ДБН В.2.3-14:2006 Мосты и трубы. Правила проектирования (Часть 2. Приложения)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
РОЗРОБЛЕНІ

Додаток А
(обов'язковий)

Перелік нормативних документів, на які є посилання в даних нормах

 

ДБН А.2.2-1-2003

Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.

ДБН А.2.2-3-2004

Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва.

ДБН В.2.3-4-2000

Споруди транспорту. Автомобільні дороги.

ДБН В.2.3-5-2001

Споруди транспорту Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-6-2002

Споруди транспорту. Мости і труби. Обстеження і випробування.

ДБН В.2.3-7-2003

Споруди транспорту. Метрополітени.

ДБН 360-92*

Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень.

ДБН 362-92

Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будинків і споруд, що експлуатуються.

СНиП 2.01.01-82

Строительная климатология и геофизика. (Будівельна кліматологія і геофізика)

СНиП 2.01.14-83

Определение расчетных гидрологических характеристик. (Визначення розрахункових гідрологічних характеристик)

СНиП 2.02.01-83

Основания зданий и сооружений. (Основи будівель та споруд)

СНиП 2.02.03-85

Свайные фундаменты (Палеві фундаменти)

СНиП 2.05.03-84*

Мосты и трубы (Мости та труби)

СНиП 2.05.06-85

Магистральные трубопроводы (Магістральні трубопроводи)

СНиП 2.06.04-82*

Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения. (Волновые, ледовые и от судов) (Навантаження та впливи на гідротехнічні споруди. (Хвильові, льодові та від судин))

СНиП 2.03.01-842.03.01-84*

Бетонные и железобетонные конструкции (Бетонні та залізобетонні конструкції)

СНиП 2.03.11-85

Защита строительных конструкций от коррозии (Захист будівельних конструкцій від корозії)

СНиП 3.03.01-87

Несущие и ограждающие конструкции (Несні та огороджуючі конструкції)

СНиП 3.04.03-85

Защита строительных конструкций от коррозии.

СНиП 3.06.04-91

Мосты и трубы (Мости та труби)

СНиП ІІ-3-79**

Строительная теплотехника (Будівельна теплотехніка)

СНиП ІІ-12-77

Защита от шума (Захист від шуму)

СНиП ІІ-23-81*

Стальные конструкции (Стальні конструкції)

СНиП ІІ-39-76

Железные дороги колеи 1520 мм. (Залізні дороги колії 1520 мм)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online