ДСТУ EN 547-2:2018 Безпечність машин. Розміри тіла людини. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу (EN 547-2:1996 + А1:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин
РОЗМІРИ ТІЛА ЛЮДИНИ
Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу

ДСТУ EN 547-2:2018
(EN 547-2:1996 + А1:2008, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 17 липня 2018 р. № 222 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 547-2:1996+А1:2008 Safety of machinery — Human body measurements — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings (Безпечність машин. Розміри тіла людини. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 547-2:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 547-2:1996 + А1:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні вимоги

4 Отвори для доступу

Додаток А (обов’язковий) Застосування розмірів на практиці

Додаток В (довідковий) Розміщення отворів для доступу

Додаток С (довідковий) Умовні познаки розмірів та антропометричних параметрів тіла

Додаток ZB (довідковий) Зв’язок між EN 547-2:1996 та основними вимогами директиви ЄС 2006/42/ЕС15

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародному нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 547-2:2018 (EN 547-2:1996 + А1:2008, IDT) «Безпечність машин. Розміри тіла людини. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 547-2:1996 + А1:2008 (версія en) «Safety of machinery — Human body measurements — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 547-2:2014 Безпечність машин. Розміри тіла людини. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу (EN 547-2:1996 + А1:2008, IDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «ця частина європейського стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 547-2:1996 + А1:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— вилучено додаток ZA «Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами директиви 98/37/ЄС», оскільки стаття 25 директиви 2006/42/ЄС скасовує дію директиви 98/37/ЄС з 29 грудня 2009 р. (виправлення від 09.06.2006). На час публікації останньої редакції цього стандарту (вересень 2008 року) директива 98/37/ЄС ще частково діяла одночасно з новою директивою 2006/42/ЄС, тому посилання на стару директиву в першоджерелі є правочинним, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року будь-які посилання на директиву 98/37/ЄС не правочинні;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— у «Вступі» наведено «Національну примітку», виділену рамкою;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародному нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

EN 292-1, посилання на який є в розділі 2, наразі нечинний та його замінено на EN ISO 12100-1:2003, який, у свою чергу, втратив чинність та його замінено на EN ISO 12100:2010, який наразі чинний в Україні (його долучено до національного додатка НА).

EN 294, посилання на який є в розділі 2, втратив чинність та його замінено на EN ISO 13857:2008, який наразі чинний в Україні (його долучено до національного додатка НА).

EN 547 складається з трьох частин:

Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах;

Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу;

Частина 3. Антропометричні дані.

ВСТУП до EN 547-2:1996 + А1:2008

Цей стандарт — один з низки ергономічних стандартів щодо безпечності машин. В EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles визначено принципи, які треба враховувати конструкторам під час розгляду ергономічних чинників.

У цьому стандарті встановлено, як ці принципи треба застосовувати під час проектування отворів для доступу людини.

Цей стандарт розроблено як гармонізований стандарт, мета якого — досягнення відповідності з Директивою щодо безпечності машин і пов’язаними з нею рекомендаціями EFTA.

Національна примітка

EFTA — Європейська асоціація вільної торгівлі.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
РОЗМІРИ ТІЛА ЛЮДИНИ
Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу

SAFETY OF MACHINERY
HUMAN BODY MEASUREMENTS
Part 2. Principles for determining the dimensions required for access openings

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює розміри отворів для доступу, що їх застосовують у машинах, які відповідають визначенню, наведеному в EN 292-1. У цьому стандарті встановлено розміри, для яких застосовні значення, наведені в EN 547-3. Значення розмірів додаткового простору наведено в додатку А. Цей стандарт розроблено переважно для стаціонарних машин; для рухомих машин має бути визначено додаткові окремі вимоги.

Розміри отворів для доступу ґрунтуються на застосуванні значень для 95 перцентиля, тоді як відстані досяжності — на значеннях для 5 перцентиля; у кожному випадку в основу треба покладати менш сприятливі розміри тіла очікуваної групи користувачів.

Антропометричні дані, наведені в EN 547-3, ґрунтуються на статичних розмірах неодягнених людей і не враховують рухів тіла, одяг, оснащення, умови роботи машини чи умови навколишнього середовища.

Цей стандарт установлює, як антропометричні дані доповнювати відповідними припусками, щоб урахувати ці чинники.

Ситуації, що потребують запобігання досягання людиною небезпечних зон, установлено в EN 294.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані та недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів.

EN 292-1 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 294 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 547-3 Safety of machinery — Human body measurements — Part 3: Anthropometric data

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основні терміни, методологія

EN 294 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягненню небезпечних зон руками

EN 547-3 Безпечність машин. Розміри тіла людини. Частина 3. Антропометричні дані

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи