Р В.2.7-37641918-895:2018 Рекомендации по приготовлению и применению асфальтобетонов на основе модифицированных битумов для устройства покрытия автодорожных железобетонных мостов

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(Укравтодор)
Національний транспортний університет
(НТУ)

РЕКОМЕНДАЦІЇ
з приготування та застосування асфальтобетонів на основі
модифікованих бітумів для влаштування покриття автодорожніх
залізобетонних мостів

Р В.2.7-37641918-895:2018

Київ
2018

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та скорочення

4 Загальні положення

5 Проектування складу асфальтобетону підвищеної довговічності

5.1 Вимоги до модифікованих бітумів

5.2 Вимоги до зернових (гранулометричний) складів асфальтобетонної суміші

5.3 Вимоги до властивостей асфальтобетонної суміші та асфальтобетону

5.4 Проектування складу асфальтобетону підвищеної колієстійкості

6 Принципи проектування дорожнього одягу підвищеної довговічності з використанням зсувостійкого асфальтобетону на залізобетонних мостах автомобільних доріг І – ІІІ категорії

6.1 Основні положення по визначенню і вибору конструкції асфальтобетонного покриття

6.2 Проектування асфальтобетонного покриття підвищеної довговічності на автодорожніх мостах автомобільних доріг І-ІІІ категорій

6.3 Метод розрахунку міцності зчеплення між асфальтобетонним покриттям та залізобетонною плитою проїзної частини автодорожнього мосту при зсуві

6.4. Метод оцінки довговічності асфальтобетонного покриття на автодорожніх мостах із залізобетонною плитою проїзної частини

7 Техніко-економічне обґрунтування можливості застосування модифікованих бітумів і асфальтобетонів на їх основі для влаштування покриття на залізобетонних мостах

7.1 Оцінка економічної ефективності асфальтобетонних сумішей для влаштування покриття на автодорожніх мостах

8 Технологія приготування модифікованих бітумів і асфальтобетонних сумішей для влаштування покриття на мостах

8.1 Технологія приготування модифікованих бітумів

8.2 Технологія приготування модифікованих гарячих асфальтобетонних сумішей

8.3 Контроль виробництва і управління технологічним процесом

9 Вимоги щодо безпеки

10 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Рекомендації з приготування та застосування модифікованих бітумів та асфальтобетонів на їх основі для влаштування покриття на залізобетонних мостах розроблені на підставі наукових досліджень, проведеного аналізу технічної літератури та чинних нормативних документів по застосуванню асфальтобетонного покриття на залізобетонних мостах.

Автодорожні мости є невід'ємною складовою мережі автомобільних доріг транспортної інфраструктури України. На автомобільних дорогах України загального користування налічується близько 16100 автодорожніх мостів. Транспортно-експлуатаційний стан переважної більшості автодорожніх мостів не відповідає сучасним вимогам дорожнього руху і потребує радикального поліпшення. Переважна більшість автодорожніх мостів має залізобетонну плиту проїзної частини з асфальтобетонним покриттям. Останніми роками, у зв’язку зі зростанням транспортних навантажень та високими літніми температурами, значного розповсюдження набули дефекти на асфальтобетонному покритті автодорожніх мостів у вигляді тріщин, колій, зсувів, напливів, що значно погіршує умови та безпеку дорожнього руху і зменшує довговічність дорожнього покриття.

Ремонт дефектів асфальтобетонного покриття є складним, трудомістким та фінансово витратним процесом, що супроводжується значними матеріальними та енергетичними затратами. Окрім того, виконання ремонтних робіт по усуненню дефектів не завжди призводить до бажаного результату.

Розробники цих рекомендацій: С. Аксьонов канд. техн. наук; І. Вєліч; М. Гаркуша; О. Лещук; В. Мозговий, д-р. техн. наук; А. Онищенко, докт. техн. наук, (керівник розробки); Є.Плазій; Є. Тюлєнєв; В. Рублик; Н. Чиженко; І. Копинець, ДерждорНДІ.

1 Сфера застосування

1.1 Ці рекомендації поширюються на приготування модифікованих бітумів і асфальтобетонів, що використовують при будівництві та ремонтах асфальтобетонного покриття на залізобетонних мостах автомобільних доріг І-ІІІ категорій (далі – мости) в усіх дорожньо-кліматичних районах України згідно з ДБН В.2.3-4.

1.2 Ці рекомендації призначенні для інженерно-технічних працівників, дорожньо-будівельних організацій, незалежно від форми їх власності, які виконують роботи при будівництві та ремонті асфальтобетонного покриття на мостах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих рекомендаціях є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування

ДБН В.2.3-22:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ГБН В.2.3-218-003:2010 Споруди транспорту. Технологія улаштування гідроізоляції проїзної частини залізобетонних автодорожніх мостів і шляхопроводів із застосуванням полімерних матеріалів та водонепроникного бетону

ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги

ГБН В.2.3-218-547:2010 Споруди транспорту. Влаштування асфальтобетонних шарів дорожнього одягу при низьких температурах

ГБН В.2.3-37641918-557:2016 Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. Проектування

ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу

ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

ДСТУ 3911-99 (ГОСТ 17.9.0.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. виявлення відходів та подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 8747:2017 Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання

ДСТУ 8749:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт

ДСТУ 8787:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення зчеплюваності зі щебенем

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-74-98. Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-75-98. Будівельні матеріали. Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-81-98 Бітуми нафтові дорожні в`язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла і кам`яних матеріалів

ДСТУ Б В.2.7-83:2014 Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-121:2014 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-135:2014 Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-149:2008 Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-247:2010 Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для сумішей асфальтобетонних та органо-мінеральних дорожніх. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-313:2016 Бітуми дорожні, модифіковані комплексами добавок. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-319:2016 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань

ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016 Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб

ДСТУ-Н Б В.2.7-254:2012 Приготування та застосування дорожніх бітумів, модифікованих адгезійними добавками на основі катіонних поверхнево-активних речовин

ДСТУ EN 1426:2018 (EN 1426:2015, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення глибини проникності голки (пенетрації)

ДСТУ EN 1427:2018 (EN 1427:2015, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності за методом кільця і кулі

ДСТУ EN 12593:2018 (EN 12593:2015, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури крихкості за методом Фрааса

ДСТУ EN 12594:2018 (EN 12594:2014, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для випробування

ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле

ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

ГОСТ 18180-72 (СТ СЭВ 4543-84) Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

СОУ 45.02-00018112-020:2009 Будівельні матеріали. Асфальтобетон дорожній. Метод випробування на стійкість до накопичення залишкових деформацій

СОУ 45.2-00018112-039:2008 Будівельні матеріали. Способи оцінки стійкості асфальтобетонних покриттів до утворення колії. Методи випробувань

СОУ 45.2-00018112-046:2009 Асфальтобетон дорожній. Методика оцінки зчеплення між асфальтобетонними шарами при зсуві

СОУ 45.2-00018112-057:2010 Будівельні матеріали. Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон на основі модифікованих полімерами бітумів

СОУ 45.2-00018112-069:2011 Бітуми нафтові дорожні в’язкі дистиляційні. Технічні умови

СОУ 42.1-37641918-100:2013 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні модифіковані з використанням лабораторної лопатевої мішалки. Методи контролювання процесу модифікації

СОУ 42.1-37641918-106:2013 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон литі. Технічні умови

СОУ 42.1-37641918-120:2014 Бітуми дорожні для верхніх шарів дорожніх покриттів. Технічні умови

АД 2.4-37641918-003:2015 Альбом типових конструкцій дорожнього одягу мостового полотна

М 218-02071168-681:2011 Методика розрахунку асфальтобетонних шарів покриття на зсувостійкість

М 02070915-750:2016 Методика проектування асфальтобетонного покриття залізобетонних автодорожніх мостів

Р В.2.7-03450778-806:2012. Рекомендації по застосуванню адгезійних, полімерних, структуруючих та енергозберігаючих добавок.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online