СОУ НАЕК 100:2016 Інженерна, наукова і технічна підтримка. Інформаційні та керуючі системи, важливі для безпеки атомних станцій. Загальні технічні вимоги

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Інженерна, наукова і технічна підтримка
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КЕРУЮЧІ СИСТЕМИ, ВАЖЛИВІ ДЛЯ БЕЗПЕКИ
АТОМНИХ СТАНЦІЙ
Загальні технічні вимоги

СОУ НАЕК 100:2016

Відповідає офіційному тексту

Київ
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: державне підприємство «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», виконавча дирекція з виробництва, виконавча дирекція з якості та управління

2 РОЗРОБНИКИ: Ю. В. Розен; М. О. Ястребенецький, д-р техн. наук, професор; О. Л. Клевцов, канд. техн. наук; С. О. Трубчанинов; Т. А. Ткач; Ю. В. Гашева

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» від 25.05.2016 № 484

УЗГОДЖЕНО: Держатомрегулювання України
лист від 26.04.2016 _____ № 15-29/2783

4 ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 01.07.2016

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

6 ПЕРЕВІРКА: 01.07.2021

7 КОД КНДК: 2.50.80

8 ПІДРОЗДІЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ВЕДЕННЯ НД: відділ АСУ ТП та радіаційного контролю департаменту модернізації дирекції з продовження експлуатації виконавчої дирекції з виробництва

9 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРИГІНАЛУ НД: відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизації виконавчої дирекції з якості та управління

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

5.1 Інформаційні та керуючі системи

5.2 Програмно-технічні комплекси

5.3 Технічні засоби автоматизації

5.4 Програмне забезпечення

6 Класифікація

6.1 Класифікація функцій

6.2 Класифікація систем та компонентів

7 Функціональні вимоги

7.1 Загальні характеристики функцій

7.2 Функції керуючих систем безпеки

7.3 Функції систем, пов’язаних з безпекою

7.4 Функції систем передачі даних

7.5 Функції щитів управління

8 Технічні вимоги до надійності виконання функцій

8.1 Запобігання і захист від відмов із загальної причини

8.2 Дотримання принципу одиничної відмови

8.3 Дотримання принципу резервування

8.4 Дотримання принципу різноманітності

8.5 Запобігання помилкам персоналу

8.6 Захист від несанкціонованого доступу

8.7 Показники надійності

8.8 Технічне діагностування

9 Технічні вимоги до стійкості виконання функцій

9.1 Загальні положення

9.2 Стійкість до впливу навколишнього середовища

9.3 Стійкість до механічних впливів

9.4 Несприйнятливість до електричних впливів

9.5 Стійкість до впливів спеціальних середовищ

9.6 Несприйнятливість до змін параметрів електроживлення

9.7 Несприйнятливість до електромагнітних перешкод

9.8 Стійкість до відмов елементів

10 Вимоги до якості функціонування

10.1 Вимоги до точності

10.2 Часові характеристики

10.3 Інтерфейс «Людина - машина»

11 Технічні вимоги до незалежності функцій

11.1 Забезпечення незалежності

11.2 Емісія перешкод

11.3 Пожежна безпека

12 Вимоги до програмного забезпечення

12.1 Функції, структура та елементи ПЗ

12.2 Діагностування та самоконтроль

12.3 Захист від відмов, перекручувань, непередбачених дій

12.4 Захист від втручання в роботу програмного забезпечення

13 Вимоги до інформаційного забезпечення

14 Вимоги до розробки (проектування)

14.1 Загальні положення

14.2 Застосовування покупних комплектуючих виробів

14.3 Розробка технічних засобів

14.4 Розробка програмного забезпечення

14.5 Розробка програмно-технічних комплексів

14.6 Проектування інформаційних і керуючих систем

15 Вимоги до якості виконуваних робіт

16 Вимоги до апробації, кваліфікації, верифікації, валідації

16.1 Загальні положення

16.2 Апробація технічних рішень та компонентів

16.3 Кваліфікація устаткування

16.4 Верифікація програмного забезпечення

16.5 Валідація головних зразків

17 Вимоги до приймального контролю та випробувань при введенні в експлуатацію

17.1 Приймальний контроль виробів, що постачаються

17.2 Випробування при введенні в експлуатацію

18 Вимоги до експлуатації

18.1 Загальні положення

18.2 Технічне обслуговування та перевірки

18.3 Відновлення та ремонт

18.4 Внесення змін та модернізація

18.5 Управління конфігурацією

Додаток А. Бібліографія

Аркуш реєстрації змін

СОУ НАЕК 100:2016

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Інженерна, наукова і технічна підтримка
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КЕРУЮЧІ СИСТЕМИ, ВАЖЛИВІ ДЛЯ БЕЗПЕКИ
АТОМНИХ СТАНЦІЙ
Загальні технічні вимоги

Инженерная, научная и техническая поддержка
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ
БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
Общие технические требования

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на нові й модернізовані інформаційні та керуючі системи, важливі для безпеки атомних станцій (далі - ІКС або система), та їх компоненти:

- програмно-технічні комплекси (ПТК), що входять до складу ІКС, включаючи їх експлуатаційно-автономні складові частини;

- експлуатаційно-автономні технічні засоби автоматизації (ТЗА), що входять до складу ІКС;

- програмне забезпечення ІКС, ПТК і (при наявності) ТЗА.

