СОУ НАЕК 005:2021 Управління закупівлями (поставками) продукції. Технічні специфікації до предмета закупівлі. Порядок розроблення, оформлення та поводження. Вимоги до змісту. Зі Змінами

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


Державне підприємство
«Національна атомна снергогенеруюча компанія «Енергоатом»

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Управління поставками (закупівлями) продукції
ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
Порядок розроблення, оформлення та поводження. Вимоги до змісту

СОУ НАЕК 005:2021

Відповідає офіційному тексту

Київ
2021

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: дирекція з якості та управління, тендерний комітет

2 РОЗРОБНИКИ: Ю. Гашева, С. Степанська

3 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» від 02.04.2021 № 01-356-н

4 ДАТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ: 14.04.2021

5 НА ЗАМІНУ: СОУ НАЕК 005:2016 «Управління закупівлями продукції. Технічні вимоги та умови постачання продукції для АЕС. Правила розроблення, оформлення та поводження. Вимоги до змісту»

6 ПЕРЕВІРКА: 14.04.2026

7 КОД КНДК: 5.10.10 і 1.40.10

8 ПІДРОЗДІЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ВЕДЕННЯ НД: відділ управління закупівлями департаменту системи управління дирекції з якості та управління

9 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРИГІНАЛУ НД: відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизації дирекції з якості та управління

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Порядок розроблення, оформлення, погодження та затвердження технічних специфікацій до предмета закупівлі

5.1 Загальні положення

5.2 Вимоги до ТСдоПЗ для товарів, призначених для використання в складі систем/обладнання ЯУ

5.3 Вимоги до ТСдоПЗ для споживчих товарів і товарів загальнопромислового призначення

5.4 Вимоги до ТСдоПЗ для робіт

5.5 Вимоги до ТСдоПЗ для послуг

6 Порядок поводження з ТСдоПЗ

6.1 Реєстрація, ідентифікація, зберігання ТСдоПЗ

6.2 Порядок внесення змін до ТСдоПЗ

Додаток А. Шаблон оформлення технічної специфікації до предмета закупівлі для обладнання для ЯУ

Додаток Б. Шаблон оформлення технічної специфікації до предмета закупівлі для запасних частин до систем/обладнання ЯУ

Додаток В. Шаблон оформлення технічної специфікації до предмета закупівлі для матеріалів

Додаток Г. Шаблон оформлення технічної специфікації до предмета закупівлі для робіт (послуг, пов’язаних з виробництвом)

Додаток Д. Шаблон оформлення технічної специфікації до предмета закупівлі для послуг, не пов'язаних з виробництвом

Аркуш реєстрації змін

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Управління поставками (закупівлями) продукції
ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
Правила розроблення, оформлення та поводження. Вимоги до змісту

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює правила розроблення, погодження, затвердження, реєстрації, розсилки, внесення змін, перегляду та зберігання оригіналів «Технічних специфікацій до предмета закупівлі», а також вимоги до їх побудови, викладення, оформлення та змісту.

1.2 «Технічні специфікації до предмета закупівлі», які розроблюються відповідно до цього стандарту, є додатком до тендерної документації та відносяться до документації із закупівель відповідно до СОУ НАЕК 001:2019 «Управління документацією. Система документації ДП «НАЕК «Енергоатом». Загальні положення».

1.3 Вимоги цього стандарту є обов’язковими для персоналу структурних підрозділів Дирекції та відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом», які є замовниками, закупниками товарів, робіт і послуг, а також для персоналу підрозділів Компанії, що бере участь у розробленні, розгляді та погодженні «Технічних специфікацій до предмета закупівлі».

1.4 Вимоги цього стандарту є обов’язковими у разі проведення закупівель за всіма конкурентними процедурами, визначеними Законом України «Про публічні закупівлі».

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижче наведено документи, на які в стандарті є посилання.

Якщо документ, зазначений у цьому розділі, змінено (замінено) або його дію скасовано (без заміни на інший), то до моменту внесення зміни до СОУ НАЕК 005 необхідно користуватися зміненим (заміненим) документом або положення СОУ НАЕК 005 застосовувати без врахування вимог документа, дію якого скасовано.

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 № 143-V

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.1995 № 39/95-ВР

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-ХІІ

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII 

«Порядок проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1997 № 1471

Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 20.05.2002 № 19 «Про затвердження «Карти даних небезпечного фактора (речовини, матеріалу)»

НП 306.2.105-2004 «Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу»

НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій»

НП 306.2.202-2015 «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій»

НП 306.2.205-2016 «Вимоги до систем електропостачання, важливих для безпеки атомних станцій»

НП 306.2.208-2016 «Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій»

НП 306.2.227-2020 «Загальні вимоги безпеки до улаштування та експлуатації обладнання й трубопроводів атомних станцій»

НП 306.4.213-2017 «Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронения»

ДСТУ 2391:2010 «Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять»

ДСТУ 2888-94 «Пакування та консервація. Терміни та визначення»

ДСТУ 2890-94 «Тара і транспортування. Терміни та визначення»

ДСТУ 3021-95 «Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення»

ДСТУ 3278-95 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення»

ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення»

ДСТУ ІSО/ІЕС 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»

ДСТУ ГОСТ 30333:2009 «Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги»

ОТТ-87 «Арматура для оборудования и трубопроводов АС. Общие технические требования»

СОУ НАЕК 001:2019 «Управління документацією. Система документації ДП «НАЕК «Енергоатом». Загальні положення»

СОУ НАЕК 006:2018 «Управління закупівлями продукції. Турбінні оливи для енергетичного обладнання АЕС. Технічні вимоги до якості, умов приймання та зберігання»

СОУ НАЕК 011:2019 «Інженерна, наукова і технічна підтримка. Метрологічне забезпечення експлуатації АЕС. Організація робіт із забезпечення єдності вимірювань та порядок їх проведення»

СОУ НАЕК 012:2012 «У правління закупівлями продукції. Оцінка постачальників»

СОУ НАЕК 024:2012 «Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції, що закуповується експлуатуючою організацією. Загальні положення»

СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії»

СОУ НАЕК 039:2013 «Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання продукції на етапі виробництва»

СОУ НАЕК 041:2015 «Инженерная, научная и техническая поддержка. Химическая продукция для АЭС. Требования к качеству, закупке, входному контролю, хранению»

СОУ НАЕК 042:2017 «Управління закупівлями продукції. Організація закупівель продукції»

СОУ НАЕК 045:2013 «Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Критерії вибору процедур оцінювання відповідності»

СОУ НАЕК 054:2015 «Управління якістю. Контроль та випробування»

СОУ НАЕК 077:2020 «Управління поставками (закупівлями) продукції. «Технічні умови», «Технічні специфікації» та «Технічні завдання» на продукцію для АЕС. Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження»

СОУ НАЕК 081:2021 «Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Випробування та приймання продукції для ЯУ»

СОУ НАЕК 100:2016 «Інженерна, наукова і технічна підтримка. Інформаційні та керуючі системи, важливі для безпеки атомних станцій. Загальні технічні вимоги»

СОУ НАЕК 158:2020 «Обеспечение технической безопасности. Технические требования к устройству и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных электрических станций с реакторами ВВЭР»

СОУ НАЕК 179:2019 «Инженерная, научная и техническая поддержка. Квалификация оборудования энергоблоков АЭС ГП «НАЭК «Энергоатом». Общие требования»

СОУ-Н НАЕК 183:2019 «Управління закупівлями продукції. Методичні рекомендації щодо застосування нормативно-правових актів України та нормативних документів компанії при оцінюванні відповідності під час здійснення процедур із закупівлі продукції для АЕС»

ІН-Д.0.10.684-20 «Інструкція про порядок організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг тендерним комітетом ДП «НАЕК «Енергоатом» за процедурою відкритих торгів»

ПЛ-С .0.06.003-19 «Положення про організаційну структуру ДП «НАЕК «Енергоатом»

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online