ДCТУ EN 693:2010 Верстати. Преси гідравлічні. Вимоги щодо безпеки (EN 693:2001+А1:2009, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Верстати
ПРЕСИ ГІДРАВЛІЧНІ
Вимоги щодо безпеки
(EN 693:2001 + А1:2009, IDT)

ДСТУ EN 693:2010

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Науково-технічний центр «Станкосерт» (НТЦ «СТАНКОСЕРТ»), Технічний комітет «Верстати» (ТК 75)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Я. Козловський (науковий керівник), Л. Малих, Т. Олександрова, В. Ситніченко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 631 з 2012-07-01. До національного стандарту прийнято поправку, опубліковану в інформаційному покажчику «Стандарти» № 3-2013

3 Національний стандарт ДСТУ EN 693 ідентичний з EN 693:2001 + А1:2009 Machine tools — Safety — Hydraulic presses (Верстати. Безпека. Гідравлічні преси) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN та її національними членами

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік небезпек

5 Вимоги та заходи щодо безпеки

5.1 Вступ

5.2 Основні проектні зауваги

5.3 Механічні небезпеки інструментальної зони

5.4 Система керування та моніторингу

5.5 Налагодження інструмента, випробовувальні ходи, технічний догляд та змащування

5.6 Інші види механічної небезпеки

5.7 Ковзання, спотикання та падіння

5.8 Захист від інших ризиків

6 Перевіряння дотримування вимог та (або) заходів щодо безпеки

7 Інформація для користувача

7.1 Марковання

7.2 Настанова щодо експлуатування

Додаток А Розраховування мінімальних безпечних відстаней

Додаток В Час реагування гідравлічної системи

Додаток С Закриті інструменти

Додаток D Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами

Додаток Е Електрочутливе захисне устатковання (ЕЧЗУ) з використанням захисних приладів активної оптоелектроніки (ЗП АОЕ)

Додаток F Умови вимірювання шуму від гідравлічних пресів

Додаток G Приєднання приладів для вимірювання тривалості зупинення

Додаток ZA Відповідність європейського стандарту основним вимогам Директиви ЄС 98/37/ЕС, доповненої Директивою 98/79/ЕС

Додаток ZB Відповідність європейського стандарту основним вимогам Директиви ЄС 98/42/ЕС

Додаток НА Чинні національні стандарти, ідентичні європейським та міжнародним, на які є посилання у цьому стандарті

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 693:2001 + А1:2009 Machine tools — Safety — Hydraulic presses (Верстати. Безпека. Гідравлічні преси).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 75 «Верстати».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— до розділу 2 долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— до пункту 7.2.2 долучено «Національну примітку», виділену рамкою;

— структурні елементи: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову»;

— змінено назву стандарту згідно з вимогами національної стандартизації.

Перелік чинних національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародним, на які є посилання в цьому стандарті, наведено в додатку НА.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЕРСТАТИ
ПРЕСИ ГІДРАВЛІЧНІ
Вимоги щодо безпеки

СТАНКИ
ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
Требования безопасности

MACHINE TOOLS HYDRAULIC
PRESSES
Safety requirements

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги щодо технічної безпеки та запобіжні заходи до уваги проектувальників (як визначено в 3.11 EN 292-1:1991), виробників та постачальників гідравлічних пресів, призначених для обробляння холодного металу чи матеріалів, що містять холодний метал.

1.2 Цей стандарт застосовний також до гідравлічних пресів, призначених, насамперед, для обробляння холодного металу, які можуть бути використані також для обробляння інших листових матеріалів (наприклад картону, пластмаси, гуми, шкіри) та порошкового металу.

1.3 Вимоги цього стандарту враховують застосування за призначеністю, як визначено у 3.12 EN 292-1:1991. Цей стандарт розглядає можливий доступ до гідравлічних пресів з будь-якого напрямку, оговорює ймовірні небезпеки, описані у розділі 4, та визначає запобіжні заходи безпеки як для оператора, так і для інших осіб в зоні ризику.

1.4 Цей стандарт також стосується допоміжних пристроїв, які становлять конструктивно невід’ємну частину гідравлічного преса. Захист комплексних виробничих систем, до яких входять преси, подано також у ISO 11161.

1.5 Цей стандарт не поширюється на машини, основним призначенням яких за проектом є:

    а) різання листового металу гільйотинними ножицями;

    b) установлення фіксувальних елементів, тобто заклепування, поєднання скобами, прошивання;

    с) вигинання, або фальцювання;

    d) вирівнювання;

    е) пресування револьверним пуансоном;

    f) видавлювання;

    g) ударне кування або штампування;

    h) ущільнення металевого порошку;

    і) вузькопрофільне пробивання машинами, спроектованими тільки під профілі, наприклад, для будівельної промисловості.

1.6 Цей стандарт поширюється на машини, виготовлені після дати його публікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить датовані чи недатовані посилання на положення інших нормативних документів. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях за текстом, а перелік стандартів подано нижче. Щодо датованих посилань, подальші доповнення чи наступні редакції видань треба вважати чинними для цього стандарту лише за умови долучення до нього у вигляді-доповнень та змін. Що стосується недатованих посилань, треба вважати чинним останнє видання стандарту разом з доповненнями.

EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications (and Amendment A1:1995)

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 349:1993 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 418:1992 Safety of machinery — Emergency stop equipment, functional aspects — Principles for design

EN 563:1994 Safety of machinery — Temperatures of touchable surfaces — Ergonomic data to establish temperature limit values for hot surfaces

EN 574:1996 Safety of machinery — Two-hand control device — Functional aspects — Principles for design

EN 614-1:1995 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 626-1:1994 Safety of machinery — Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery — Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers

EN 842:1996 Safety of machinery — Visual danger signals — General requirements, design and testing

EN 894-2:1997 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3:2000 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 953:1997 Safety of machinery — General requirements for the design and construction of guards (fixed, movable)

EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 982:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 999:1998 Safety of machinery — Approach speed of parts of the body for the positioning of safety devices

prEN 1005-2:1993 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of objects associated to machinery

EN 1037:1995 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles for risk assessment

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1127-1:1997 Safety of machinery — Fire and explosions — Part 1: Explosion prevention and protection

EN 1299.1997 Vibration isolation of machines — Information for the application or source isolation

EN ISO 3746:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871:1996 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

ISO 11161:1994 Industrial automation systems — Safety of integrated manufacturing systems — Basic requirements

EN ISO 11202:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Survey method in situ (ISO 11202:1995)

ISO/TR 11688-1:1995 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning

EN 60204-1:1997 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 204-1:1992, MOD)

EN 61310-2:1995 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 2: Requirements for marking (IEC 1310-2:1995)

EN 61496-1:1997 Safety of machinery — Electrosensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1:1997)

prEN 61496-2:1997 Safety of machinery — Electrosensitive protective equipment — Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (IEC 61496-2:1997).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні норми та специфікації (також — Доповнення А1:1995)

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон руками

EN 349:1993 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення ушкоджень здавлюванням частин тіла людини

EN 418:1992 Безпечність машин. Пристрої аварійного зупинення, функційні аспекти. Принципи проектування

EN 563:1994 Безпечність машин. Температура поверхонь дотику. Ергономічні дані зі встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь

EN 574:1996 Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функційні аспекти. Принципи проектування

EN 614-1:1995 Безпечність машин. Принципи ергономічного проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 626-1:1994 Безпечність машин. Зменшення ризиків для здоров’я, спричинюваних небезпечними речовинами, які виділяють машини. Частина 1. Принципи та технічні вимоги для виробників машин

EN 842:1996 Безпечність машин. Зорові сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування

EN 894-2:1997 Безпечність машин. Ергономічні вимоги щодо проектування індикаторів і органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3:2000 Безпечність машин. Ергономічні вимоги щодо проектування індикаторів і органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 953:1997 Безпечність машин. Загальні вимоги щодо проектування та конструювання огорож (стаціонарних та рухомих)

EN 954-1:1996 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування

EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки гідравлічних та пневматичних систем та їх складових частин. Гідравліка

EN 983:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки гідравлічних та пневматичних систем та їх складових частин. Пневматика

EN 999:1998 Безпечність машин. Розміщення захисного устатковання залежно від швидкостей наближення частин тіла людини

prEN 1005-2:1993 Безпечність машин. Фізичні характеристики людини. Частина 2. Ручне керування об’єктами, пов’язаними з машинним устаткованням

EN 1037:1995 Безпечність машин. Запобігання несанкційованому ввімкненню

EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з захисним загородженням. Принципи проектування та вибирання

EN 1127-1:1997 Безпечність машин. Пожежі та вибухи. Частина 1. Запобіжні заходи та захист від вибуху

EN 1299:1997 Противібраційне ізолювання машин. Інформація щодо застосування або ізолювання джерела

EN ISO 3746:1995 Акустика. Визначання рівнів потужності звуку від джерел шумів за звуковим тиском. Методика дослідження з використанням обгинальної вимірювальної поверхні над відбивальною площиною (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871:1996 Акустика. Декларування та перевіряння значень випромінюваного шуму від машин і устатковання (ISO 4871:1996)

ISO 11161:1994 Системи промислової автоматики. Безпечність комплексних виробничих систем. Основні вимоги

EN ISO 11202:1995 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Вимірювання рівнів випромінюваного звукового тиску на робочих станціях та у інших визначених місцях. Методика дослідження на місці (ISO 11202:1995)

ISO/TR 11688-1; 1995 Акустика. Рекомендована практика проектування малошумних машин та устатковання. Частина 1. Планування

EN 60204-1:1997 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 204-1:1992, MOD)

EN 61310-2:1995 Безпечність машин. Знаки, марковання та запускання. Частина 2. Вимоги щодо марковання (ІЕС 61310-2:1995)

EN 61496-1:1997 Безпечність машин. Електрочутливі захисні пристрої. Частина 1. Загальні вимоги та випробування (ІЕС 61496-1:1997)

prEN 61496-2:1997 Безпечність машин. Електрочутливі захисні пристрої. Частина 2. Спеціальні вимоги до устатковання, в якому використовують захисні пристрої активної оптоелектроніки (ІЕС 61469-2:1997).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online