ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво. Зміна № 2

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО

ДБН А.2.2-3:2014
Зміна № 2

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2022

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

Зміна № 2 ДБН А.2.2-3:2014
СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство “Науково-дослідний інститут будівельного виробництва”

РОЗРОБНИКИ: В. Басанський, канд. техн. наук; П. Григоровський, д-р техн. наук; В. Іваненко, канд. техн. наук; Ю. Крошка, канд. техн. наук; В. Максименко, канд. техн. наук; С. Марчук; О. Мурасьова, канд. техн. наук; Ю. Червяков, канд. техн. наук (науковий керівник); К. Черненко, канд. техн. наук; Н. Чуканова, канд. техн. наук

За участю: Академія будівництва України (А. Беркута, канд. екон. наук; Д. Ісаєнко, д-р техн. наук); Державне підприємство “Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи” (О. Берендєєва, канд. техн. наук; С. Буханенко)

2 ВНЕСЕНО: Директорат технічного регулювання в будівництві Міністерства розвитку громад та територій України

3 ПОГОДЖЕНО: Міністерство інфраструктури України (лист від 18.10.2021 № 3924/2714-21) Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 11.10.2021 № 01-17275/261-2) Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 29.11.2021 № 25/1-21/25226-21)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 30.12.2021 № 365 та накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62, від 16.05.2022 № 72, від 29.06.2022 № 116, з 2022-07-01

ТЕКСТ ЗМІНИ

1. ЗМІСТ

Назву додатка К викласти в новій редакції:

“Склад основних даних і техніко-економічних показників об’єктів будівництва невиробничого призначення (громадських будівель)”.

2. Розділ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Після назви розділу викласти в новій редакції:

“Ці норми встановлюють склад та зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин.

Вимоги щодо складу та змісту проектної документації на об’єкти галузевої специфіки за необхідності можуть встановлюватись галузевими будівельними нормами з урахуванням положень цих норм.

Вимоги щодо складу та змісту проектної документації на: реставрацію об'єктів культурної спадщини; об'єкти, що споруджуються за межами України за рахунок її власних бюджетних інвестицій; ліквідацію наслідків аварій і катастроф; консервацію та розконсервацію об'єктів будівництва встановлюються окремими будівельними нормами та нормативними документами з урахуванням положень цих норм”.

3. Розділ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Замінити позначення “ДБН А.2.1-1:2014” на “ДБН А.2.1-1-2008”.

Замінити позначення та назву “ДБН В.1.2-14:2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ” на “ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд”.

Замінити позначення “ДБН А.3.1-5-2016” на “ДБН А.3.1-5:2016”.

Замінити позначення та назву “ДБН В.1.2-5-2007 Науково-технічний супровід будівельних об’єктів” на “ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів”.

Замінити позначення та назву “ДСТУ-Н Б В.1.2-ХХ:20ХХ Визначення класу наслідків (відповідальності) будівель і споруд” на “ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)”. Вилучити виноску 1) .

Вилучити позначення та назву:

“ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)”.

Долучити:

“ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення

ДСТУ 9171:2021 Настанова щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів під час проектування споруд”.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи