН А.3.1-5-2016 Організація будівельного виробництва
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці та промислова безпека у будівництві. Основні положення
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДБН В.1.2-7:2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-14-2008 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-24:2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення
(Долучено, Зміна № 1)

СНиП III-4-80
(Вилучено, Зміна № 1)

ГОСТ 22845-85
(Вилучено, Зміна № 1)

ГОСТ 10528-90
(Вилучено, Зміна № 1)

ГОСТ 10529-86
(Вилучено, Зміна № 1)

ГОСТ 19223-90
(Вилучено, Зміна № 1)

ГОСТ 24846-81
(Вилучено, Зміна № 1)

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні
(Долучено, Зміна № 1)

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи