ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

ДБН В.2.5-28:2018

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій";

ТОВ "КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ";

Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України; Національний університет водного господарства та природокористування МОН України;

РОЗРОБНИКИ: Ю. Громадський (науковий керівник); С. Облакевич, відповідальний виконавець; М. Громадський; Г. Фаренюк, д-р техн. наук; Є. Фаренюк, канд. техн. наук.; О. Підгорний, д-р техн. наук; О. Сергейчук, д-р техн. наук.; Є. Рейцен, канд. техн. наук; В. Єгорченков, канд. техн. наук; Л. Коваль, канд. мистецтвознавства; Д. Радомцев; В. Злоба; Н. Кучеренко; Г. Кожушко, д-р техн. наук; О. Гончар; О. Козенко; Б. Шабашкевіч, канд. техн. наук; Ю. Добровольський, д-р техн. наук; В. Акіменко, д-р мед. наук; С. Гозак, канд. мед. наук; А. Яригін, канд. біол. наук; В. Назаренко, д-р біол. наук; В. Мартиросова, канд. мед. наук; В. Сорокін, член-кор.НАН України, д-р техн. наук; Є. Пугачов, д-р техн. наук

За участю:

Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМИ України;

ДУ "Інститут медицини праці АМН України ім. Ю. Кундєєва;

Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова;

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі";

ТОВ НВФ "Тензор";

ТОВ ТПФ "Донтехпром"

2 ПОГОДЖЕНО: Міністерство інфраструктури України (лист від 12.07.2018 № 7568/39/10-18)

Міністерство охорони здоров’я України (лист від 10.07.2018 № 05.1-08/17360

Державна служба з надзвичайних ситуацій України (лист від 01.08.2018 № 02-11732/261)

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 03.10.2018 № 264, з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"(з 2019-03-01)

4 НА ЗАМІНУ: ДБН В.2.5-28-2006

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Природне освітлення

7 Суміщене освітлення

8 Штучне освітлення

8.1 Загальні питання

8.2 Освітлення робочих місць всередині будівель

8.3 Освітлення площадок підприємств і місць виконання робіт поза будівлями

8.4 Освітлення приміщень житлових будівель

8.5 Зовнішнє освітлення населених пунктів

8.6 Зовнішнє архітектурне освітлення будівель і споруд

8.7 Освітлення вітрин

8.8 Рекламне освітлення

8.9 Аварійне освітлення

8.10 Аварійне освітлення автотранспортних тунелів

8.11 Охоронне та чергове освітлення

Додаток А Визначення розряду робіт для відстані від об’єкта розрізнення до очей працюючого понад 0,5 м

Додаток Б Визначення еквівалентного розміру протяжних об’єктів розрізнення

Додаток В Визначення коефіцієнта експлуатації

Додаток Г Нормовані показники освітлення приміщень загальнопромислових будівель і споруд

Додаток Д Нормовані показники освітлення приміщень і об’єктів громадського та комунального призначення

Додаток Ж Нормативні показники освітлення приміщень житлових будівель

Додаток Й Зони яскравості тунелю в денному режимі освітлення

Додаток К Значення коефіцієнтів для розрахунку річної середньодобової інтенсивності руху транспорту у містах України

Додаток Л Розрахункові формули

Додаток М Розрахунок природного освітлення

Додаток Н Вибір зони комфортного освітлення для світлодіодів

Додаток Р Рекомендації із вибору струмової уставки захисного апарату для групи світлодіодних світильників

Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

NATURAL AND ARTIFICIAL LIGHTING

Чинні від 2019-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці будівельні Норми поширюються на проектування освітлення територій, приміщень нових та існуючих, що підлягають реконструкції, будівель і споруд житлового, цивільного, виробничого призначення та цивільного захисту, місць виконання робіт на відкритих просторах, територій промислових та сільськогосподарських підприємств, залізничних колій, площ підприємств, зовнішнього освітлення міст, поселень та сільських населених пунктів, вулиць та доріг, озеленених територій (парки, сквери, лісопарки), зон відпочинку на ландшафтно-рекреаційних територіях та курортних зон, пляжів, пішохідних переходів, фасадів будівель, прибудинкових територій, дитячих майданчиків, сміттєвих майданчиків, автостоянок та гаражів, автозаправок, торговельних майданчиків, ринків, кладовищ.

На культові (сакральні) споруди мають поширюватись вимоги цих Норм в частині аварійного та евакуаційного освітлення. Проектування пристроїв місцевого освітлення, які постачаються комплектно зі станками, машинами і виробничими меблями, слід також виконувати відповідно до цих Норм.

Норми поширюються на проектування штучного освітлення автотранспортних тунелів, які споруджуються чи реконструюються на вулично-дорожній мережі (ВДМ) населених пунктів.

Норми не поширюються на автотранспортні тунелі для змішаного транспортного потоку, тунелі рейкового транспорту, а також пішохідні тунелі та інші підземні переходи.

Ці будівельні Норми не поширюються на проектування освітлення підземних виробок, залізничних станцій та їх колій, стадіонів та спортивних трас, закладів судово-медичної експертизи, автомобільних доріг загального користування за межами населених пунктів, а також на проектування спеціального технологічного і охоронного освітлення при застосуванні технічних засобів охорони.

Освітлення автомобільних доріг загального користування за межами населених пунктів необхідно проектувати згідно з ДБН В.2.3-4.

На основі цих будівельних Норм можуть розроблятися галузеві норми освітлення, які враховують специфіку технологічного процесу і будівельних рішень будівель і споруд галузі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі документи:

ДБН 5.2.2-12:2018 Планування і забудова територій

ДБН В. 1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будівлі та споруди. Основні положення

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги

ДБН В.2.3-5:2018 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.5-23:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення.

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.6-31:2016 Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель

Правила улаштування електроустановок (Відповідає офіційному тексту, перероблене і доповнене в редакції 2017 року).

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online