1.2 В цьому стандарті встановлюються технічні вимоги до:

- параметрів і характеристик нових і модернізованих ІКС та їх компонентів;

- збереження параметрів і характеристик ІКС та їх компонентів на всіх стадіях життєвого циклу кожної системи - у процесі нормальної експлуатації, при порушеннях нормальної експлуатації, в аварійних ситуаціях і під час проектних аварій, а в окремих випадках - також при запроектних аваріях;

- проектування ІКС, розробки програмного забезпечення, виготовлення, випробувань і приймання ПТК і ТЗА, введення в дію та експлуатації нових і модернізованих систем та їх компонентів.

1.3 Для позначення обов'язковості виконання вимог цього стандарту застосовуються слова «повинен», «має бути», «слід» «треба», «необхідно» і похідні від них. Слова «як правило» означають, що вимога є переважною, а відхилення від неї має бути обґрунтовано. Слово «допускається» означає, що вимога може застосовуватися як вимушений виняток. Слово «рекомендується» означає, що вимога є доцільною, хоча й не обов'язковою. Слова «може», «можливо» означають, що вимога є правомірною.

1.4 Виконання обов'язкових вимог цього стандарту є необхідною умовою відповідності нових і модернізованих ІКС та їх компонентів вимогам НП 306.2.202-2015 «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій».

1.5 Вимоги цього стандарту обов’язкові для персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом», який здійснює випробування, введення в експлуатацію, експлуатацію і модернізацію ІКС, важливих для безпеки АЕС та для всіх юридичних і фізичних осіб, указаних у п.5 розділу 1 НП 306.2.202-2015.

1.6 Вимоги цього стандарту обов’язкові для включення в документацію конкурсних торгів та/або у договори з організаціями, які здійснюють:

-розробку, виготовлення, випробування, приймання й постачання виробів (окрім загальнопромислових), призначених для застосування на АЕС України в якості компонентів нових або модернізованих ІКС, важливих для безпеки;

- розробку й верифікацію програмного забезпечення ІКС, ПТК і ТЗА;

- проектування, комплектування, монтаж, передпускові налагоджувальні роботи, випробування, введення в експлуатацію, експлуатацію та модернізацію ІКС, важливих для безпеки, на АЕС України;

- розробку документів, що обґрунтовують безпеку ІКС та/або їх компонентів;

- оцінку ядерної та радіаційної безпеки на всіх стадіях життєвого циклу ІКС та/або їх компонентів.

1.7 Вимоги цього стандарту не поширюються:

- на периферійне устаткування, розташоване в реакторі (датчики внутрішньореакторного контролю та приводи органів регулювання системи управління і захисту);

- на периферійне устаткування та канали передачі даних систем контролю радіаційних та метеорологічних параметрів у санітарно-захисній зоні та зоні спостереження АЕС згідно з ГСТУ 95.1.01.03.024 «Автоматизовані системи контролю радіаційної обстановки для атомних станцій. Основні положення»;

- на системи фізичного захисту АЕС.

1.8 Необхідність, обсяги та строки приведення у відповідність до цього стандарту тих ІКС та їх компонентів, які експлуатуються на АЕС, або нових, для яких отримано дозвіл Державної інспекції ядерного регулювання України на проведення монтажу, визначаються ДП «НАЕК «Енергоатом» та узгоджуються з Державною інспекцією ядерного регулювання України.

До приведення таких ІКС та/або їх компонентів у відповідність до цього стандарту ДП «НАЕК «Енергоатом» планує й здійснює необхідні коригувальні дії або заходи і обґрунтовує їх достатність для забезпечення безпеки при впровадженні та/або подальшій експлуатації ІКС та їх компонентів.

