ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Линейно-кабельные сооружения телекоммуникаций. Проектирование

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ЛІНІЙНО-КАБЕЛЬНІ СПОРУДИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
ПРОЕКТУВАННЯ

ГБН В.2.2-34620942-002:2015

Київ
Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ПрАТ «Діпрозв’язок»

РОЗРОБНИКИ: С. Рибка (науковий керівник), (канд.техн.наук);

Ю. Білоус; Л. Бридковська; А.Ковтун;

О. Краснокутська; І. Середа; О. Федоренко;

Г. Шатило; Г. Гайворонська (док.техн.наук)

За участю: ПАТ «Укртелеком» В.Каток (канд.техн.наук); П.Однорог; С. Отрох (канд.техн.наук); І.Руденко

2 ВНЕСЕНО: Департамент телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

3 ПОГОДЖЕНО: Міністерство екології та природних ресурсів України (лист від 30.12.2014 № 5/1-17/15283-14),

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (лист від 17.12.2014 № 9119/0/4.1-13/6/14),

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (лист від 11.11.2014 № 7/16-13426),

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 16.12.2014 № 03-17843/264)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України наказ від 03.09.2014р. №441

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: З 01 серпня 2015р

5 НА ЗАМІНУ: ВБН В.2.2-45-1-2004 «Проектування телекомунікацій Лінійно-кабельні споруди»

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Скорочення

5 Загальні положення

6 Класифікація кабельних ліній телекомунікацій і проводового мовлення

7 Параметри кабельних ліній

8 Обґрунтування вибору кабелів

9 Основні вимоги до виконання робочих креслень

10 Вибір траси для будівництва кабельних ліній

11 Прокладання кабелів

11.1 Прокладання кабелів у ґрунті

11.2 Прокладання кабелів у кабельній каналізації електрозв’язку (тунелях, колекторах)

11.3 Прокладання кабелів у житлових і нежитлових будівлях

11.4 Прокладання кабелів у гірських умовах

11.5 Міні - та мікротраншейне прокладання кабелів. Системи мікротрубок і мікрокабелів

11.6 Застосування задувки кабелів і волокон

11.7 Застосування в проектах технологій напрямленого буріння

12 Кабельна каналізація електрозв’язку

12.1 Принципи проектування та будівництво кабельної каналізації електрозв’язку в межах населених пунктів

12.2 Кабелепроводи кабельної каналізації електрозв’язку

12.3 Принципи проектування та будівництва кабельної каналізації електрозв’язку за межами населених пунктів

13 Улаштування вводів кабелів у будівлі засобів зв’язку

14 Принципи проектування кабельних систем оптичних мереж доступу

14.1 Загальні вимоги

14.2 Пасивні складові оптичної мережі доступу

14.3 Побудова магістрального сегмента оптичної мережі доступу

14.4 Побудова розподільного та абонентського сегментів оптичної мережі доступу

14.5 Вимоги до обладнання кабельних систем оптичних мереж доступу

14.6 Вимоги до муфт на оптичних кабелях

14.7 Вимоги до кросового обладнання

14.8 Вимоги до боксів і модулів

15 Кабельні переходи через природні та штучні перешкоди

15.1 Переходи через водні перешкоди

15.2 Переходи через автомобільні дороги та колії залізниць

15.3 Проектування переходів на перетинах із трубопроводами (газопроводи, нафтопроводи, аміакопроводи тощо)

15.4 Переходи у стиснених умовах

16 Зближення і перетин кабельних ліній зв’язку, проводового мовлення та кабельної каналізації електрозв’язку з інженерними мережами і спорудами

17 Захист кабелів зв’язку від зовнішніх електромагнітних впливів, ударів блискавки і корозії

17.1 Загальні вимоги

17.2 Захист електричних кабелів зв’язку

17.3 Захист оптичних кабелів

17.4 Обладнання заземлень

18 Позначення трас підземних кабелів зв’язку на місцевості

19 Утримання кабелів під надлишковим повітряним тиском

20 Норми оснащеності експлуатаційних підрозділів засобами вимірювальної техніки, інструментами та матеріалами

21 Охорона навколишнього природного середовища

21.1 Загальні положення

21.2 Вплив проектованої діяльності на атмосферне повітря

21.3 Вплив проектованої діяльності на водні ресурси

21.4 Вплив проектованої діяльності на ґрунти

21.5 Вплив проектованої діяльності на біологічне різноманіття

21.6 Території та об’єкти природно-заповідного фонду

21.7 Вимоги до облаштування будівельних майданчиків

21.8 Склад та порядок поводження з відходами

22 Охорона праці

23 Пожежна безпека

23.1 Загальні вимоги

23.2 Приміщення підземного вводу кабелів зв’язку і компресорних

23.3 Вимоги до захисних покриттів кабелів

Додаток А

Додаток Б

Вимоги та норми щодо визначення ємності абонентської мережі ТМЗК

Додаток В Перелік основних засобів вимірювальної техніки, інструментів і матеріалів, які рекомендовано передбачати під час проектування лінійних споруд для оснащення новостворених підрозділів технічної експлуатації

Додаток Г

Бібліографія

ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ЛІНІЙНО-КАБЕЛЬНІ СПОРУДИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ.
ПРОЕКТУВАННЯ

ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

LINEARLY-CABLE CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICATIONS.
DESIGN

 Чинні від 01.08.2015

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Вимоги цих Норм призначені для проектування об’єктів нового будівництва, реконструкцію, капітального ремонту та технічне переоснащення діючих кабельних ліній зв’язку транспортної телекомунікаційної мережі та пасивної кабельної інфраструктури телекомунікаційної мережі доступу, а також кабельних ліній проводового мовлення, що належать до телекомунікаційних мереж загального користування (ТМЗК).

Ці Норми встановлюють вимоги до проектування лінійно-кабельних споруд транспортних телекомунікаційних мереж і телекомунікаційних мереж доступу.

Галузеві будівельні норми встановлюють основні правила проектування пасивної волоконно-оптичної кабельної інфраструктури оптичної телекомунікаційної мережі доступу.

1.2 Ці Норми застосовують разом з іншими чинними нормативними документами, що встановлюють вимоги до проектування телекомунікацій.

Галузеві будівельні норми встановлюють основні вимоги до проектування мереж абонентського широкосмугового доступу в частині:

- побудови пасивної кабельної інфраструктури оптичних

Відповідає офіційному тексту

телекомунікаційних мереж доступу;

- визначення вимог до елементів цієї мережі;

- використання наявної ККЕ при будівництві оптичних телекомунікаційних мереж доступу;

- забезпечення експлуатаційних підрозділів вимірювальною технікою.

Ці Норми не поширюються на проектування:

- активного обладнання телекомунікаційної мережі доступу;

- спеціальних і унікальних мереж;

- морських кабельних ліній зв’язку;

- волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ), що підвішують на опорах ліній електропередачі (ЛЕП), контактної мережі електрифікованих залізниць та міського електротранспорту, а також прокладають по конструкціях антенних веж.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі документи:

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НАПБ В.01.053-2000/520 Правила пожежної безпеки в галузі зв’язку

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

ДБН А.2.1-1:2014 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.1.2-8-2008 СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення ДБН В.2.3-4:2007 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-7-2010 Метрополітени

ДБН В.2.3-18:2007 Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування

ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання

ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту

ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов (Нафтопродуктопроводи, які прокладаються на території міст та інших населених пунктів)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будинки)

СНиП ІІ-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств)

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод (Гігієнічні вимоги до охорони поверхневих вод)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-40:2009 Телекомунікації. Проводові засоби зв’язку. Умовні графічні зображення на схемах та планах

ДСТУ Б А.2.4-42:2009 Телекомунікації. Проводові засоби зв’язку. Робочі креслення

ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів

ДСТУ Б В.2.4-9:2014 Лінії та споруди телекомунікацій. Визначення ширини смуги та площі земельних ділянок

ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Зовнішні мережі та споруди. Система газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ Б В.2.5-30:2006 Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEС 62305:2006, NEQ)

ДСТУ 4276-2004 Норми і методи вимірювань димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями

ДСТУ 4277-2004 Норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі

ДСТУ 4499-1:2005 Системи кабельних коробів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування

ДСТУ 4549-1:2006 Системи кабельних трубопроводів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування

ДСТУ 4754: 2007 Системи кабельних лотоків і драбин. Загальні вимоги та методи випробування (IEС 61537:2001, MOD)

ДСТУ 4809:2007 Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування

ВБН В.2.2-33-2007 Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж

ГСТУ 45.016-2000 Споруди зв’язку підземні. Загальні вимоги до захисту від корозії

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 14857-76 Схемы защиты от опасных напряжений и токов, возникающих на линиях проводного вещания. Общие требования и нормы (Схеми захисту від небезпечних напруг і струмів, що виникають на лініях проводового мовлення. Загальні вимоги і норми)

ГОСТ 26600-98 Знаки навигационные внутренних судоходных путей. Общие технические условия (Навігаційні Знаки внутрішніх судноплавних шляхів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления (Заземлення для стаціонарних установок проводового зв’язку, радіорелейних станцій, радіотрансляційних вузлів проводового мовлення та антен систем колективного прийому телебачення. Норми опору)

ГОСТ 5238-81 Установки проводной связи. Схемы защиты от опасных напряжений и токов, возникающих на линиях. Технические требования (Установки проводового зв’язку. Схеми захисту від небезпечних напруг і струмів, що виникають на лініях. Технічні вимоги) ДК 005-96 Класифікатор відходів

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online