ДСТУ EN ISO 28881:2018 Верстати. Безпечність. Електроерозійні верстати (EN ISO 28881:2013; АС:2013, IDT; ISO 28881:2013; Cor 1:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Верстати
БЕЗПЕЧНІСТЬ
Електроерозійні верстати

ДСТУ EN ISO 28881:2018
(EN ISO 28881:2013; АС:2013,
IDТ; ISO 28881:2013; Соr 1:2013, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 04 грудня 2018 р. № 462 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 28881:2013; АС:2013 Machine tools — Safety — Electrodischarge machines (Верстати. Безпечність. Електроерозійні верстати) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 28881:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.1 Загальні положення

5.2 Елементи систем керування стосовно безпеки для електроерозійних верстатів

5.3 Режими роботи

5.4 Функції зупинення

5.5 Особливі вимоги

6 Інформація для користувача

6.1 Загальні положення

6.2 Марковання, знаки та попереджувальні написи

6.3 Інструкція з експлуатації

Додаток А (довідковий) Приклади верстатів та схеми дії їх систем

Додаток В (обов'язковий) Вимірювання шумової емісії

Додаток С (довідковий) Спеціальні регіональні коди пожежної охорони

Додаток D (довідковий) Настанови щодо оцінювання ризику під час використання устатковання та систем ЕЕО для визначення необхідного рівня ефективності захисту, а за необхідності, й категорії виконання

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв'язок між EN ISO 28881 та основними вимогами Директиви 2006/42/ЄС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 28881:2018 (EN ISO 28881:2013; АС:2013, IDТ) «Верстати. Безпечність. Електроерозійні верстати», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 28881:2013; АС:2013 (версія en) «Machine tools — Safety — Electro-discharge machines».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 75 «Верстати».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 28881:2014 «Верстати. Безпека. Електророзрядні верстати», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— із «Передмова» та «Вступу» до EN ISO 28881:2013; АС:2013 у цей «Національний вступ» внесено лише ту інформацію, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— до стандарту долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання є на які в цьому стандарті».

Положення цього стандарту, який є стандартом типу С, можуть відрізнятися від положень стандартів типу А або В. У такому разі положення цього стандарту мають перевагу над положеннями стандартів типу А або В.

Міжнародні та європейські стандарти ISO 14118, EN 62226-1, EN 62226-2-1, EN 62226-3-1, CISPR 11, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні як національні стандарти не прийнято.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЕРСТАТИ
БЕЗПЕЧНІСТЬ
Електроерозійні верстати

MACHINE TOOLS
SAFETY
Electro-discharge machines

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки та запобіжні заходи, що застосовують до устатковання та систем для електроерозійної обробки, таких як:

— копіювально-прошивні електроерозійні верстати для тонкого фрезерування та свердлення з ручним керуванням;

— копіювально-прошивні електроерозійні верстати для тонкого фрезерування та свердлення з ЧПК;

— електроерозійні вирізні верстати з ЧПК, призначені для застосування проектувальниками, виробниками та постачальниками електроерозійних верстатів.

Цей стандарт містить інформацію, яку виробник повинен надавати споживачу.

Цей стандарт не поширюється на устатковання для оброблення дуговою ерозією та електрохімічне устатковання.

Цей стандарт враховує передумову застосування переліченого устатковання за призначенням, зокрема, в умовах логічно передбачуваного неправильного використання в цехах із нормальними, вибухобезпечними умовами навколишнього середовища, охоплюючи транспортування, монтування, налагодження, технічне обслуговування, ремонтування та демонтування для переміщення і встановлення в іншому місці устатковання та систем для електроерозійної обробки (ЕЕО).

Цей стандарт також стосується допоміжних пристроїв, необхідних для виконання ЕЕО.

У цьому стандарті розглянуто всі суттєві небезпеки, небезпечні випадки та ситуації, пов’язані з електроерозійними верстатами та системами ЕЕО у разі застосування їх за призначенням і в умовах, передбачених виробником (див. розділ 4).

Цей стандарт поширюється насамперед на верстати, виготовлені після дати надання йому чинності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 3746 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane

ISO 4413 Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components

ISO 4414 Pneumatic fluid power—General rules and safety requirements for systems and their components

ISO 4871 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment

ISO 11202 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections

ISO/TR 11688-1 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning

ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction

ISO 13849-1:2006 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

ISO 13849-2:2003 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2: Validation ISO 13850 Safety of machinery - Emergency stop — Principles for design

ISO 13850 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design

ISO 13855 Safety of machinery — Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body

ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs

ISO 14118 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

ISO 14122-1 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means of access between two levels

ISO 14122-2 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways

ISO 14122-3 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails

IEC 60204-1:2009 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity for industrial environments

IEC 61000-6-4 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-4: Generic standards — Emission standard for industrial environments

IEC 61310-1 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals

IEC 61310-2 Safety of machinery— Indication, marking and actuation — Part 2: Requirements for marking

IEC 61558-1 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products — Part 1: General requirements and tests

IEC 61800-5-2:2007 Adjustable speed electrical power drive systems — Part 5-2: Safety requirements — Functional

EN 2 Classification of fires

EN 54-1 Fire detection and fire alarm systems — Part 1: Introduction

EN 349 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 614-2 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 2: Interactions between the de­sign of machinery and work tasks

EN 626-1 Safety of machinery — Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery — Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers

EN 953:2009 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 1037:2008 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1088 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 12198-1 Safety of machinery — Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery — Part 1: General principles

EN 12198-2 Safety of machinery — Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery — Part 2: Radiation emission measurement procedures

EN 12198-3 Safety of machinery — Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery — Part 3: Reduction of radiation by attenuation or screening

EN 62226-1 Exposure to electric or magnetic fields in the low and intermediate frequency range — Methods for calculating the cunent density and internal electric field induced in the human body — Part 1: General

EN 62226-2-1 Exposure to electric or magnetic fields in the low and intermediate frequency range — Methods for calculating the current density and internal electric field induced in the human body— Part 2-1: Exposure to magnetic fields — 2D models

EN 62226-3-1 Exposure to electric or magnetic fields in the low and intermediate frequency range — Methods for calculating the current density and internal electric field induced in the human body — Part 3-1: Exposure to electric fields — Analytical and 2D numerical models

EN 62311 Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz — 300 GHz)

CISPR 11 Industrial, scientific and medical equipment — Radio-frequency disturbance characteristics — Limits and methods of measurement.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3746 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною

ISO 4413 Гідроприводи об’ємні. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових

ISO 4414 Пневмоприводи. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових

ISO 4871 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням

ISO 11202 Акустика. Шум машин та обладнання. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших контрольних точках. Орієнтовний метод вимірювання на місці встановлення

ISO/TR 11688-1 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин та усталювання. Частина 1. Планування

ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків

ISO 13849-1:2006 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

ISO 13849-2:2003 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Затвердження

ISO 13850 Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування

ISO 13855 Безпечність машин. Розміщення захисного обладнання залежно від швидкостей переміщення частин людського тіла

ISO 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягненню небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками

ISO 14118 Безпечність машин. Убезпечення від неочікуваного пуску

ISO 14122-1 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір фіксованих засобів доступу між двома рівнями

ISO 14122-2 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи

ISO 14122-3 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини зі східцями й перила

ІЕС 60204-1:2009 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60529 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код ІР)

ІЕС 61000-6-2 Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі

ІЕС 61000-6-4 Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зонах

ІЕС 61310-1 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів

ІЕС 61310-2 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування

ІЕС 61558-1 Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення, реакторів та аналогічних пристроїв. Частина 1. Загальні технічні вимоги та випробування

ІЕС 61800-5-2:2007 Системи силового електропривода з регульованою швидкістю. Частина 5-2. Вимоги щодо безпечності функціювання

EN 2 Класифікація пожеж

EN 54-1 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 1. Вступ

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 614-2 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 2. Взаємозв’язок між проектуванням машин і робочими завданнями

EN 626-1 Безпечність машин. Зниження ризику для здоров’я, спричинюваного небезпечними речовинами, виділюваними машинами. Частина 1. Принципи і технічні вимоги для виробників машин

EN 953:2009 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування та конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 1037:2008 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові

EN 1088 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору

EN 12198-1 Безпечність машин. Оцінювання й зниження ризику, що виникає під час випромінювання від машин. Частина 1. Загальні принципи

EN 12198-2 Безпечність машин. Оцінювання й зниження ризику, що виникає під час випромінювання від машин. Частина 2. Процедура вимірювання

EN 12198-3 Безпечність машин. Оцінювання й зниження ризику, що виникає під час випромінювання від машин. Частина 3. Зменшення випромінювання методом загасання або екранізування

EN 62226-1 Протидія електричних і магнітних полів у низько- і середньочастотному діапазоні. Методи розрахунку щільності потоку і внутрішніх електричних полів, індукованих у тілі людини. Частина 1. Загальні положення

EN 62226-2-1 Протидія електричних і магнітних полів у низько- і середньочастотному діапазоні. Методи розрахунку щільності потоку і внутрішніх електричних полів, індукованих у тілі людини. Частина 2-1. Протидія магнітних полів. Моделі у форматі 2D

EN 62226-3-1 Протидія електричних і магнітних полів у низько- і середньочастотному діапазоні. Методи розрахунку щільності потоку і внутрішніх електричних полів, індукованих у тілі людини. Частина 3-1. Протидія електричних полів. Аналітичні й цифрові моделі у форматі 2D

EN 62311 Оцінювання електронного й електричного обладнання стосовно обмеження впливу на людину електромагнітних полів (0 Гц — 300 ГГц)

CISPR 11 Електромагнітна сумісність. Обладнання промислове, наукове та медичне радіочастотне. Характеристики електромагнітних завад. Норми та методи вимірювання.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online