Технічний нагляд. Довідковий посібник

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД

ДОВІДКОВИЙ ПОСІБНИК
ІНЖЕНЕРА ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ 
ЗА БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ 
АРХІТЕКТУРИ

Київ
2018

РОЗРОБЛЕНО: Л. І. Рисухін, за участі: А. I. Глоба, А. Ф. Григор, А. А. Нечепорчук, О. В. Обухов, О. М. Спицький, С. О. Штандель

СХВАЛЕНО: Атестаційною архітектурно-будівельною комісією ВГО «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», протокол № 36 від 24 травня 2018 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД

Технічний нагляд - це здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування;

Технічний нагляд - це комплекс заходів, які реалізуються протягом усього періоду будівництва об’єкта як складова інжинірингової діяльності у сфері будівництва, - на відміну від авторського нагляду й архітектурно-будівельного контролю, які належать до архітектурної діяльності.

Згідно із Законом України «Про архітектурну діяльність» (стаття 11 «Авторський та технічний нагляди»), технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат. Форма та технічний опис бланка кваліфікаційного сертифіката затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.12.2011 р. № 342 (додаток 30). При цьому замовник (забудовник) може забезпечити здійснення технічного нагляду на підконтрольних об’єктах будівництва у два способи:

1) власними силами (за наявності в його структурі кваліфікованих працівників, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат);

2) залучення на договірних засадах третіх осіб (суб’єктів господарювання, у т. ч. ФОП, що мають у своєму складі кваліфікованих працівників, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат, та/або за цивільно-правовим договором безпосередньо фахівців, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат).

Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури» (додаток 1).

У спеціалізованих вимогах щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1065, встановлено, що такий контроль якості здійснюється в межах технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг загального користування, і в будь-якому разі залучені спеціалісти повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до професій працівників для здійснення технічного нагляду в Україні (додаток 19).

1.2. ІНЖЕНЕР ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ

Інженер технічного нагляду - це відповідальний виконавець окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, який відповідно до законодавства проходить професійну атестацію.

Законодавством України визначено, що професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури. При цьому повноваження щодо проведення професійної атестації можуть бути делеговані саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності.

До професійної атестації допускаються громадяни, які здобули вищу освіту за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог та мають стаж роботи за фахом не менше ніж три роки.

Кваліфікаційні вимоги встановлені в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуску 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи», затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури (додаток 2).

Громадянам, які пройшли професійну атестацію, видається відповідний кваліфікаційний сертифікат. Строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад три роки та підвищують кваліфікацію відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років, не обмежується. Дія кваліфікаційного сертифіката, умови безстроковості якого порушені - припиняється (додаток 38). При цьому кваліфікаційні сертифікати про право провадження діяльності з архітектурного та інженерно-будівельного проектування, технічного нагляду та експертизи у будівництві, видані до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності» від 13.04.2017 р. особам, які не здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста або магістра за відповідним напрямом професійної атестації, вважаються анульованими (додаток 39).

Звіт про проходження обов’язкового чергового підвищення кваліфікації надається Атестаційній архітектурно-будівельній комісії саморегулівної організації, якій делеговані повноваження щодо професійної атестації інженерів технічного нагляду.

Відомості про особу, яка отримала кваліфікаційний сертифікат, вносяться до реєстру атестованих осіб (http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/reyestr-atestovanih-osib/inzheneri-tehnichnogo-naglyadu/).

До реєстру вносяться також відомості щодо порушення вимог про періодичне (кожні п’ять років) підвищення кваліфікації у разі несвоєчасного подання звіту про чергове підвищення до Атестаційної архітектурно-будівельної комісії.

Громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати окремі види робіт (послуг), пов’язані із створенням об’єкта архітектури, без відповідної ліцензії, мають особисту печатку та несуть відповідальність за неналежне виконання робіт (послуг), право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом, та порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online