ДСТУ EN 15164:2018 Машини та установки для видобутку та оброблення природного каменю. Вимоги щодо безпечності ланцюгових і стрічково-довбальних верстатів (EN 15164:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ТА УСТАНОВКИ
ДЛЯ ВИДОБУТКУ ТА ОБРОБЛЕННЯ
ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ
Вимоги щодо безпечності ланцюгових
і стрічково-довбальних верстатів

ДСТУ EN 15164:2018
(EN 15164:2008, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації» (ТК 98)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 03 жовтня 2018 р. № 344 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 15164:2008 Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for chain- and belt-slotting machines (Машини та установки для видобутку та оброблення природного каменю. Безпечність. Вимоги до ланцюгових і стрічково-довбальних верстатів) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 15164:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 15164:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/чи заходи щодо безпеки

5.1 Загальні положення

5.2 Механічні небезпеки

5.3 Переміщення верстатів рейками

5.4 Втрата стійкості

5.5 Транспортування та позиціонування верстатів та агрегатів

5.6 Технічне обслуговування

5.7 Ергономічні вимоги

5.8 Електрообладнання й енергопостачання

5.9 Небезпека, спричинена електричним струмом

5.10 Відмова живлення

5.11 Гідравлічні та пневматичні компоненти

6 Перевіряння вимог щодо безпеки та/чи заходів захисту

7 Інформація щодо користування

7.1 Загальні вимоги

7.2 Сигнали та попереджувальні пристрої

7.3 Інструкція з експлуатації

7.4 Марковання

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між EN 15164:2008 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 15164:2018 (EN 15164:2008, IDT) «Машини та установки для видобутку та оброблення природного каменю. Вимоги щодо безпечності ланцюгових і стрічково-довбальних верстатів», прийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо EN 15164:2008 (версія еn) «Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for chain- and beltslotting machines».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 98 «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 15164:2014 «Машини та установки для розроблення та оброблення різцем натурального каменю. Безпека. Вимоги до ланцюгових і пасково-довбальних верстатів» (EN 15164:2008, IDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- вилучено «Передмову» до EN 15164:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

- у розділі 5 в англійській версії виправлено помилкову нумерацію пунктів стандарту з 5.4.3 та 5.4.4 на 5.5.3 та 5.5.4;

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

- вилучено додаток ZA «Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами Директиви 98/37/ЕС», оскільки стаття 25 Директиви 2006/42/ЕС скасовує дію Директиви 98/37/ЕС з 29 грудня 2009 р. (виправлення від 09.06.2006). На час останнього видання цього стандарту (травень 2008 року) Директива 98/37/ЕС ще частково діяла одночасно з новою Директивою 2006/42/ЕС, тому посилання на стару Директиву в першоджерелі правочинно, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року будь-які посилання на Директиву 98/37/ЕС не правочинні;

- познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

EN 294:1992, EN 953:1997, EN 1760-2:2001 наразі не чинні, замість них чинні EN ISO 13857:2008, EN ISO 14120:2015, EN ISO 1356-2:2013 відповідно, але в Україні їх прийнято як національні і їхні назви наведено в національному додатку НА.

EN 547-1:1996, EN 547-2:1996, EN 547-3:1996, EN 614-1:2006, EN 614-2:2000 наразі не чинні, замість них чинні EN 547-1:1996 + А1:2008, EN 547-2:1996 + А1:2008, EN 547-3:1996 + А1:2008, EN 614-1:2006 + А1:2009, EN 614-2:2000 + А1:2008, які в Україні прийнято як національні та їхні назви наведено в національному додатку НА.

EN 982:2003, EN 983:2003 та EN 1088:1995 наразі не чинні, замість них чинні EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010 та EN ISO 14119:2013 відповідно, які в Україні прийнято як національні і їхні назви наведено в національному додатку НА.

EN 1037:1995 не чинний, замість нього чинний EN ISO 14118:2018, який в Україні не прийнято як національний стандарт. Наразі в Україні прийнято як національний стандарт EN 1037:1995 + А1:2008, його назву наведено в національному додатку НА.

EN ISO 12100-1:2003 та EN ISO 12100-2:2003 наразі не чинні, натомість в Україні прийнято як національний EN ISO 12100:2014, його назву наведено в національному додатку НА.

EN 61310-1:1995, EN 61496-1:2004, EN 13849-1:2006, EN 13850:2006, EN ISO 14122-1:2001, EN ISO 14122-2:2001. EN ISO 14122-3:2001, EN ISO 14122-4:2004 наразі не чинні, замість них чинні EN 61310-1:2008, EN 61496-1:2013, EN IS013849-1:2015. EN ISO 13850:2006, EN ISO 14122-1:2016, EN ISO 14122-2:2016, EN ISO 14122-3:2016, EN ISO 14122-4:2016 відповідно, які в Україні прийнято як національні стандарти, їхні назви наведено в національному додатку НА.

ВСТУП до EN 15164:2008

Цей стандарт є стандартом типу С згідно з EN ISO 12100-1.

Устатковання, на яке поширюється цей стандарт, небезпеки, небезпечні ситуації та події наведено у сфері застосування цього стандарту.

Для устаткований, що спроектовано та виготовлено відповідно до вимог цього стандарту типу С, застосовано таку умову: якщо вимоги цього стандарту типу С відрізняються від вимог стандартів типу А чи В. то вимоги цього стандарту типу С мають перевагу над вимогами інших стандартів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ТА УСТАНОВКИ ДЛЯ ВИДОБУТКУ
ТА ОБРОБЛЕННЯ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ
Вимоги щодо безпечності ланцюгових
і стрічково-довбальних верстатів

MACHINES AND PLANTS FOR MINING
AND TOOLING OF NATURAL STONE
Safety. Requirements for chain- and belt-slotting machines

Чинний від 2013-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на ланцюгово- та стрічково-довбальні верстати, які застосовують у відкритих або підземних кар’єрах. Ланцюгово- та стрічково-довбальні верстати використовують для різання мармуру, граніту та інших каменів. Верстати можуть бути стаціонарними або пересуватися на рейках під час роботи.

Цей стандарт поширюється на ланцюгово- та стрічково-довбальні верстати з електричним двигуном, оснащеним однією головкою для різання. Цей стандарт поширюється лише на верстати для простого різання (з однією віссю), і в ньому не розглянуто геоморфології каменю, який піддають різанню.

У цьому стандарті не розглянуто шум як значну небезпеку.

Цей стандарт охоплює всі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та заходи, пов'язані з ланцюгово- та стрічково-довбальними верстатами, за умови їх використання за призначенням або в умовах, передбачених виробником (відповідно до розділу 4).

У цьому стандарті розглянуто небезпеку під час транспортування, уведення в експлуатацію, використання й обслуговування.

Цей стандарт не поширюється на:

— вимоги щодо експлуатації в екстремальних умовах навколишнього середовища (за межами, визначеними EN 60204-1);

— вимоги щодо експлуатації в потенційно вибухонебезпечній атмосфері.

Цей стандарт не поширюється на верстати, які було виготовлено до дати його опублікування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 547-1:1996 Safety of machinery — Human body measurements — Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery

EN 547-2:1996 Safety of machinery — Human body measurements — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings

EN 547-3:1996 Safety of machinery — Human body measurements — Part 3: Anthropometric data

EN 614-1:2006 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 614-2:2000 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 2: Interactions between the design of machinery and work tasks

EN 953:1997 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 982:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 1037:1995 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1760-2:2001 Safety of machinery — Pressure sensitive protective devices — Part 2: General principles for the design and testing of pressure sensitive edges and pressure sensitive bars

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 61310-1:1995 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals (IEC 61310-1:1995)

EN 61496-1:2004 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1:2004, modified)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2006 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2006 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 14122-1:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means of access between two levels (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)

EN ISO 14122-4:2004 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2004).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками

EN 547-1:1996 Безпечність машин. Розміри тіла людини. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах

EN 547-2:1996 Безпечність машин. Розміри тіла людини. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу

EN 547-3:1996 Безпечність машин. Розміри тіла людини. Частина 3. Антропометричні дані

EN 614-1:2006 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 614-2:2000 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 2. Взаємозв'язок між проектуванням машин і робочих завдань

EN 953:1997 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування та конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки гідравлічних та пневматичних систем і їхніх складових частин. Гідравліка

EN 983:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки гідравлічних та пневматичних систем і їхніх складових частин. Пневматика

EN 1037:1995 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пуску

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування та вибирання

EN 1760-2:2001 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 2. Загальні принципи проектування й випробування чутливих до тиску крайок і планок

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, модифікований)

EN 60529:1991 Ступені захисту, які забезпечують кожухи (код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN 61310-1:1995 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення вдію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (ІЕС 61310-1:1995)

EN 61496-1:2004 Безпечність машин. Захисне електрочутливе устатковання. Частина 1. Загальні вимоги та випробування (ІЕС 61496-1:2004, модифікований)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Деталі систем керування, пов'язані з убезпеченням. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2006 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування (ISO 13850:2006)

EN ISO 14122-1:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір фіксованих засобів доступу між двома рівнями (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Робочі платформи та проходи (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини та поручні (ISO 14122-3:2001)

EN ISO 14122-4:2004 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 4. Стаціонарні сходи (ISO 14122-4:2004).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online