ДБН В.1.3-2:2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві. Зміна № 1

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ У БУДІВНИЦТВІ.
ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ У БУДІВНИЦТВІ

ДБН В.1.3-2:2010 Зміна № 1

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
2018

Розділ "ПЕРЕДМОВА" викласти в редакції':

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (ДП "НДІБВ"); Київський національний університет будівництва і архітектури; Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"; Науково-виробничий інститут метрологічного забезпечення вимірювання геометричних, механічних та віброакустичних величин; ПАТ "Київметробуд" Державної корпорації "Укрметротунельбуд".

РОЗРОБНИКИ: О. Галінський, д-р. техн. наук; П. Григоровський, канд. техн. наук (науковий керівник); Ю. Крошка, (відповідальний виконавець);

О. Мурасьова; І. Осадча; Ю. Червяков, канд. техн. наук; Н. Чуканова;

А. Хайлак; С. Войтенко, д-р техн. наук; Р. Шульц, д-р техн. наук; О. Бень;

О. Самойленко, д-р техн. наук; М. Білоус, канд. техн. наук; В. Ковтун.

За участю: ДП УкрНДИНТВ (О. Агафонов); Департамент містобудування та архітектури м. Киева (Т. Ковальонок); ТОВ "СОЛСТРОЙ" (Я. Брик);

АТ "Позняки-Жил-Буд" (О. Столяров); ТОВ "БД Холдінг" (Д. Пісарєв);

TOB "Арсан-Буд" (О. Остапець); ТОВ "АЕС-Групп" (C. Мартиненко);

TOB "Стандарт Девелопмент" (О. Осадчий); ТОВ "Расмус" (Г. Ящук);

ТОВ "Житлолюкс плюс" (С. Саенко).

2 ВНЕСЕНО: Департамент з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону України

З ПОГОДЖЕНО: Державна служба України з надзвичайних ситуацій, лист № 02-11998/162 від 22.08.2017 p.;

Міністерство охорони здоров'я України, лист № 05.01-11/28013 від 25.10.2017 p.;

Державна служба України з питань праці, лист № 9149/3/5.2ДП17 від 08.09.2017 р.

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Мінрегіону України від 27.12.2017 р. № 340, чинна з 2018-06-01

ТЕКСТ ЗМІНИ

Розділ Зміст

Замінити назви пункт 7 на "Геодезичний контроль точності геометричних параметрів буді­вель, споруд та виконавче геодезичне знімання", додаток Ж на "Вимоги, склад і зміст проекту виконання геодезичних робіт";

Долучити Розділ 9 "Організаційні та технологічні засади виконання геодезичних робіт"

Долучити Додаток Н "Рекомендації щодо складу та змісту виконавчих знімань"

Розділ 1

Доповнити пунктом 1.2 в новій редакції:

"1.2 Норми поширюються на організацію та технологію геодезичних робіт, встановлення раціональної номенклатури геометричних параметрів та засобів вимірювальної техніки, способів і оптимальних норм точності геодезичних вимірювань при визначені параметрів будівель, споруд і території забудови при виконанні вишукувальних, проектних, будівельних робіт.

Вимоги з охорони праці при виконанні геодезичних робіт у будівництві визначаються нормативно-правовими актами з охорони праці".

Розділ 2

Замінити позначення: "ДСТУ 3741-98" на "ДСТУ 3741:2015".

Вилучити позначення та назву: Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"; "Закон України "Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність""; "ДСТУ 2708:2006 Метро­логія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення"; "ДСТУ 3215-95 Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення"; "ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів"; "ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия (Нівеліри. Загальні технічні умови)"; "ГОСТ 10529-86 Теодолиты. Общие технические условия (Теодоліти. Загальні технічні умови)"; "ГОСТ 19223-90 Светодальномеры геодезические. Общие технические условия (Світловіддалеміри геодезичні. Загальні технічні умови)"; "ДСТУ Б А.2.4-6-95 СПДБ Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об'єктів"; "ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ Основні вимоги до проектної та робочої документації"; "ДСТУ Б А.2.4-5:2009 СПДБ Загальні положення"; "ДСТУ Б А.2.4-7:2009 СПДБ. Архітектурно-будівельні креслення. Правила виконання"; "ДСТУ Б А.2.4-37:2008 СПДБ Позначення характеристик точності".

Замінити позначення та назву: "ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроб­лення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" на "ДБН А.2.2-3:2014 Проектування. Склад та зміст проектної документації на будівництво"; "ДБН А.3.1-5-2009 Управ­ління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва" на "ДБН А.3.1-5-2016 Організація будівельного виробництва"; "СНиП ІІІ-4-80 Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки у будівництві)" на "ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці та промислова безпека у будівництві. Основні положення"; "ГОСТ 22845-85 Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ (Ліфти електричні пасажирські та грузові. Правила організації, виробництва та приймання монтажних робіт)" на "ДСТУ 7310:2013 Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V та VI. Правила організовування, проведення та приймання монтувальних робіт"; "ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерения деформаций осно­ваний зданий и сооружений (Ґрунти. Методи вимірювання деформацій основ будинків і споруд)" на "ДСТУ Б В.2.1-30:2014 Ґрунти. Методи вимірювання деформацій основ будинків і споруд".

Долучити позначення та назву: "НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні"; "ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги"; "ДБН В.1.2-7:2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека"; "ДБН В.1.2-14-2008 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ"; "ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення"; "ДБН В.2.2-24:2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків"; "ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98,MOD)"; "ДСТУ-Н Б А. 1.3-1:2016 Визначення параметрів будівель, споруд і території забудови. Загальні вимоги"; "ДСТУ-Н Б В. 1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва"; "ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016 Настанова щодо науково- технічного моніторингу будівель і споруд"; "ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова"; "ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану"; ДСТУ Б В.2.6-200:2014 "Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу"; "Типове положення про геодезичну службу в будів­ництві".

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online