1.9 Вимоги цього стандарту обов’язкові для нових, модернізованих ІКС та їх компонентів, а також для ІКС, що не отримали дозвіл Державної інспекції ядерного регулювання України на проведення монтажу на момент введення в дію цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДСТУ 2465-94 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до магнітних полів частоти мережі. Технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 2862-94 Надійність техніки. Методи розрахунків показників надійності. Загальні вимоги

ДСТУ 2864-94 Надійність техніки. Експериментальне оцінювання та контроль надійності. Основні положення

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація і порядок проведення

ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів

ДСТУ Б В. 1.1-28:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів від пожеж. Шкала сейсмічної інтенсивності

ДСТУ ЕМ 55022:2014 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання (ЕN 55022:2010, ЕN 55022:2010/АС:2011, IDТ)

ДСТУ ІЕС 60068-2-1:2013 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-1. Випробування. Випробування А: Холод (ІЕС 60068-2-1:2007, IDТ)

ДСТУ ІЕС 60068-2-2:2013 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-2. Випробування. Випробування В: Сухе тепло (ІЕС 60068-2-2:2007, IDТ)

ДСТУ ІЕС 60068-2-6:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-6. Випробування. Випробування Fс: Вібрація (синусоїдальна) (ІЕС 60068-2-6:2007, IDТ)

ДСТУ ІЕС 60381-1-2001 Сигнали неперервні для автоматизованих систем керування процесами. Частина 1. Сигнали постійного струму (ІЕС 60381-1:1982, IDТ)

ДСТУ ІЕС 61000-4-2:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів (ІЕС 61000-4-2:2001, IDТ)

ДСТУ ІЕС 61000-4-3:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів випромінення (ІЕС 61000-4-3:2006, IDТ)

ДСТУ ІЕС 61000-4-4:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів (ІЕС 61000-4-4:2004, IDТ)

ДСТУ ІЕС 61000-4-5:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму (ІЕС 61000-4-5:2005, IDТ)

ДСТУ ІЕС 61000-4-6:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями (ІЕС 61000-4-6:2006, IDТ)

ДСТУ ІЕС 61000-4-9:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-9. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до імпульсних магнітних полів (ІЕС 61000-4-9:2001, IDТ)

ДСТУ ІЕС 61000-4-10:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-10. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до загасного коливального магнітного поля (ІЕС 61000-4-10:2001, IDТ)

ДСТУ ІЕС 61000-4-11:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги (ІЕС 61000-4-11:2004, IDТ)

ДСТУ ІЕС 61000-4-14:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-14. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до флуктуацій напруги (ІЕС 61000-4-14:2002, IDТ)

ДСТУ ІЕС 61000-4-16:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-16. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних несиметричних завад у діапазоні частот від 0 Гц до 150 кГц (ІЕС 61000-4-16:2002, IDТ)

ДСТУ ІЕС 61000-4-28:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-28. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до змінення частоти електромережі (ІЕС 61000-4-28:2002, IDТ)

ГСТУ 95.1.01.03.024-97 Автоматизовані системи контролю радіаційної обстановки для атомних станцій. Основні положення;

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие положения

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения

ГОСТ 25804.7-83 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Методы оценки соответствия требованиям по стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам

ГОСТ 28215-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Eb и руководство: Многократные удары

ГОСТ 28231-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Крепление элементов, аппаратуры и других изделий в процессе динамических испытаний, включая удар (Ea), многократные удары (Eb), вибрацию (Fc и Fd), линейное ускорение (Ga) и руководство

ГОСТ 30546.1-98 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости

ГОСТ 30546.2-98 Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и других технических изделий. Общие положения и методы испытаний

ГОСТ 30546.3-98 Методы определения сейсмостойкости машин, приборов и других технических изделий, установленных на месте эксплуатации, при их аттестации или сертификации на сейсмическую безопасность

ВБН В. 1.1-034-03.307-2003 Захист від пожежі. Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами

НП 306.1.182-2012 Вимоги до системи управління діяльністю експлуатуючої організації (оператора)

НП 306.1.190-2012 Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії

НП 306.2.106-2005 Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки

НП 306.2.141-2008 Загальні положення безпеки атомних станцій

НП 306.2.145-2008 Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском

НП 306.2.202-2015 Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій

НП 306.5.02/2.068-2003 Вимоги до порядку та змісту робіт для продовження терміну експлуатації інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних електростанцій

НП 306.5.02/3.076-2003 Вимоги до організації та порядку введення АЕС в експлуатацію

ПНАЭ Г-5-006-87 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций

Правила улаштування електроустановок (зі змінами)

СОУ-Н ЯЕК 1.005:2007 Автоматизовані системи радіаційного контролю на АЕС із реакторами типу ВВЕР. Загальні технічні вимоги

СОУ НАЕК 012:2012 Управління закупівлями продукції. Оцінка постачальників

СОУ НАЕК 049:2015 Управління закупівлями продукції. Аудиторські перевірки постачальників

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи