СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-50:2011 Монтаж кабельных линий электропередачи напряжением 110-330 кВ. Инструкция (в редакции приказа от 09.06.2021 № 120)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

МОНТАЖ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НАПРУГОЮ
110-330 кВ
Інструкція

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Вимоги до кабельних ліній

7 Підготовка трас кабельних ліній до монтажу

8 Зберігання і транспортування барабанів з кабелем

9 Прокладання кабелів

10 Монтаж кабельних муфт

11 Монтаж системи протикорозійного захисту кабелів

12 Випробування кабельних ліній

13 Монтажна документація

14 Безпечне виконання робіт з монтажу кабельних ліній

15 Захист навколишнього середовища

16 Пожежна безпека

17 Екологічна безпека

Додаток А Розрахунок зусиль натягу кабелів під час їх протягування

Додаток Б Технічні характеристики та сфери застосування кабелів вітчизняних виробників

Додаток В Бібліографія

ВСТУП

Із освоєнням електротехнічною промисловістю виробництва силових кабелів на напругу 110-500 кВ з ізоляцією із зшитого поліетилену зменшилися як вартість будівництва та експлуатації кабельних ліній, так і загрози техногенного характеру, обумовлені застосуванням оливонаповнених кабелів.

Ця Інструкція унормовує технологію будівництва кабельних ліній напругою 110-330 кВ із кабелями з ізоляцією із зшитого поліетилену.

МОНТАЖ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НАПРУГОЮ
110-330 кВ
Інструкція

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ «Монтаж кабельних ліній напругою 110-330 кВ. Інструкція» (надалі - Інструкція) поширюється на силові кабельні лінії напругою 110-330 кВ промислової частоти з ізоляцією із зшитого поліетилену як на новоспоруджені, що вперше вводяться в експлуатацію, так і на ті, які вводять в експлуатацію після реконструкції або капітального ремонту.

1.2 Ця Інструкція встановлює вимоги щодо монтажу кабельних ліній електропередавання напругою 110-330 кВ, технологічної послідовності виконання операцій з підготовки траси кабельної лінії, зберігання і транспортування барабанів з кабелем, розмотування і прокладання кабелів, монтажу з'єднувальних, кінцевих, штекерних і транспозиційних кабельних муфт, пусконалагоджувальних випробувань і вимірювань, організації безпечного виконання робіт під час монтажу, захисту навколишнього середовища і пожежної та екологічної безпеки.

1.3 Ця Інструкція не поширюється на силові кабельні лінії напругою 110-330 кВ з оливонаповненими кабелями.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Інструкції є посилання на такі нормативні документи:

Водний кодекс України (із змінами)

Земельний кодекс України (із змінами)

Кодекс цивільного захисту України (із змінами)

Лісовий кодекс України (із змінами)

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовиша» (із змінами)

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (із змінами)

Закон України «Про природно-заповідний фонд України» (із змінами)

Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них. затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8.05.1996 № 486 (із змінами)

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 750) (із змінами)

Правила введення в роботу технічно переоснащених або замінених складових частин об'єктів діючих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 08.11.2011  № 691, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2011 р. за  № 1370/20108

Правила охорони електричних мереж, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997  № 209 (із змінами)

Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.09.2018  № 491, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2019 р. за  № 328/33299

ДСТУ EN 50086-1:2004 Системи кабелепроводів для електричних установок. Частина 1. Загальні технічні вимоги

ДСТУ EN 60270:2016 Методи високовольтних випробувань. Вимірювання часткових розрядів (EN 60270:2001, IDT)

ДСТУ ІЕС 60183:2019 Настанова щодо вибору високовольтних кабельних систем змінного струму (ІЕС 60183:2015, IDТ)

ДСТУ ІЕС 60840:2009 Кабелі з екструдованою ізоляцією силові та арматура до них на номінальну напругу понад 30 кВ (Um = 36 кВ) і до 150 кВ (Um = 170 кВ) включно. Вимоги та методи випробування (ІЕС 60840:2004, IDT)

ДСТУ ІЕС 62067:2014 Кабелі з екструдованою ізоляцією силові та арматура до них на номінальну напругу понад 150 кВ (Um =170 кВ) і до 500 кВ (Um = 550 кВ). Вимоги та методи випробування (ІЕС 62067:2011, IDT)

ДСТУ 3829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація

ДСТУ Б В.2.3-17:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні. Вимоги до проектування

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія

ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів

ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії

ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции (Електрообладнання та електроустановки змінного струму на напругу 3 кВ і вище. Загальні методи випробувань електричної міцності ізоляції)

ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции (Електрообладнання змінного струму на напруги від 1 до 750 кВ. Вимоги до електричної міцності ізоляції)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок (із змінами)

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (із змінами)

НАПБ 05.031-2010 (COУ 41.0-21677681-34:2010) Інструкція з пожежної безпеки та захисту автоматичними системами водяного пожежогасіння кабельних споруд

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні (із змінами)

НАПБ В.05.023-2005/111 (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.309:2005) Інструкція щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд (із зміною)

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво (із зміною №1 та поправкою до зміни № 1)

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва

ДБН 5.2.2-5:2011 Благоустрій територій (із зміною № 1 та зміною № 2)

ДБН 5.2.2-12:2019 Планування та забудова територій

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення

ДБН В.2.3-18:2007 Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування (із зміною № 1 та поправкою до неї та зміною № 2)

ДБН В 2.5-16-99 Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (в редакції наказу Міненерговугілля від 21.06.2019 № 271)

ГКД 34.21.260-2003 Інструкція з застосування та прокладання сигнальної стрічки в траншеях із силовими кабелями напругою до 35 кВ та контрольними кабелями

СОУ 31.2-21677681-19:2009 Випробування та контроль пристроїв заземлення електроустановок. Типова інструкція

СОУ-Н ЕЕ 20.179:2008 Розрахунок електричного і магнітного полів лінії електропередавання. Методика (у редакції наказу Міненерговугілля від 01.07.2016 № 423)

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 Норми випробування електрообладнання (у редакції наказу Мінекоенерго від 06.04.2020 № 224)

СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009 Норми випробування силових кабельних ліній напругою до 500 кВ

СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011 Проектування кабельних ліній напругою до 330 кВ. Настанова (у редакції наказу Міненерговугілля БІД 26.01.2017 № 82)

РД 34.20.132-84 Руководящие указания по катодной защите подземных энергетических сооружений от коррозии (Настанови щодо катодного захисту підземних енергетичних споруд від корозії)

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ:2017)

ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань (із змінами)

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів (зі змінами)

ДСанПін 3.3.6-096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

СНиП 2.09.03-85 Споруди промислових підприємств (із зміною № 1)

СНиП 3.05.06-85 Електротехнічні пристрої

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online