ДСТУ EN 940:2017 Безпечність деревообробних верстатів. Верстати деревообробні комбіновані (EN 940:2009 + A1:2012, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність деревообробних верстатів
ВЕРСТАТИ ДЕРЕВООБРОБНІ
КОМБІНОВАНІ

ДСТУ EN 940:2017
(EN 940:2009 + А1:2012, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 12 грудня 2017 р. № 409 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 940:2009 + А1:2012 Safety of woodworking machines — Combined woodworking machines (Безпечність деревообробних верстатів. Верстати деревообробні комбіновані) і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 940:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Загальні положення

3.2 Визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.1 Загальні положення

5.2 Органи керування

5.3 Захист від механічних небезпек

5.4 Захист від немеханічних небезпек

6 Інформація для користувача

6.1 Загальні положення

6.2 Маркування

6.3 Інструкція з експлуатування

Додаток А (обов’язковий) Випробування стійкості пересувних верстатів

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 940 та вимогами Директиви ЄС 2006/42/EC

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними та європейськими нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 940:2017 (EN 940:2009 + А1:2012, IDT) «Безпечність деревообробних верстатів. Верстати деревообробні комбіновані», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 940:2009 + А1:2012 (версія en) «Safety of woodworking machines — Combined woodworking machines».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 75 «Верстати».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 940:2014 Безпечність деревообробних верстатів. Верстати деревообробні комбіновані, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— із «Передмови» та «Вступу» до EN 940:2009 + А1:2012 у цей «Національний вступ» внесено лише ту інформацію, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN 940:2009 + А1:2012 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— до стандарту долучено національний додаток НА з переліком національних стандартів України, ідентичних з міжнародними та європейськими нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті.

Положення цього стандарту, який є стандартом типу С, можуть відрізнятися від положень стандартів типу А або В. У такому випадку положення цього стандарту мають перевагу над положеннями стандартів типу А або В.

Цей стандарт містить також положення і приклади інформації, яку виробник має надавати користувачеві. Загальні вимоги щодо інструментів наведено у EN 847-1:2013.

Міжнародні та європейські стандарти EN 847-1:2013, ISO 7960:1995, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні як національні стандарти не прийнято.

Європейський стандарт EN 1088:1995 + А2:2008, на який є посилання в цьому стандарті, в Україні прийнято як ДСТУ EN ISO 14119:2014.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ
ВЕРСТАТИ ДЕРЕВООБРОБНІ КОМБІНОВАНІ

SAFETY OF WOODWORKING MACHINES
COMBINED WOODWORKING MACHINES

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті розглянуто всі небезпеки, небезпечні ситуації та небезпечні події, які наведено у розділі 4, притаманні стаціонарним та пересувним комбінованим деревообробним верстатам з двома або більше вбудованими такими вузлами:

— фугувальним;

— круглопилковим (що працює, одночасно або ні, з фрезерувальним вузлом із вертикальним шпинделем);

— фрезерувальним із вертикальним шпинделем;

— свердлильним (довбальним);

— рейсмусовим

(далі — верстати), призначеними для обробляння різанням твердих порід деревини, деревно-стружкових і деревно-волоконних плит, фанери, а також аналогічних матеріалів, покритих або покритих пластмасою, у разі їх використання за призначенням в умовах, передбачених виробником, зокрема, у разі їх логічно передбачуваного неправильного використання.

Цей стандарт не поширюється на:

— комбіновані верстати, що складаються з одного фугувального вузла та одного рейсмусового вузла.

— комбіновані верстати зі стрічковопиляльним вузлом;

— портативні механізовані комбіновані електричні інструменти або будь-які пристосування до них, що дають змогу їх використовувати в іншому режимі роботи, наприклад монтуванні на верстаках.

— верстати з довбальним вузлом із приводом від окремого двигуна.

Цей стандарт не застосовний до комбінованих деревообробних верстатів, виготовлених до дати його опублікування як EN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування, цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 349:1993 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 614-1:2006 + А1:2009 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 847-1:2005 + A1:2007 Tools for woodworking — Safety requirements — Part 1: Milling tools, circular saw blades

EN 848-1:2007 + A2:2012 Safety of woodworking machines — One side moulding machines with rotating tool — Part 1: Single spindle vertical moulding machines

EN 859:2007 + A2:2012 Safety of woodworking machines — Hand fed surface planing machines

EN 860:2007 + A2:2012 Safety of woodworking machines — One side thickness planing machines

EN 861:2007 + A2:2012 Safety of woodworking machines — Surface planing and thicknessing machines

EN 894-2:1997 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3:2000 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 1005-3:2002 + A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation

EN 1037:1995 + A1:2008 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1088:1995 + A2:2008 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

prEN 1870-18:2011 Safety of woodworking machines — Circular sawing machines — Part 18: Dimension saws

EN 50370-1:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for machine tools — Part 1: Emission

EN 50370-2:2003 Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for machine tools — Part 2: Immunity

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60439-1:1999 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies (IEC 60439-1:1999)

EN ISO 3746:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:2010)

EN ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010)

EN ISO 4414:2010 Pneumatic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414:2010)

EN ISO 4871:2009 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

ISO 7960:1995 Airborne noise emitted by machine tools — Operating conditions for woodworking machines.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 349:1993 Безпечність машин. Мінімальні проміжки, щоб уникнути здавлювання частин людського тіла

EN 614-1:2006 + A1:2009 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 847-1:2005 + A1:2007 Інструменти для обробляння деревини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Фрезерувальні інструменти, циркулярні пилки

EN 848-1:2007 + A2:2012 Безпечність деревообробних верстатів. Односторонні фрезерні верстати з обертовим інструментом. Частина 1. Одношпиндельні вертикально-фрезерні верстати

EN 859:2007 + A2:2012 Безпека деревообробних верстатів. Поздовжньо-стругальні верстати з ручною подачею

EN 860:2007 + A2:2012 Безпечність деревообробних верстатів. Верстати рейсмусові односторонні

EN 861:2007 + A2:2012 Безпечність деревообробних верстатів. Горизонтально-стругальні й рейсмусні верстати

EN 894-2:1997 + A1:2008 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3:2000 + A1:2008 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 1005-3:2002 + A1:2008 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

EN 1037:1995 + A1:2008 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові

EN 1088:1995 + A2:2008 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, пов’язані з огорожами. Принципи проектування та вибору

prEN 1870-18:2011 Безпечність деревообробних машин. Круглопиляльні верстати. Частина 18. Прирізний станок

EN 50370-1:2005 Електромагнітна сумісність. Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 1. Емісія завад

EN 50370-2:2003 Електромагнітна сумісність. Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 2. Несприйнятливість до завад

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (IEC 60204-1:2005, зі змінами)

EN 60439-1:1999 Устатковання комплектних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 1. Устатковання, що пройшло випробування типу повністю чи частково (IEC 60439-1:1999)

EN ISO 3746:2010 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною (ISO 3746:2010)

EN ISO 4413:2010 Гідравліка. Загальні правила та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових частин (ISO 4413:2010)

EN ISO 4414:2010 Пневматика. Загальні правила та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових частин (ISO 4414:2010)

EN ISO 4871:2009 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи розрахунку. Оцінка ризиків і зниження ризиків (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Частини систем керування, пов’язані з безпекою. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання пошкоджень верхніх та нижніх кінцівок (ISO 13857:2008)

ISO 7960:1995 Шум, випромінюваний верстатами у повітря. Умови роботи для деревообробних верстатів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи