Р В.2.7-02071168-799:2012 Рекомендации по повышению долговечности асфальтобетонных покрытий дорожных одежд по критерию колиестойкости

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Державне агенство автомобільних доріг України
(Укравтодор)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
(ХНАДУ)

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо підвищення довговічності асфальтобетонних покриттів дорожніх
одягів за критерієм колієстійкості

Р В.2.7-02071168-799:2012

Харків
2012

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Вимоги до вихідних матеріалів, гранулометричного складу мінеральної частини асфальтобетонних сумішей та властивостей асфальтобетонів

6 Технологія приготування асфальтобетонних сумішей

7 Особливості укладання та ущільнення асфальтобетонних сумішей

8 Контроль якості приготування асфальтобетонних сумішей та властивостей асфальтобетонів

9 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища

9.1 Вимоги безпеки

9.2 Вимоги охорони навколишнього середовища

Додаток А Бібліографія

ВСТУП

До рекомендацій щодо підвищення довговічності асфальтобетонних покриттів дорожніх одягів за критерієм колієстійкості входять вимоги до особливостей технології приготування та влаштування колієстійких асфальтобетонних покриттів з їх використанням.

При розробці рекомендацій використані узагальнені результати досліджень вітчизняних і закордонних дослідників та науковців кафедри будівництва і експлуатації автомобільних доріг Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

В розробці рекомендацій приймали участь: Жданюк В.К., Чугуєнко С.А., Лапченко A.C., Масюк Ю.А., Воловик О.О., Костін Д.Ю.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці рекомендації застосовують для забезпечення колієстійкості асфальтобетонних покриттів дорожніх одягів нежорсткого типу автомобільних доріг загального користування України під впливом великовагових автотранспортних засобів в усіх дорожньо-кліматичних районах України згідно з ДБН В.2.3-4.

1.2 Ці рекомендації поширюються на колієстійкі асфальтобетони на бітумах в’язких дорожніх згідно з ДСТУ Б В.2.7-119, ДСТУ Б В.2.7-127 та асфальтобетони на бітумах в’язких дорожніх, модифікованих полімерами згідно СОУ 45.2-00018112-057, ДСТУ Б В.2.7-127 та на основі інших модифікуючих добавок, що відповідають паспортним даним заводів виробників.

1.3 Ці рекомендації призначені для використання дорожніми підприємствами та організаціями, незалежно від форми їх власності, які виконують роботи з будівництва, реконструкції та ремонту асфальтобетонних покриттів дорожніх одягів автомобільних доріг загального користування.

1.4 Обов’язкові вимоги до якості продукції, які забезпечують безпеку для життя, здоров’я та майна населення, охорони довкілля, викладені в розділі 9.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих рекомендаціях є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ В.01.048-95/510 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій дорожнього господарства

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-81-98 Будівельні матеріали. Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам’яних матеріалів

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) Будівельні матеріали. Матеріали на основі органічних в’яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-119-2011 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-121-2003 Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2006 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-135:2007 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань

ГОСТ 4333-87 (СТ СЭВ 5469-86) Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле. (Нафтопродукти. Методи визначення температур спалаху та займистості у відкритому тиглі)

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы (Бітуми нафтові. Метод визначення глибини проникності голки)

ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости (Бітуми нафтові. Метод визначення розтяжності)

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару (Бітуми нафтові. Метод визначення температури розм’якшеності за кільцем і кулькою)

ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу (Бітуми нафтові. Метод визначення температури крихкості за Фраасом)

ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева (Бітуми нафтові. Метод визначення зміни маси після прогрівання)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціювання)

СОУ 45.2-00018112-006:2006 Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг

СОУ 45.2-00018112-057:2010 Будівельні матеріали. Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон на основі модифікованих полімерами бітумів

ВБН В.2.7-218-176-2003 Застосування поверхнево-активних речовин в дорожніх технологіях з використанням бітумів

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цих рекомендаціях, та визначення позначених ними понять:

3.1 асфальтобетонна суміш; асфальтобетон

Згідно з ДСТУ Б В.2.7-119.

3.2 щебенево-мастикова асфальтобетонна суміш; щебенево- мастиковий асфальтобетон

Згідно з ДСТУ Б В.2.7-127.

3.3 асфальтобетонна суміш на основі бітуму модифікованого полімерами; асфальтобетон на основі бітуму модифікованого полімерами

Згідно з СОУ 45.2-00018112-057.

3.4 коефіцієнт кубовидності щебеню

Вміст зерен з околотою поверхнею, середня товщина і ширина яких менше довжини не більше ніж у 2 рази.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Р В.2.7-218-02071168-...:2012а Рекомендації щодо раціонального використання асфальтобетонних сумішей різних типів і видів при будівництві колієстійких шарів дорожніх одягів автомобільних доріг загального користування

2 Р В.2.7-218-03450778-698:2007 Рекомендації з приготування полімерасфальтобетонних сумішей на спінених бітумах

3 Р В.2.7-218-03450778-696:2007 Рекомендації з ефективного використання нових модифікаторів бітумів та асфальтобетонів

4 ТР 218-03450778-070:2010 Типовий технологічний регламент на приготування асфальтобетонних сумішей

5 Р В.2.7-218-02071168-751:2009 Рекомендації з технології приготування асфальтобетонних сумішей модифікованих полімерно-армуючими добавками та влаштування покриттів з підвищеною теплостійкістю та зсувостійкістю

6 Р В.2.7-218-02071168-784:2011 Рекомендації щодо вибору армуючих матеріалів для підвищення стійкості асфальтобетонних покриттів до утворення колії.

а - знаходиться на погодженні в Укравтодорі

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах