ДБН В.2.2-18:2007 Здания и сооружения. Учреждения социальной защиты населения. Изменение № 2

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди
ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ

ДБН В.2.2-18:2007

Зміна № 2

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство розвитку громад та територій України
2020

Зміна № 2 ДБН В.2.2-18:2007
Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення

1 РОЗРОБЛЕНО: Публічне акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ПАТ "КИЇВЗНДІЕП")

РОЗРОБНИКИ: В. Куцевич, д-р архіт. (науковий керівник); Б. Губов; Т. Іокова; В. Ніжник, канд. техн. наук; Р. Уханський, канд. техн. наук; Л. Філатова; І. Чернядьєва

ЗА УЧАСТЮ: ДУ "Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України" (В. Махнюк, д-р мед. наук; Т. Станкевич, канд. мед. наук);

Український НДІ цивільного захисту (Я. Балло, канд. техн. наук)

2 ВНЕСЕНО: Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Міністерства розвитку громад та територій України

3 ПОГОДЖЕНО: Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист № 01-9866/261 від 11.07.2019); Міністерство соціальної політики України (лист № 21453/0/2-19/61 від 13.12.2019); Міністерство охорони здоров’я України (лист № 26-04/48032/2-19 від 11.12.2019).

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: Міністерство розвитку громад та територій України, наказ від 28.12.2019 № 344

НАДАНО ЧИННОСТІ: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її реєстрації та оприлюднення на офіційному вебсайті Мінрегіону (2020-05-01)

ТЕКСТ ЗМІНИ

По всьому тексту державних будівельних норм слова "інвалід", "інваліди-колясочники", "трудотерапія", "крісло-коляска" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю", "особи з інвалідністю, що пересуваються на кріслах колісних", "працетерапія", "крісло колісне" у відповідному відмінку та числі.

1 "СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ"

1.1 Після слів: "закладів соціального захисту населення:" додати: "дитячих будинків-інтернатів".

2 "НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ"

Виключити такі нормативні акти:

"СанПиН 1304-75 Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых помещениях (Санітарні норми допустимих вібрацій в житлових приміщеннях);

СанПиН 2605-82 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки (Санітарні норми і правила забезпечення інсоляцією житлових та громадських будинків і території житлової забудови);

СанПиН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки (Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови);

ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень".

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах